Norge

Nye EU-regler øker rabiesfaren

Nordmenn importerer stadig flere gatehunder fra Romania etter at EU lempet på reglene. Østeuropeiske rabiesattester gir ingen garanti mot smitte.

Selv om gatehunder som importeres til Norge fra Øst-Europa har attest på rabiesvaksine, viser en undersøkelse at under halvparten er beskyttet mot den dødelige sykdommen. SUKREE SUKPLANG/REUTERS/NTB SCANPIX

 • Hilde Harbo

Over halvparten av gatehundene som kommer til Norge fra Øst-Europa, viser seg ikke å ha beskyttelse mot rabies selv om de har papirer på obligatorisk vaksine. Vaksinen har liten effekt på hunder som allerede er smittet.

En femtedel av hundene med vaksineattest har så lite antistoffer i blodet at det er tvilsomt om de er vaksinert. Dette viser en undersøkelse utført av Veterinærinstituttet på oppdrag fra Mattilsynet.

Vi må være forberedt på at rabies og andre sykdommer dukker opp i Norge hvis vi fortsetter å innføre dyr fra områder med smitte

Forsker Helga Høgåsen, Veterinærinstituttet

Undersøkelsen fra 2013 publiseres nå i det internasjonalt anerkjente tidsskriftet Veterinary Record , som tilhører British Medical Journal Group , og den vekker internasjonal oppsikt og bekymring.

Siv Klevar (t.v.) og Helga Høgåsen ved Veterinærinstituttet har skrevet artikkel i tidsskriftet Veterinary Record om rabiesfaren ved import av gatehunder fra Romania. Mari Press, Veterinærinstituttet

Resultatene vil bli et viktig argument for fagfolk og nasjonale myndigheter som ønsker å skjerpe EUs regelverk for transport av kjæledyr over landegrensene.

Falske vaksineattester

— Vi må være forberedt på at rabies og andre sykdommer dukker opp i Norge hvis vi fortsetter å innføre dyr fra områder med smitte, sier forsker Helga Høgåsen , som er en av forfatterne bak studien. Hun oppfordrer nordmenn til å slutte å skaffe seg hunder fra disse områdene.

Hennes kollega og medforfatter Siv Klevar påpeker at undersøkelsen viser en unormalt lav effekt av den obligatoriske rabiesvaksinen.

— Dette kan skyldes at vaksinen som er brukt ikke virker, for eksempel fordi den er oppbevart feil, eller at vaskineattestene er falske, det vil si at de er utstedt uten at hundene er vaksinert. Uansett er konsekvensen at risikoen for import av rabies gjennom gatehunder fra Øst-Europa er høyere enn tidligere antatt, sier hun.

Romania er rabies-versting

Mens Fastlands-Norge ikke har hatt registrerte tilfeller av rabies siden første halvdel av 1800-tallet, forekommer rabies i hele Øst-Europa. Romania topper statistikken i EØS-landene.

Samtidig med at Norge i 2012 innførte nye EU-regler om at importhunder fra EØS-land ikke lenger må ha blodprøver som viser at rabiesvaksinen er effektiv, har importen av hunder fra Romania økt betydelig, ifølge både Mattilsynet og Veterinærinstituttet.

En rumensk gatehund blir klinisk undersøkt av en grenseveterinær på Gardermoen flyplass. Marit Forbord, Mattilsynet

Høysesong for import nå— Nå står vi foran høysesongen for import av hunder og katter, og mange kommer fra Romania og andre land som har rabies, sier Klevar.

De dårlige blodprøveresultatene fra importerte hunder gjør at hun advarer nordmenn mot å ta inn hunder fra land med rabies. Den statistiske risikoen for å spre rabiessmitte øker for hver ny hund som importeres.­

— De som ønsker å hjelpe gatehunder har ofte gode intensjoner og er nok ikke klar over risikoen dette innebærer. Vi håper derfor at bevisstgjøring rundt dette gjør at de heller støtter organisasjoner som hjelper hundene der de er, råder hun.

— Dagens regelverk for transport av kjæledyr innen EØS gir en svak beskyttelse mot rabies ved import av gatehunder fra land med denne sykdommen, sier Klevar. Gatehunder er spesielt utsatt for rabies og annen sykdom, fordi de har ukjent fortid og har hatt minimalt med tilsyn.

Vaksinerte hunder kan være smittet

Hun påpeker at regelverket hverken sikrer at hundene er godt nok vaksinert eller at de ikke bærer rabiesvirus som de fikk før de ble vaksinert. Det sjekkes ikke lenger for antistoffrespons, og 21 dager er for kort til å sikre at hunder som var smittet på vaksinasjonstidspunktet utvikler sykdom før de kommer til Norge. Tidligere hadde vi både antistofftest og lengre tid mellom vaksinasjon og innførsel.

Den største kennelen i Romania kan ta i mot over 5000 gatehunder. Ukentlig eksporteres nærmere 50 av dem til EØS-land. Marit Forbord, Mattilsynet

Stort antall importhunder til NorgeDet finnes ingen sentral registrering av hunder som innføres til Norge, men tall fra Tollvesenet viser at det er en stor økning i antall kjæledyr som passerer grensen år for år. Mens tallet i 2011 var 5000 kjæledyr, var tilsvarende antall 9400 i 2014.

Da Veterinærinstituttet på oppdrag fra Mattilsynet i 2012 gjorde sin undersøkelse blant gatehunder som var importert fra Øst-Europa samme år, var de avhengige av at hundeeiere meldte sine hunder frivillig som deltagere. De fikk blodprøver fra 80 hunder og avføringsprøver fra 70 – de aller fleste fra Romania.

Hensikten med undersøkelsen var å finne ut om importen av gatehunder medfører en helsefare for hunder og mennesker i Norge.

Risikerer også innvollsormer som smitter mennesker

Resultatet var nedslående, også for andre sykdommer enn rabies. Flere av hundene hadde parasitter som kan gi alvorlige symptomer og smitte til mennesker, deriblant hjerteorm, som lever i hjerte og lunger og kan bli opptil 20–30 cm lange. EU krever forebyggende behandling mot den såkalte revens dvergbendelorm, som også kan gi alvorlig sykdom hos mennesker, men bare én av fem hunder var riktig behandlet, ifølge papirene.

— Studien bekrefter tidligere funn om at importerte gatehunder bidrar til introduksjon av smittestoffer som er sjeldne eller fraværende i Norge, sier Klevar.

Mattilsynet har gjentatte ganger tatt til orde for en innstramming av EUs regelverk for import av hunder. Klevar ved Veterinærinstituttet håper at den internasjonale publiseringen av de norske resultatene vil bedre tryggheten gjennom økt bevissthet og kanskje til og med regelverksendring.

http://www.express.co.uk/news/uk/586819/Rabies-risk-Britain-UK-foreign-animals-European-Union

 1. Les også

  270 blir vaksinert mot rabies på Svalbard

 2. Les også

  Flere reinsdyr rabiessmittet på Svalbard

 3. Les også

  Dødelig reveparasitt

 4. Les også

  Vil fjerne hund fra menyen

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Les mer om

 1. EU

Relevante artikler

 1. NORGE

  Mattilsynet forbyr gatehundimport

 2. NORGE

  Nordmenn tar med tusenvis av gatehunder hjem fra ferie

 3. OSLOBY

  Slik unngår du at hunden tar med parasitter hjem fra ferie.

 4. NORGE

  Rabies tar 60.000 menneskeliv årlig. Det finnes ingen behandling.

 5. NORGE

  Import av fôr under tørkekrisen kan gjøre Dagros syk

 6. NORGE

  Sykehusansatte får rabiesvaksine etter at kvinne i 20-årene døde