Norge

Flere mødre jobber heltid

Antallet mødre som jobber heltid har økt betydelig de siste ti årene. – En likestillingspolitikk som virker, sier seniorrådgiver Ole Sandvik i SSB.

Jan Haas / NTB scanpix

 • NTB

Den nye statistikken fra Statistisk sentralbyrå (SSB) fra Arbeidskraftundersøkelsen viser at mellom 2006 og 2016 ble deltidsandelen for mødre redusert fra 37,4 til 28,7 prosent.

– Det er fortsatt mange mødre som ikke er i jobb, men ser vi på dem som er i jobb, er det en kanskje overraskende stor økning i andelen som jobber heltid. Det er bra i et likestillingsperspektiv, sier Sandvik til Dagsavisen.

Fra 2006 til 2016 har heltidsandelen økt med 11 prosentpoeng blant mødre totalt, samtidig har den økt med 17 prosentpoeng blant mødre med minst tre barn i familien.

 • Erna Solberg: «Jeg har vært for pappakvote hele tiden»

Eldre førstegangsfødende

– Det er fortsatt slik at antall barn og de yngste barnas alder betyr en del for hvorvidt mødre er i jobb, og hvor mye de jobber. For fedre ser vi lite av den effekten, bortsett fra fedre med de yngste barna.

Sandvik peker spesielt på forskjellen med midlertidig fravær med barn i alderen 2–3 år, etter at foreldrepermisjonen er tatt ut. Her var antallet nesten likt i 2016, mens i 2006 hadde mødre med barn i denne alderen nesten 70 prosent høyere fravær enn fedrene.

– Dette gjenspeiler vel også øvrige utviklingstrekk i samfunnet vårt. Kvinner tar lengre utdanning enn før, de får barn senere i livsløpet, og flere kvinner er ledere, fortsetter Sandvik.

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Les mer om

 1. Kjønn
 2. Statistisk sentralbyrå
 3. Barnløshet
 4. Fødsel

Relevante artikler

 1. NORGE

  Foreldrerollen: Mor vet best, mener mødrene i ny undersøkelse.

 2. NORGE

  SSB: Norske kvinner føder færre barn enn noensinne

 3. KRONIKK

  Lengre fedrekvote økte ikke likestillingen i arbeidslivet

 4. NORGE

  SSB: Rekordlav fruktbarhet i Norge

 5. VERDEN

  Stadig lite pappaperm for danske fedre

 6. POLITIKK

  Innvandrermødre jobber mer når mannen også er i arbeid