Jan Petersen skal lede gransking om Norges bombing av Libya

Tidligere Høyre-leder og utenriksminister Jan Petersen skal lede det uavhengige utvalget som skal granske Norges deltagelse i Libya-krigen i 2011.

I tillegg til Petersen er de tre øvrige medlemmene i utvalget Målfrid Braut-Hegghammer, Gjert Lage Dyndal og Christoffer Conrad Eriksen, opplyser regjeringen.

Medlemmer fra Forsvarsdepartementet, Utenriksdepartementet og Forsvaret utgjør utvalgets sekretariat.

Det nylig nedsatte utvalget skal starte arbeidet innen kort tid og levere en rapport innen seks måneder.

Stortingets utenrikskomité vedtok i april en uavhengig gransking av Norges deltagelse i Libya-krigen i 2011. Målet er å trekke lærdom av innsatsen for fremtidig norsk innsats i internasjonale operasjoner.

Norge deltok i Libya-aksjonen etter mandat fra FNs sikkerhetsråd, som for første gang viste til prinsippet om «ansvar for å beskytte» sivilbefolkningen i forbindelse med bruk av makt.

Diskusjonen har i ettertid dreid seg om de internasjonale styrkene gikk utover mandatet om å beskytte for å felle diktatoren Muammar Gaddafi.

I 2011 slapp norske F-16-fly 600 bomber over mål i Libya.