Ap fikk flertall for forslag om å vurdere asylsaker fra unge afghanere på nytt. Nederlag for Listhaug og Regjeringen.

Arbeiderpartiet fikk flertall for at afghanske asylsøkere som er blitt 18 år og skal sendes ut av Norge, skal få saken sin vurdert på nytt.

Flere enslige, mindreårige asylbarn forsvinner fra omsorgssentre og mottak før de fyller 18 år, i frykt for å bli returnert til Afghanistan.

Med 66 stemmer mot 44 vedtok Stortinget tirsdag formiddag at unge afghanere skal få sine saker vurdert på nytt.

Det var et klart nederlag for innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) og Regjeringen. Det betyr at Regjeringen tvinges til å stanse returer av de det gjelder inntil sakene er behandlet på nytt.

Alle andre partier enn de to regjeringspartiene stemte for Aps fire forslag som ble vedtatt med bredt flertall.

Integreringsminister Sylvi Listhaug mener vedtaket Ap fikk flertall for betyr en liberalisering av asyl-politikken.

I debatten tirsdag morgen sa Sps Heidi Greni at partiet ville støtte Aps forslag. Det var en stund tvil om Sp ville stemme for forslaget om å stanse utsendelse av dem som skal få sakene vurdert på nytt. Men etter en justering av teksten, støtte Sp alle Aps forslag.

Venstre og KrF signaliserte i debatten i Stortinget tirsdag formiddag at de ville støtte forslaget fra Ap, noe som med støtte fra SV og Sp ga flertall på Stortinget.

Dermed ble det tidlig klart at det ville bli flertall for Aps forslag.

Arbeiderpartiet varslet mandag kveld at det ville fremme forslag om at alle enslige asylsøkere mellom 16 og 18 år som er vedtatt returnert til såkalt internflukt siden 1. oktober i fjor, skal få saken vurdert på nytt. Internflukt betyr at de returneres til et område av landet som anses som tryggere enn det de kommer fra.

Partiet vil også innføre sårbarhetskriterier i vurdering av disse sakene, og stanse utsendingen av dem som får sakene sine behandlet på nytt.

Aps nestleder Trond Giske i Vandrehallen på Stortinget.

Listhaug: Ap skifter linje

– Nå har Ap gått vekk fra den strenge og ansvarlige linjen i asylpolitikken og mener det motsatte av det de sa kun for fem dager siden. Forrige uke sa Jonas Gahr Støre at han var bekymret for signaleffekten av forslaget til SV, og ville stemme dette ned. Nå foreslår Ap å liberalisere dagens regelverk, sier Sylvi Listhaug til Aftenposten.

Støre: Ingen ny linje

I sitt innlegg avviste Aps leder Jonas Gahr Støre at dette betydde en endring av norsk politikk. Han mente at Regjeringen har svekket de humanitære kriteriene, som har ført til en økt i bruk av midlertidig opphold.

Han viste til at flertallet i Stortinget sørger for at disse kriteriene skal ligge fast.

– Det skal vurderes om barna har tilgang til omsorgspersoner, nettverk eller har andre forutsetninger til å klare seg der de vil bli sendt ved internflukt, sa Støre.

Både Senterpartiet og Arbeiderpartiet vendte forrige uke tommelen ned for et forslag fra SV om umiddelbar midlertidig stans i all asylretur til Afghanistan. Det fikk mange Ap- og Sp-veteraner til å reagere.

Fler vil få bli

Trond Giske sier at flere kommer til å få permanent opphold av de mellom 200 og 300 som nå får sin sak vurdert på nytt etter de såkalte sårbarhetskriteriene.

Hvor mange dette vil være, sier han er opptil vurderingene som gjøres.

Ifølge Giske skal ingen sendes ut mens de får ny vurdering.

– Hvor lang tid mener du dette vil ta?

– Det er opptil UDI å avgjøre – men det bør ikke ta lang tid, sier han.

Arbeiderpartiet vedtok etter intens intern debatt på sitt landsmøte i vår å innføre sårbarhetskriterier i behandlingen av saker der det vurderes midlertidig opphold for enslige, mindreårige asylsøkere.

Vil oppheve Listhaug-instruks

Bakgrunnen var den kraftige økningen i bruk av midlertidig opphold for mindreårige asylsøkere etter at det såkalte rimelighetsvilkåret ble fjernet 1. oktober i fjor. Rimelighetsvilkåret gjorde tidligere at de fleste enslige mindreårige asylsøkere ikke ble sendt til internflukt i hjemlandet, men heller fikk opphold i Norge, fordi internflukt ble sett på som «urimelig».

Arbeiderpartiet var med på denne opphevingen, men sier Stortinget ikke fikk informasjon om at dette ville gi en kraftig økning i bruken av midlertidig opphold.

– Før var det rundt 5 prosent av denne gruppen som fikk midlertidig opphold, i etterkant økte det til over 40 prosent, sa Støre til NTB mandag kveld.

Arbeiderpartiet vil også oppheve en instruks Sylvi Listhaug sendte til UDI i mai 2017 der departementet understreket at «manglende nettverk og/eller ressurser til å klare seg i internfluktområdet, samt sosiale og humanitære forhold ved retursituasjonen ikke alene kan begrunne at det gis ordinær oppholdstillatelse». Opphevingen skal etter forslaget bare gjelde i sakene der enslige mindreårige har fått midlertidig opphold siden oktober i fjor.