Listhaug «advarer på det sterkeste» mot stans i asylreturer til Afghanistan

Innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) advarer Stortinget «på det sterkeste» mot å slutte seg til forslaget fra SV om stans i alle returer til Afghanistan.

– Et slikt vedtak vil kunne ha store uønskede konsekvenser, sa Listhaug i sin redegjørelse for Stortinget onsdag om norsk asylpraksis og sikkerhetssituasjonen i Afghanistan.

SV har kommet med et hasteforslag om stans i alle asylreturer til Afghanistan. Frp-statsråden mener SV-forslaget bryter med vanlig praksis for hva slags beslutninger som skal være gjenstand for politisk behandling.

– Jeg frykter også at vedtaket åpner for økt asyltilstrømming til Norge, etter en periode med rekordlave ankomster, da Norge vil være det eneste landet i Europa – så langt vi vet – som vil stanse alle returer til Afghanistan, sa Listhaug.

Søreide tegner dystert bilde

De menneskelige konsekvensene av konflikten i Afghanistan er uakseptable, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Søreide redegjorde om situasjonen i Afghanistan for Stortinget onsdag. Sammen med innvandringsminister Sylvi Listhaug var hun hasteinnkalt til møte om situasjonen i Afghanistan, fordi de folkevalgte vurderer en midlertidig stans av asylreturer til Afghanistan.

– Den væpnede konflikten mellom den afghanske regjeringen og opprørsgrupper fortsetter med uforminsket styrke. Det pågår jevnlig kamphandlinger i mange av Afghanistans 34 provinser og vi er vitne til gjentatte terrorangrep både på landsbygda og i byene. Både sivile og militære tap er fortsatt betydelige, sa Søreide.

Leste opp brev

– Det er ingen tvil om at sikkerhetssituasjonen i Afghanistan er blitt forverret, sa Une Bastholm (MDG), som mener det er helt nødvendig med en midlertidig stans i asylreturer dit. Også Rødt, SV og KrF går inn for returstans.

Bastholm innledet innlegget sitt med å henvise til et brev fra norskafghanske Farida Khurami (11). Der skriver 11-åringen at hun opplever det som «veldig slitsomt» å vente på å få komme tilbake til Norge.

– Da jeg var i Norge var jeg glad og følte meg trygg. Her har jeg ingen venner, går ikke ut, går ikke på skole. Jeg er bare hjemme, skriver Farida og fortsetter:

– Jeg får vondt i hjertet når jeg tenker at staten i Norge leker med mitt liv, skriver 11-åringen, som legger til at hun en dag håper å komme tilbake til Norge og gå på skole med vennene sine.

Arbeiderpartiet bekymret

Det er grunn til bekymring når så mange stiller spørsmål ved vurderingene myndighetene gjør av sikkerheten til afghanske asylsøkere, mener Aps Rigmor Aasrud.

I sin replikk viste hun til redegjørelsen til Ine Eriksen Søreide (H).

– Hovedbudskapet er at situasjonen er tilfredsstillende, sa Aasrud, og lurer på hvordan dette samsvarer med FNs vurdering av forholdene.

Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad mener regjeringen må lytte til signalene fra Stortinget og ikke gire opp asylreturer til Afghanistan.

– Regjeringen må ha respekt for det arbeidet som pågår i Stortinget og ikke eskalere eller på noen måte piske opp stemningen når det gjelder antall utsendelser. Til det er spørsmålet altfor viktig og vanskelig for dem det angår, sa Arnstad i sitt innlegg etter redegjørelsene fra Søreide og Listhaug i Stortinget onsdag.

Senterpartiet vil ta stilling til hasteforslaget fra SV om stans i asylreturer under sitt gruppemøte senere onsdag.