Russland ba Norge love å ikke ta forskningsskip i arrest

16. mars ba Russland om at skipet Professor Molchanov kunne dra på tokt i norske farvann. De ba også Norge oppfylle en spesiell betingelse.

Professor Molchanov, her i 2012, er et forskningsskip eid av den russiske staten.

Aftenposten har tidligere belyst at mange russiske forskningsskip har seilt norske farvann – så sent som i sommer. For at de skal få lov til det, må de sende en søknad til norske myndigheter.

Når de søker hos Utenriksdepartementet, sendes søknaden på høring. Fiskeridirektoratet, Oljedirektoratet og Forsvarets operative hovedkvarter får si sitt.

Les hele saken med abonnement