Forsvaret er budsjettvinner, men ingen penger til innkjøp av stridsvogner eller nye helikoptre

Forsvarsbudsjettet øker med 7,8 prosent til 75,8 milliarder kroner. – Viser at Forsvaret har et gedigent etterslep, sier Jens B. Jahren i Befalets Fellesorganisasjon.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (til venstre) har fått mange av ønskene oppfylt. Her er han sammen med statsminister Jonas Gahr Støre på det amerikanske hangarskipet «Gerald R. Ford» i Norfolk, USA.

Forsvaret står igjen som en budsjettvinner i neste års statsbudsjett.

Regjeringen vil bevilge 75,8 milliarder kroner til Forsvaret. Det er en økning på 6,8 milliarder kroner sammenlignet med årets budsjett.

– Dette er et budsjett hvor vi styrker Forsvaret og samtidig stiller opp for Ukraina, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

Slik foreslår regjeringen å styrke forsvaret neste år

  • Foreslår å øke bemanningen med 68 flere årsverk i 2023 enn det langtidsplanen for Forsvaret legger opp til.
  • Øker antall soldater i Heimevernet med 500 personer. Flere skal øve årlig.
  • Det blir mer penger til Forsvarets etterretning.
  • 428 millioner kroner til gjenanskaffelse av militært utstyr som er donert til Ukraina.
  • 572 millioner kroner i 2023 til militær støtte til Ukraina.

Budsjettet styrkes med totalt 7,8 prosent. Det tilsvarer 4,5 milliarder kroner sammenlignet med 2022-budsjettet når man justerer for pris- og lønnsvekst.

– Betyr jo ingenting

– Dette viser at Forsvaret har et gedigent etterslep. Det vil klare å rette opp noe av etterslepene. Men det går ikke langt nok. Og det er kortsiktig, sier Jens B. Jahren, leder i Befalets Fellesorganisasjon.

At Heimevernet styrkes med 500 mennesker, betyr svært lite, ifølge Jahren.

– Det betyr jo ingenting. Dette er symbolpolitikk, sier han.

NHH-professor Ola Honningdal Grytten omtaler det foreslåtte budsjettet som knapper og glansbilder.

– I hovedsak legger de vekt på å opprettholde det forsvaret vi har i dag, fremfor å satse på et utvidet forsvar. Økningene er der, men det ble nok umulig å øke bevilgninger til særlig opptrappinger, sier han.

Jens B. Jahren, leder i Befalets Fellesorganisasjon.

Nye helikoptre i det blå

Budsjettet foreslår ingen løsninger for nye stridsvogner eller helikoptre til Sjøforsvaret.

Forsvaret sa i juni opp kontrakten med leverandøren for de omstridte NH-90-helikoptrene og sa de ville sende dem i retur. Og kreve fem milliarder kroner tilbake.

Forsvarets NH-90-helikoptre er satt på bakken.

Det er ingen klar avgjørelse på hvilken type helikoptre som skal inn i stedet for den kansellerte kontrakten på NH-90-helikoptre til Kystvakten.

– Det er en kapasitet vi har behov for. Det er synd at dette ikke konkretiseres i budsjettet, sier Jahren.

Les også

Helikopterhavariet: Slik ble skandalehelikoptrene satt på bakken med umiddelbar virkning.

Statsbudsjettet gir heller ingen klar pekepinn på nøyaktig når Forsvaret kan få nye stridsvogner.

Mer til etterretning

Russlands krig i Ukraina har gitt en helt ny sikkerhetssituasjon for Europa og Norge. Nordområdene er Norges viktigste strategiske område, slås det fast.

Forsvarets etterretningstjeneste er blant dem som nå skal få mer penger. Og utover det som langtidsplanen tidligere har lagt opp til.

Sliter med å stoppe digitale angrep

Tidligere denne uken fikk Forsvaret knallhard kritikk av Riksrevisjonen.

Forsvaret er kraftig bakpå digitalt. Svakhetene er så alvorlige at de kan true rikets sikkerhet. At det norske forsvaret har disse manglene i en tid med krig i Europa, gjør situasjonen ekstra alvorlig, ifølge Riksrevisjonen.

– Det bør investeres mer i cyberforsvaret enn det legges opp til her. Særlig etter kritikken fra Riksrevisjonen, sier Torbjørn Bongo.

Han er leder i Norges offiser- og spesialistforbund.

– I all hovedsak er dette et godkjent forsvarsbudsjett som går i riktig retning. Men vi er ikke i mål. Vi skulle gjerne ha sett en økt styrking på personell, sier Bongo.

Nye forsinkelser

Forsvarsdepartementet innrømmer nå at det ligger an til forsinkelser for digitale satsinger.

– Det er alvorlig at de to store IKT-programmene nå ligger an til å bli forsinket. Det kan få konsekvenser for gjennomføringen av militære operasjoner, sier forskningssjef Jan Erik Voldhaug ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

– Jeg hadde nok forventet at IKT var ett av temaene som ble prioritert i budsjettet. Både sett i lys av problemene som har vært kjent i flere år. Og etter rapporten fra Riksrevisjonen denne uken, legger han til.