Musikk - når ord ikke virker

Musikkterapi åpner nye dører for barn og unge med adferdsproblemer, psykiske lidelser eller psykisk utviklingshemning.

  • Bergens Tidende
  • Forf>paul S. Amundsen (foto)
  • <forf>monica Haugstad <

— Musikk er et språk for følelser og et språk for folk som ikke er så flinke til å bruke ord til å utrykke følelser. Musikkterapi kan også egne seg for mennesker som ikke er særlig motivert for verbal psykoterapi, sier førsteamanuensis Christian Gold ved Høgskulen i Sogn og Fjordane.- Å musisere kan hjelpe mennesker å fokusere, holde oppmerksomheten og vise evner som ellers kan være skjult.

Mange kan hjelpes.

Gold kommer fra Østerrike, der musikkterapi har vært brukt som behandlingsmetode i mange år.- I Norge har vi hatt musikkterapi siden slutten av 70-tallet, men metoden har først og fremst vært brukt som en del av spesialpedagogikken, ikke så mye i klinisk behandling. I barnepsykiatrien er musikkterapi fremdeles i en utviklingsfase i Norge. Sannsynligvis er det bare en håndfull musikkterapeuter som jobber innen barnepsykiatrien, anslår han. - Det burde finnes en musikkterapeut i hver eneste barne- og ungdomspsykiatriske institusjon. Mange barn og unge sliter med problemer de ikke kan løse med samtaler. De kunne fått hjelp gjennom musikkterapi, tror Gold.Også musikkterapeut Hilde Rødland vil at musikkterapi skal bli benyttet oftere. - For eksempel ved integrering av flyktninger og bearbeiding av traumer, i kulturskoler, klassemiljøutvikling i grunnskoler, fritidsgrupper og band for barn som blir tatt vare på av barnevernet.

Når det er vanskelig å prate.

Christian Gold analyserte i fjor en rekke internasjonale undersøkelser om musikkterapi og ulike problemer barn og unge kan ha, for eksempel med adferd. Musikkterapi hjalp én av to pasienter.Han presenterte nylig også dokumentasjon på at terapiformen hjelper schizofrenipasienter. Effekten var stor, særlig når pasientene fikk mer enn 20 behandlinger. Musikk kan også hjelpe autister med å snakke med andre, ifølge Gold.

Én prosent musikkterapi.

Bare én prosent av de unge pasientene i dag- og døgninstitusjoner mottar musikkterapi som en del av behandlingen, ifølge en rapport fra Sintef. Det finnes ikke tall som forteller om bruken av musikkterapi i poliklinisk behandling, men også her er bruken beskjeden. Sosial- og helsedirektoratet er nysgjerrig på Golds dokumentasjon av effekten av musikkterapi, men vil ikke love å gjøre noe for å øke bruken av metoden. - Vi er veldig opptatt av at vi skal ha effektive og virkningsfulle metoder i psykisk helsevern for barn og unge. Neste år skal vi se nærmere på effektiviteten i behandlingsmetodene, sier Freja Ulvestad Kärki, seniorrådgiver i avdeling for psykisk helse.