Norge

- Vekk med alle helseforetakene

"Legg ned de regionale helseforetakene og etabler en egen sentral enhet" foreslår Høyre. Partiet mener bl.a. at samordningen regionene imellom er for dårlig.

 • Forf>
 • <forf>anne Hafstad (foto) <

Med dette svarer Høyre på tiltalen etter at helseminister Ansgar Gabrielsen (h) i første runde ikke fikk gjennomslag i Regjeringen for å slå sammen Helse Øst og Helse Sør. Etter det Aftenposten erfarer, var tidligere helseminister Dagfinn Høybråten (kr.f.) en av dem som gikk sterkest imot sammenslåingen.Nå foreslår Høyre å legge ned alle de regionale helseforetakene. Partiet var også imot å opprette dem for to år siden, og ville allerede da ha et statlig sykehusdirektorat.— Det er et uheldig konkurranseforhold mellom de regionale helseforetakene, og da spesielt mellom Helse Øst og Helse Sør, som begge har store sykehus i Oslo. Det skaper problemer og går ut over pasientene, sier Bent Høie, helsepolitisk talsmann i Høyre og medlem av sosialkomiteen på Stortinget.

Unødvendig ledd.

Noe av intensjonen med at staten overtok sykehusene 1.1. 2002, var bedre samordning av sykehustilbudet til pasientene. - De regionale grensene forhindrer også fornuftig funksjonsfordeling og fornuftig bruk av faglig kompetanse, hevder Høie. Han mener imidlertid at etableringen var et nødvendig grep da helsereformen ble innført, men at tiden er moden for endring. - De regionale helseforetakene er et unødvendig ledd mellom Helse- og omsorgsdepartementet og oppgavene sykehusene har, sier Høie. Høyre vil ha en egen bestillerorganisasjon som opptrer på vegne av pasienter over hele landet. Det er denne organisasjonen som skal bestemme hva sykehusene skal gjøre, mens sykehusene har å gjøre det de blir bedt om. I dag er de regionale helseforetakene både bestiller av tjenester og ansvarlig for at tjenestene blir utført. Stortinget har vedtatt at en evaluering av reformen skal være ferdig i 2006. - Dette er vårt programmessige utgangspunkt når vi skal diskutere evalueringen, sier Høie.

Mer bruk av private.

Høyre mener det ligger et betydelig potensial for innsparing i helsevesenet ved økt bruk av private sykehus og klinikker. At enkelte private sykehus tjener svært godt, bekymrer ikke partiet.- Bakgrunnen for at de private tjener gode penger, er at det offentlige har vært dårlige motspillere, hevder Høie. - Vi kan ikke skylde på de private. Hver operasjon er blitt gjennomført til en lavere pris enn i det offentlige, så dette er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Jeg er mer bekymret for de kronene som sløses bort i et dårlig organisert offentlig sykehussystem enn jeg er for god fortjeneste i private sykehus. Høyre er i tillegg klokkeklar på at psykiatri og rusomsorg skal prioriteres. I tillegg vil partiet satse mer på forebyggelse av sykdom.- Det er helt åpenbart at én av de store utfordringer i fremtiden er livsstilsrelaterte sykdommer, påpeker Bent Høie. - Forebyggelse er lønnsomt fordi det koster så mye å reparere skadene. Vi vil ikke bruke pekefinger og lovgivning, men finne mer positive virkemidler. Det kan blant annet være å prioritere svømmehaller, sykkelstier og tiltak som får folk ut i skog og mark. Dessuten må den fysiske aktivitet i skolen bedres.

 1. Les også

  Liten støtte å hente

Bent Høie og Høyre vil legge ned de regionale helseforetakene. Foto: ANDERS KNUDSEN

Les mer om

 1. Helse

Relevante artikler

 1. NORGE

  Frp: Vil at sykehus får ansvar for alle legene i kommunene

 2. NORGE

  Pasienter kan ikke lenger velge behandling på private sykehus på det offentliges regning

 3. NORGE

  Helseforetakene holder prisen på rådyre legemiddelpriser hemmelig. Sykehusdirektør mener det er Bent Høie som har ansvaret.

 4. POLITIKK

  Støre om helseministerens helseløfter: Underlig å komme med nye når de gamle ikke er innfridd

 5. DEBATT

  Når offentlige sykehus oppgir ventetider som ikke er reelle, undergraves alternativene | Fagermoen og Loennecken

 6. NORGE

  Helsebyråden i Oslo ber helseministeren om å få orden på pasienttransporten