Politiet stopper å bruke spytthette på folk

I 12 år har politiet brukt hetter som skal hindre spytting. Nå stanses all bruk inntil politiet vet om hettene kan være farlige. Og om de har hjemmel til å bruke dem.

Slik ser en spytthette ut. Her fra en øvelse hos Kriminalomsorgen.

Bruken av spytthetter i politiet stanses midlertidig. Det fremgår av et brev fra Politidirektoratet (POD). De sendte det til alle politidistrikter den 26. januar.

Det gjøres fordi politiet må utrede om det kan være farlig å bruke spytthettene, særlig når de kombineres med håndjern eller strips på hendene. POD skriver også at de må vurdere om de virkelig har hjemmel til å bruke dem.

«Inntil slike vurderinger er gjort skal all bruk av spyttbeskytter opphøre med virkning fra mottak av dette brev», heter det i brevet som Aftenposten har fått innsyn i.

Politiet har brukt spytthetter, også kalt spyttbeskytter, siden 2011.

Kan gi kvelningsfornemmelser

Politiet har fått kritikk for bruken. I fjor besøkte Sivilombudet arresten i Oslo politidistrikt.

Der fremgikk det at alle som spyttet på vei inn dit, fikk spyttmaske tredd på hodet. Også barn.

Det var Sivilombudet kritiske til. De skrev at spytthette kan utgjøre en alvorlig helserisiko:

Situasjoner der spytthette brukes, vil oftest være preget av et høyt stressnivå. En hette over hodet kan ytterligere bidra til å fremkalle sterk frykt, tap av kontroll og kvelningsfornemmelser. Dette vil særlig kunne gjelde for sårbare personer som mindreårige.

Flere har advart mot spytthettene. Sommeren 2021 avdekket Stavanger Aftenblad at politiet ikke trente på å bruke dem.

Avisen skrev at ansatte ved Kriminalomsorgens høgskole- og utdanningssenter hadde protestert da spytthette ble godkjent for bruk i fengslene. De viste til et anerkjent medisinsk tidsskrift som advarte om økt kvelningsfare.

Ikke registrert alvorlige hendelser

Politidirektoratet ønsker ikke la seg intervjue av Aftenposten nå. Foreløpig har ikke direktoratet avdekket at noen er blitt skadet som følge av spytthetter i Norge.

Politiets beredskapsdirektør Tone Vangen erkjente i 2021 at de ikke har fulgt opp om politifolk har trent på bruk av spytthetter.

Først nå, over halvannet år senere, stanses bruken.

I høst anbefalte også Maktmiddelutvalget at man måtte vurdere bruken og lovhjemlene på nytt. Helsedirektoratet jobber nå med en helsefaglig vurdering.

I en tidligere versjon sto det at brevet fra Politidirektoratet ble sendt 26. februar. Det riktige er 26. januar. Rettet 17. februar klokken 18.53.