NSB: To millioner flere passasjerer på fire måneder

I løpet av fire måneder har NSB fått to millioner nye passasjerer. For å få flere sett ut i rushtrafikken skal mange tog «overnatte» ute på stasjonene.

Flirt har hatt langt færre problemer enn tidligere nye togsett i NSB.

Det er en nyhet som passer NSB godt i disse jernbanereformtider. I siste nummer forteller Jernbanemagasinet om en passasjervekst på 5,2 prosent de fire første månedene i 2015, sammenlignet med 2014.

Når Aftenposten ber persontogsjef Tom Igulstad regne om prosentene i antall passasjerer havner han på rundt to millioner. Det konstaterer jernbanedirektør Elisabeth Enger er rekordvekst.

Hun peker på at lokaltrafikken har vokst med syv prosent hvert år siden 2011.

— Har aldri før skjedd i norsk jernbanehistorie

— Syv-åtte prosent vekst totalt har aldri før skjedd i norsk jernbanehistorie, hevder Ingulstad.

— Ingen av våre modeller har forutsett denne veksten, sier han.

Ifølge Ingulstad startet veksten i forkant av at NSB presenterte en ny ruteplan i 2012, planen Aftenposten har omtalt som «jernbanerevolusjonen».

- Årsaken var en forenkling av sonetakst-systemet. Siden flatet det litt ut, i 2014, før passasjerveksten nå har skutt fart igjen, sier han.

- Hvor er veksten størst?

— På det vi kaller øst-vest aksen, altså mellom Hamar og Skien, og spesielt mellom Drammen og Eidsvoll. Det er her vi har etablert ti-minuttter-systemet. Dette forteller oss at konseptet vi har valgt virker.

En smørblid persontogsjef Tom Ingulstad entrer et Flirt-sett.

Det er på strekningen Drammen-Eidsvoll at NSB konkurrerer med Flytoget. En omstridt konkurranse, som kundene har visst å utnytte.

— Men som du selv sier til Jernbanemagasinet står folk fra før Eidsvoll, og på enkeltavganger står de fra Vestby og andre steder. Tåler dere nå større pågang?

— Vi har nå lenge fått levert og skal få levert ett Flirt-sett i måneden. Slik vil det fortsette til ut på høsten 2016. Om vi får fylle på mer er også opp til vår oppdragsgiver, Samferdselsdepartementet.

Det er ikke spøk å stå på NSBs tog. Denne artikkelen var med på å øke kapasiteten i rushtid til Lillestrøm.

Togene skal «overnatte» utendørs

- Dere kjører fortsatt med enkeltsett flere steder. Når kommer flere dobbeltsett?

— Akkurat nå tenker vi litt ukonvensjonelt. Vi kan sette inn 20 ekstra togsett (ikke avganger, red.anm.) ved å parkere tog rundt om på sporet, på nattetid.

— Dette i stedet for å kjøre dem til avanserte parkeringsanlegg. Det vil i praksis si at togene blir stående på sidespor på utvalgte stasjoner. Det krever imidlertid at de må passes på, og klargjøres der de står.

Flere passasjerer gir ikke mindre biltrafikk

Du sier til Jernbanemagasinet at hvis Ruter hadde hatt samme vekst som NSB, ville biltrafikken minsket. Sørger ikke NSB-veksten også for dette?

— Nei, den effekten av vår vekst er ikke målbar. Det skyldes at totaltrafikken vokser i takt med befolkningsøkningen.

- Ifølge NSB stoppet tog tidligere pr. 30.000 km som følge av feil på togsettene. For Flirt ligger dette på over 100.000. Når kan dette problemet være borte?

— Målet er å klare dette i løpet av 2016. Dette er NSBs viktigste bidrag til bedre punktlighet, sier Ingulstad.

Her er Aftenpostens egen anmeldelse av Flirt-settene da de kom: Flyter av gårde – trange seter.

Senere måtte NSB bygge om mange av settene og erstatte tresetere med tosetere.

Da var det andre tider i togtrafikken: