Det britiske kongehuset bør lære av det norske, mener kongehuseksperter. Torsdag møttes de to tronarvingene i London.

LONDON (Aftenposten): De ser på hverandre som familie og deler klimaengasjement og felles skjebne. Eksperter mener det britiske kongehuset har mye å lære av det norske.

Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit møtte prins William og prinsesse Kate i London torsdag formiddag. De har mer til felles enn å være tronarvinger for hvert sitt land.

De to tronarvingene, kronprins Haakon og prins William, møttes på Windsor slott med koner torsdag formiddag. Det norske kronprinsparet er på offisielt besøk i Storbritannia, og det er naturlig at de møter familien når de er i landet.

Sist de to kronprinsparene møttes offisielt, var i 2018 da det daværende britiske hertugparet besøkte Oslo i to dager. De møttes også i daværende prins Charles 70-årsdag samme år.

I dag er det tronarvingenes felles klimaengasjement som danner bakteppet for møtet i London. Den norske kronprinsen har med seg tre norske bedrifter inn i møtet på Windsor slott: Equinor, Northern Lights og Aker ASA. For den britiske tronarvingen ønsker å lære mer om norsk satsing på fornybar energi.

Det er ikke bare miljøengasjementet de to tronarvingene deler.

De er begge i 40-årene, familiefedre med utdanning fra universitet og militæret, og de er i slekt.

Kong Charles og kronprins Haakon er firmenninger og anser seg som familie. Men familiebakgrunnen deres er svært ulik.

Kronprins Haakon har i flere intervjuer fortalt at han snakker godt med foreldrene sine og får lov til å forme sin egen rolle.

Prins William vokste opp med foreldre i konflikt, moren døde da han var barn, og han opplevde hvordan disse følelsene ikke ble håndtert tilstrekkelig, forteller Kristin Storrusten.

Hun er forfatter, kongehusekspert og journalist i Aftenposten Junior.

De skal begge overta tronen i hvert sitt land, men det kan tenkes at kronprins Haakon (49) blir konge før prinsen av Wales (40).

Uro knyttet til søsken

Den siste tiden har begge tronarvingene opplevd uro knyttet til et søsken.

Både prinsesse Märtha Louise og prins Harry har amerikansk kjæreste og er ikke lenger arbeidende kongelige.

De har begge strevd med å finne ut av reserveposisjonen i monarkiet på en god måte.

Storrusten forteller at kronprins Haakon og søsteren har et godt og nært forhold, selv om de er forskjellige.

– Williams forhold til broren er mildt sagt komplisert.

I går svarte kronprinsen på spørsmål fra Aftenposten om sitt forhold til mediene og kritikken fra søsteren.

Kronprinsen roste norsk presse for jobben de gjør, og samfunnsoppdraget pressen har.

– Men ja, klart jeg kjenner meg igjen i noe av det søsteren min sier.

– Da vi vokste opp, var det jo mye oppmerksomhet på oss og privatlivet vårt, og det kan oppleves som vanskelig. Så jeg har en viss forståelse for det, sa kronprins Haakon.

Harmoni i Norge, kontrovers i Storbritannia

Nettopp uroen rundt prins Harry og prinsesse Märtha Louise viser også at de to kongehusene har hatt en helt ulik tilnærming til å løse konflikter.

I Norge var det kronprins Haakon som ledet prosessen i fjor høst, der prinsesse Märtha Louise sa fra seg beskytterskapene og sluttet å representere kongefamilien offentlig.

– Det er mer usikkert hvilken rolle prins William har hatt i kontroversen rundt sin bror, Harry, og hans kone, Meghan. Det virker som at i Norge har det påvirket familieforholdene mindre enn i Storbritannia, mener Storrusten.

Forfatter, historiker og kongehusekspert Trond Norén Isaksen forteller at i Norge har man ingen åpen konflikt og mer harmonisk stemning enn det man kan få inntrykk av de har i det britiske kongehuset.

Han mener begge tronarvingene trenger ro foran den gjerningen de skal gå inn i, men at søsknenes støy gjør det vanskelig.

– De har en felles utfordring som de kanskje kan diskutere seg imellom, sier Isaksen.

William og Kate er ikke en del av et «kongenettverk»

Kronprins Haakon har vært arbeidende kongelig i en årrekke og overtatt flere av sin fars oppgaver.

Prins William er ganske ny i rollen. Det var først da avdøde prins Philip pensjonerte seg i 2017, at prins William fikk flere oppdrag. Før det jobbet han i flere år som redningspilot og levde et mer vanlig liv.

– Det er ganske sent for en tronfølger å komme i gang med offisielle plikter og oppgaver, sier Norén Isaksen og påpeker at dette kan ha bidratt til at prinsen ikke er en del av et europeisk «kongenettverk».

Hans bestemor dronning Elizabeth hadde tette bånd til andre kongelige, men deltok ikke i større familieanledninger i utlandet.

Isaksen peker på at prins William og prinsesse Kate sjelden møter sine medmonarker i Europa.

– Mens de andre har kjent hverandre hele livet, står det britiske kronprinsparet på siden, de er ikke del av dette fellesskapet.

Dette står i kontrast til hvordan særlig svenske kronprinsesse Victoria og kronprins Haakon har et godt forhold og er venner.

Isaksen mener det handler om at britene ser på seg selv som noe for seg selv. Noe de også er økonomisk og politisk i Europa på grunn av brexit.

– Og det britiske kongehuset har et større ansvar for et større område av verden. Det er kanskje viktigere å delta på et kongelig besøk i et av femten samveldeland enn en kongelig bursdag i et europeisk land, sier han.

Britene bør lære av det norske kongehuset

Hvem som har mest å tjene på dagens møte, er usikkert. Det britiske kongehuset er på et vis «kongehuset over alle kongehus», mener Kristin Storrusten.

– Dermed ønsker andre kongehus å få litt av glansen derfra. Så det er nok de norske kongelige som har mest å vinne på dette møtet.

Men britene har mye å lære av det norske kongehuset, mener hun.

– Det norske kongehuset fremstår som en langt sunnere og mer moderne bedrift enn det britiske. Kanskje kunne prins William brukt anledningen til å få litt coaching og gode råd?

Dette trekkes også frem av Norén Isaksen. Han mener kong Charles vil være tjent med å invitere William inn i oppgaver og rolle tidligere enn det han selv fikk.

I Norge rådfører kong Harald seg med sønnen sin og inkluderer ham i beslutninger.

Isaksen tror det britiske kongehuset vil ha utbytte av å diskutere hvordan man gjør det i Norge, og kronprins Haakons erfaringer.

– Det er så få i samme situasjon, og det er synd at det britiske kronprinsparet faller på utsiden.

Hvem blir konge først?

De skal begge overta tronen i hvert sitt land, men det kan tenkes at kronprins Haakon (49) blir konge før prinsen av Wales (40).

Kong Harald (86) er 12 år eldre enn kong Charles (74).

Kong Charles er ved god helse og med foreldre som levde til de var over 95 år, virker det sannsynlig, sier kongehusekspert og historiker Trond Norén Isaksen.

– Det kan være det tar over 20 år til prins William tar over tronen. Kong Charles sa dagen etter at fikk tittelen at han vil forbli konge resten av livet.