Låner for å spare

Rekordlave renter frister mange nordmenn til å låne millioner i banker - for å spare seg rike.

Vanlige lønnsmottagere tilbys nå millionbeløp hos utlånskåte banker. Pengene plasserer de i ulike sparetilbud som garanterer dem investert beløp — eller mer - tilbake.Bankene tar som regel kun sikkerhet i innskuddet, slik at risikoen for tap er minimal. Pengene står og forrenter seg i såkalte garanterte livkontofond, eller i spareobligasjoner, som i gode tider gir vesentlig høyere renteavkastning enn den lave lånerenten.- Oppgangstidene og de historisk lave rentemarginene gjør det lukrativt å låne for å spare, sier Svein Eigeland, banksjef i DnB NOR i Kristiansand.Spesielt populære er to sparetilbud som garanterer en minsteavkastning. Storebrand Livkonto og Vital Garanti Kapital lover deg minst 2 prosent netto avkastning.

Spekulasjonsobjekt.

Men fondene, som egentlig er ment for langsiktig pensjonsparing, har gjort det såpass bra at den virkelige avkastningen de siste to, tre årene har vært vesentlig høyere enn beste utlånsrente. Dermed er de blitt spekulasjonsobjekt for folk som er ute etter kortsiktig rentegevinst med lånte penger.Og milliardene har rullet inn på disse livkontofondene de siste par årene. I Storebrand Livkonto økte innbetalt beløp fra 2,5 milliarder i 2003 til astronomiske 7,3 milliarder i fjor. Vitals livkonto har hentet inn 2,6 milliarder siden tilbudet ble lansert for halvannet år siden.Pågangen har vært så enorm at begge selskapene nå har innført begrensninger. Storebrand har satt et maksbeløp på fem millioner pr. kunde, mens Vital har satt et tak på 10 millioner.

Begrensning.

Selskapene vil ikke ha altfor mange kortsiktige rentespekulanter i et sparefond tiltenkt langsiktige pensjonssparere.- Vi innførte begrensning for å unngå en forskyvning i balansen mellom kortsiktige og langsiktige sparere, sier Knut Dyre Haug, spesialrådgiver i Storebrand.Gudmund Jakobsen, banksjef i Nordea, sier det har vært en viss etterspørsel etter lån til rentespekulasjon.

Krever garanti.

— Vi gir slike lån til kunder som har ordnet økonomi og kan betjene lånet. Banken tar pant i det investerte beløpet, og kunden må stille garanti for gapet mellom garantert minsteavkastning og lånekostnadene.Jakobsen medgir at risikoen for denne type lånebasert sparing er lav, så lenge rentene er så lave.- Interessen for lånebasert sparing er historisk høy nå. Nordmenn låner rekordbeløp, og det finnes en rekke strukturerte spareprodukter som garanterer at man får tilbake investert beløp. Obligasjoner i kraft, valuta og aksjer som vi og andre banker tilbyr, har gitt avkastning på opptil 100 prosent, sier Jakobsen.Her er tapsrisikoen noe større, fordi man kun er garantert å få tilbake 90-100 prosent av investert beløp.

Svein Eigeland, banksjef i DnB NOR i Kristiansand, bekrefter at det kan være god butikk å låne penger for å spare i forsikringsselskapenes livkonto.