Sylvia Rafael Schjødt er død

Sylvia Rafael Schjødt døde sent onsdag kveld i sitt hjem i Pretoria i Sør-Afrika. Hun ble 67 år gammel.

  • Forf>
  • <forf>inge D. Hanssen<

Sylvia Schjødt var livstruende kreftsyk i en lengre periode før hun sovnet inn. Hun beholdt i det lengste håpet, men i desember forsto hun at det gikk mot slutten. Legene ga da beskjed om at hun neppe ville leve lenger enn ut januar.Hun skal bisettes i Israel. Tidspunktet er ennå ikke fastsatt. Sylvia Schjødt forlot Norge for godt sammen med ektemannen, høyesterettsadvokat Annæus Schjødt, sommeren 1992. Senere besøkte hun landet bare én gang. Sylvia Rafael Schjødt var kjent som en intelligent og karismatisk kvinne med dype kulturelle interesser. Men hun var også kvinnen som skrev seg inn i norsk kriminalhistorie gjennom sin medvirkning til den såkalte Lillehammer-saken i 1973, hvor agenter for israelske Mossad skjøt ned og drepte marokkaneren Ahmed Bouchikhi. Senere skulle det vise seg at feil mann ble skutt på åpen gate.I 1974 ble Sylvia Rafael dømt til fengsel i fem og et halvt år i Eidsivating lagmannsrett for medvirkning til forsettlig drap. Hun anket til Høyesterett, og der fikk hun Annæus Schjødt som forsvarer. Det ble starten på et samliv som skulle vare livet ut.

Beordret.

Rafael Schjødt ble født i Sør-Afrika 1. april 1937. Hun var av jødisk avstamning, og i mars 1973 dro hun til Israel med tanke på å bosette seg der. Bare noen uker senere ble den filologutdannede kvinnen rekruttert av israelsk etterretningsvesen og beordret til å delta i aksjonen på Lillehammer.Allerede 23. mai 1975 ble hun og en annen av de dømte, Abraham Gehmer, overraskende benådet av Kongen i statsråd. Hun ble benådet av "sikkerhetsmessige grunner". Behandlingen av saken skjedde i all hemmelighet; de to ble hentet i fengselet om natten og sendt ut av landet. De var allerede kommet til Israel da benådningen ble offentlig kjent.

Utvist.

Norsk offentlighet skulle imidlertid høre mer til henne. Nyttårsaften 1976 dukket hun på ny opp i Oslo som nygift med sin tidligere forsvarer Annæus Schjødt. Spørsmålet om utvisning fra Norge var ikke behandlet i forbindelse med benådningen, og søknaden om oppholdstillatelse bragte henne på ny frem i avisenes spalter. Det endte med at hun ble utvist fra landet. To år senere fikk hun imidlertid oppholdstillatelse og bodde sammen med ektemannen i Oslo frem til de flyttet til Sør-Afrika.

&lt;b&gt;Sylvia&lt;/b&gt; Rafael Schjødt døde onsdag.