Forbrukerombudet: Oncolomeds markedsføring av kreftbehandling i utlandet er ulovlig

Villedende, urimelig, mangelfull og ulovlig. Det er Forbrukerombudets dom over markedsføringen av en omstridt kreftbehandling i utlandet.

Forbrukerombudet har undersøkt nettsiden til selskapet Oncolomed, som formidler norske kreftpasienter til behandling i utlandet, og kommet frem til at selskapet bryter markedsføringsloven på flere punkter. Her er Oncolomeds daglige leder, Torkel Oftedal.

Aftenposten avslørte i mai at stavangerselskapet Oncolomed siden 2013 har formidlet alvorlige syke kreftpasienter til en behandling norske leger fraråder.

Selskapet reklamerer med «den beste kreftbehandlingen» og «bemerkelsesverdige resultater», men vil ikke oppgi hvordan det har gått med pasientene de har formidlet.

Nå slår Forbrukerombudet hardt ned på praksisen og konkluderer med at Oncolomeds markedsføring er villedende og inneholder påstander de ikke kan dokumentere.

– Vi har gått gjennom Oncolomeds nettside og kommet frem til at de bryter markedsføringsloven på fire forskjellige punkter, sier forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth til Aftenposten.

– Virksomheten retter seg mot personer i en svært sårbar situasjon. Da er det viktig at den informasjonen de får er nøktern, ryddig og ikke skaper større håp enn hva som er realistisk.

Mener Oncolomed gir inntrykk av at de er helsepersonell

Oncolomeds nettsider heter det blant annet at de har kontakt med de «beste spesialistene», at de har samlet de «beste avdelingene» og vil gi deg mulighet til å finne «de beste behandlingsalternativene».

– Vi mener dette er påstander Oncolomed ikke kan dokumentere og ber om at det fjernes. Det er ekstra problematisk fordi personer i en sårbar situasjon er særlig mottagelig for slike budskap, sier Haugseth.

Forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth mener Oncolomed må være særlig aktsommme i markedsføringen fordi de henvender seg til en sårbar gruppe.

Oncolomed reklamerer også med å ha «et meget kompetent team av medisinsk ekspertise» og omtaler seg som en «medisinsk tilrettelegger». Det skaper feilaktig inntrykk av at de ansatte har autorisasjon eller lisens som helsepersonell, mener Forbrukerombudet.

– Både selskapsnavnet, billedbruken på nettsiden og måten de omtaler seg selv og «teamene sine» på er villedende. Det er ingenting på sidene som korriger det inntrykket, sier Haugseth.

Nedenfor ser du et eksempel på det Forbrukerombudet mener er brudd på markedsføringsloven. Se flere eksempler lenger ned i saken.

Mener vesentlig informasjon mangler

Forbrukerombudet mener dessuten Oncolomed tilbakeholder viktige opplysninger om de juridiske og økonomiske konsekvensene av å få behandling i utlandet. Deriblant mangler informasjon om risiko med hensyn til pasientskadeerstatning, kostnader i forbindelse med hjemreise og båretransport dersom dødsfall skjer i utlandet.

«Med tanke på at selskapet leverer en tjeneste som i hovedsak går ut på å formidle personer til behandling i utlandet finner vi det påfallende at det ikke opplyses om slike forhold. Personer som oppsøker Oncolomeds nettsider, får dermed et svært skjevt bilde av hva behandlingstilbudet innebærer», heter det i Forbrukerombudets brev til Oncolomed.

– Dette er viktige opplysninger for folk som skal ut med veldig mye penger for en behandling de ikke får i Norge. Det er heller ingen prisliste som kan gi forbrukere et raskt bilde av hva de ulike behandlingene koster, sier Haugseth.

Må rydde opp innen to uker

Avgjørelsen ble denne uken sendt til Oncolomed, som har fått to uker på seg til å rydde opp nettsiden sin. Forbrukerombudet stiller fire tydelige krav:

  • Oncolomed må fjerne alle såkalte «best»-påstander i markedsføringen.
  • Nettsiden må endres slik at pasienter og pårørende ikke villedes til å tro at ansatte i selskapet har autorisasjon eller lisens som helsepersonell.
  • Oncolomed må legge inn opplysninger om de økonomiske og juridiske konsekvensene av å benytte seg av behandling i utlandet.
  • Nettsiden må utstyres med en fullstendig prisliste over behandlingene de formidler pasienter til.

Dersom Oncolomed nekter å rydde opp eller avviser lovbruddene, kan de risikere økonomiske sanksjoner.

Torkel Oftedal, daglig leder i Oncolomed, bekrefter at de har mottatt brevet fra Forbrukerombudet og at de vil gi dem et svar innen tidsfristen. Han gir ingen ytterligere kommentarer. Tidligere har han uttalt ovenfor Aftenposten:

– Vi jobber kontinuerlig med hva vi forteller i den brede kontakten vi har med dem som tar kontakt med oss. Etter sakene i Aftenposten har vi på nytt gått gjennom hvordan vi presenterer oss. Vi skal bli enda tydeligere på de lovnadene som vi allerede gir.

Kreftforeningen: – Krystallklar uttalelse

Det var Kreftforeningen som klaget Oncolomed inn for Forbrukerombudet. Generalsekretær Anne Lise Ryel sier de er veldig fornøyd med avgjørelsen.

– Dette er en grundig og krystallklar uttalelse fra vår tyngste forbrukermyndighet. Den befester det inntrykket vi tuftet klagen på, at Oncolomed bryter markedsføringsloven på flere punkter og at de ikke orienterer godt nok om rettighetene ved behandling i utlandet, sier Ryel til Aftenposten.

Kreftforeningen forventer at Oncolomed nå endrer nettsidene sine slik at de ikke villeder og forleder befolkningen.

– Man må ikke glemme at de henvender seg til en svært sårbar gruppe mennesker. Vi håper også denne svært tydelige beskjeden også når ut til andre aktører som henvender seg til alvorlig syke mennesker og deres pårørende.