Terrorsiktet 17-åring fengslet i to nye uker

Den 17 år gamle gutten som i påsken ble pågrepet med en sprengladning på gaten i Oslo, ble mandag varetektsfengslet for to nye uker. Han har fått ny forsvarer.

 Advokat Javeed Shah er oppnevnt som ny forsvarer for den terrorsiktede 17-åringen. Mandag møtte han til fengslingsmøte i Oslo tingrett der PSTs påtaleansvarlig, politiadvokat Kathrine Tonstad, ba om ytterligere to ukers fengsling.
  • Olga Stokke

Gutten, som er russisk statsborger, er siktet etter en terrorbestemmelse, der strafferammen er 15 år.

Lørdag i palmehelgen ble han pågrepet på Grønland i Oslo med en hjemmesnekret sprengladning. Ifølge Politiets sikkerhetstjeneste (PST) var eksplosivet en beholder med lightergass med flere spiker festet på utsiden; det hadde ifølge sikkerhetstjenesten potensial til å skade mennesker.

Noen timer før pågripelsen var Stockholm blitt rammet av et terrorangrep som drepte fem og skadet 15 mennesker.

Siden siktede er mindreårig, kan han bli varetektsfengslet i to uker av gangen. Mandag besluttet Oslo tingrett å gi PST medhold i to nye uker.

Han ble også ilagt brev- og besøkskontroll og delvis medieforbud, i den forstand at siktede ikke gis tilgang til internett.

Ville ha ny forsvarer

Den siktede gutten var allerede kjent av PST da han ble pågrepet av Oslo-politiet med det primitive eksplosivet.

Gutten var 10 år da han kom til Norge som flyktning sammen med sin familie. Han fikk opphold og vokste opp i Vadsø, hvor han ble kjent med to tsjetsjenske menn som reiste til Syria for å bli fremmedkrigere.

I forrige uke fikk 17-åringen oppnevnt en ny forsvarer, advokat Javeed Shah. Han forsvarte også en 20-åring som i april ble dømt for å ha forsøkt å bli medlem av terrorgruppen IS.

 Politiet sperret av et område på Grønland i Oslo da 17-åringen ble pågrepet med en sprengladning natt til palmesøndag.

Hans tidligere forsvarere, advokatene Aase Karine Sigmond og Kirsten B. Sigmond, omtalte guttens befatning med eksplosivet som «guttestreker».

– Det er han selv som har bedt om at jeg skal overta som prosessfullmektig for ham, sier advokat Javeed Shah til Aftenposten.

Han utelukker ikke at han overtar på grunn av sin innsats for den terrordømte 20-åringen.

Styrket mistanke

PSTs politiadvokat Kathrine Tonstad er påtaleansvarlig i saken mot 17-åringen. Hun ba mandag om fengsling på nytt i to uker fordi PST mener det fortsatt er en reell fare for forspillelse av bevis.

Tonstad sier at status er som ved forrige fengsling: Styrket mistanke siden pågripelsen.

– Denne saken prioriteres av PST både av hensyn til siktedes unge alder og sakens karakter.

– Prioriteres den spesielt høyt?

– Den prioriteres høyt av etterforskningsavdelingen til PST.

Tonstad sier at etterforskningen fortsatt pågår, det gjenstår vitneavhør og arbeidet med å gjennomgå beslaglagt materiale fortsetter.

– Vi mener at hvis den siktede skulle bli løslatt nå, foreligger det en reell fare for at han kan kontakte vitner og påvirke dem, eller forspille og/eller påvirke øvrige bevis i saken.

Det er pr. nå ikke andre mistenkte i saken.

Den siktede møtte ikke til fengslingsmøtet. Men det gjorde hans forsvarer som ba om løslatelse.

– Min klient er innforstått med at han har fått en alvorlig siktelse. Vi vil bruke den nærmeste tiden til å sette oss grundig inn i saken, og så tar vi vår kamp deretter, sier Shah.

Skole i fengslet

– Han har det etter forholdene bra. Vi har i tett samarbeid med barnevernstjenesten og kriminalomsorgen prøvd å legge til rette for at han skal ha en meningsfull dag, sier forsvareren.

Det betyr at den siktede får noen timer med skolearbeid hver uke og tilgang til bøker. Han har brev- og besøkskontroll, men får besøk av foreldre og søsken.

Politiet foretok en kontrollert sprenging av det primitive eksplosivet som ble funnet på Grønland i Oslo.

Forsvarer venter med å be om dokumenter

Det er en del klausulerte dokumenter i denne saken, dokumenter som forsvareren kan få av PST, men som han ikke kan meddele innholdet i til den siktede.

Forsvarer Shah har foreløpig ikke bedt om å få utlevert de klausulerte dokumentene. Han sier at han i samråd med siktede og hans verge har valgt ikke å lese PSTs dokumenter før han har hørt sin klients versjon.

– Vi prøver å bygge tillit til klienten nettopp ved at vi håper og tror at han kan fortelle oss hva han gjort i løpet av de siste årene, slik at det ikke er noen hemmeligheter om hvilket liv han har levd.

Rettsforhandlingene ble ført for lukkede dører etter begjæring fra hans forsvarer som påberopte seg hensyn til den mindreåriges privatliv.