Norge

Datatilsynet førte færre tilsyn for å overvåke personvernet ditt i 2011

Mens tilsynet gjennomførte 133 stedlige tilsyn i 2010, var de året etter bare 46 ganger ute av huset for å undersøke om personvernet ditt var ivaretatt.

Bjørn Erik Thon og Datatilsynet brukte mye mindre ressurser på tilsyn i 2011 enn de har gjort tidligere.
  • Arild Færaas

Personvernets vaktbikkje skal både bjeffe og bite. Som ombud skal de ha meninger om saker som angår nordmenns personvern, og som tilsyn skal de passe på at personopplysningsloven blir fulgt. I 2011 har det blitt mest bjeffing.

Rykende ferske tall fra Datatilsynet viser at de ikke har bitt så mye i år som tidligere år.

Per 28. desember 2011 hadde tilsynet bare vært på 46 tilsyn så langt i år. Det er langt under tilsvarende tall på 133 for 2010 og 168 for 2009. Og en nedgang på over 60 prosent fra 2010 til 2011.

Rett nok gjennomførte Datatilsynet 57 såkalte brevtilsyn i 2011, mens de bare gjorde noen få i fjor og forfjor.

Mindre bredde

Som de skriver selv i en egen tertialrapport så har ikke bare antallet tilsyn gått ned, men også bredden i kontrollaktiviteten har gått ned i år.

— Jeg er ikke så opptatt av å telle ting, men jeg ser på totaliteten og vi har hatt et veldig høyt aktivitetsnivå i 2011, er tilsynsdirektør Bjørn Erik Thons første kommentar til den kraftige nedgangen.

Kameraovervåking er en av områdene Datatilsynet har hatt mange tilsyn mot de seneste årene.

Han viser blant annet til at Datatilsynet for første gang har fått laget en overordnet strategi, at de skal komme med ny nettside over nyttår, og at de har laget flere omfattende rapporter – inkludert én om Facebook og én om applikasjoner.

Har du tips om saker som handler om personvern eller overvåking? Tips Aftenposten.nos journalist her

— Vi kunne hatt 200 tilsyn på en uke om vi sjekket kameraovervåking i Oslo sentrum, men det kommer også an på hvilke tilsyn vi gjør. Vi skal ha mange tilsyn, men det viktigste er at vi går på de riktige tilsynene, fortsetter Thon og trekker blant annet fram saken mot Rettsmedisinsk institutt og det Datatilsynet mener er et ulovlig DNA-register.

— Det er en svært arbeidskrevende sak, legger han til.

Andre tilsyn Thon trekker fram fra 2011 er da de avslørte at et hotell i Horten drev ulovlig lyd og bilde-overvåking av både gjester og ansatte, og at de var tidlig ute med å gå på tilsyn hos virksomheter som bruker tjenester som Google analytics - som blant annet kan brukes til analysering av nettrafikk.

Skal ha flere tilsyn i 2012

Men selv om Thon forsvarer at tilsynsaktiviteten har gått ned i år, sier han at den vil øke kraftig i 2012.

— Jeg har ikke konkrete tall her og nå, men vi har lagt inn mange tilsyn og det blir kanskje en fordobling.

Tilsynsdirektøren er også opptatt av at når de har tilsyn henger det sammen med det andre de gjør og at ikke kontrollene blir spredt rundt på alt for mange forskjellige områder om gangen.

Les også

Personvernvokteren

På nyåret vil tilsynet presentere seks konkrete satsningsområder for 2012. Og ett røper han for Aftenposten.no:

— Kontrolltiltak i arbeidslivet.

- Hvorfor er det viktig for dere å dra på tilsyn?

— Det er for å avdekke systemfeil i virksomheter eller bransjer. Vi har også tilsyn etter tips, og har et fokus på å følge opp det folk forteller oss. Og med våre 40 ansatte, som egentlig skal ha tilsyn med alt som har med personvern i Norge, er det viktig å få kunnskap om hvordan bransjene fungerer. Til det trenger vi tilsyns-instrumentet, sier direktør Thon.

Datalagringsdirektivet

Den store personvernsaken som vil bli husket fra 2011 er vedaket om å innføre datalagringsdirektivet i Norge. Fra og med neste år tvinger staten alle tele- og datatilbydere i Norge å lagre hvem og hvor du har kontakt med personer på telefon, sms og e-post, og hvor du kobler deg til internett.

— Det var viktig for oss å bruke ombudsrollen vår aktivt da debatten om datalagringsdirektivet kom, på samme måte som det har vært veldig viktig for oss å tilpasse direktivet etter at de thar blitt vedtatt. Det har egentlig vært mer arbeid med direktivet etter at det ble vedtatt.

Frp: Veldig uheldig

Gjermund Hagesæter (Frp), nestleder i kommunal- og forvaltningskomiteen som har ansvar for Datatilsynet på Stortinget, liker ikke den kraftige nedgangen i Datatilsynets tilsynsvirksomhet:

- Dette er ikke greit. Dette sier ingenting om at behovet for tilsyn har blitt mindre – heller tvert imot. Derfor er det veldig uheldig at en får reduksjon av disse kontrollene, sier Hagesæter.

Gjermund Hagesæter, Frp.

Men han sier at han forstår at Datatilsynet i år har prioritert annerledes.— De har hatt mange andre tunge saker, som blant annet datalagringsdirektivet, og de har begrensede midler, avslutter Hagesæter som viser til at Fremskrittspartiet i sitt alternative statsbudsjettforslag økte bevilgningen til Datatilsynet med fem millioner kroner.

SVs Heikki Holmås, som leder Kommunal og forvaltningskomiteen, sier at politikerne de siste årene har styrket Datatilsynet gradvis over en lenger periode.

— Jeg har forståelse for at Datatilsynet har gjort som i år, hvor det har vært flere tunge saker, men det er ikke noen idealtilstand at de har drevet såpass mye mindre tilsyn enn tidligere. Men derfor er jeg glad for at de ønsker å gjøre mer av det neste år.

Ingen kritikk fra departementet

Fornyingsdepartementets statssekretær Jon Reidar Øyan ønsker ikke å kritisere Datatilsynet og sier dette til Aftenposten.no :

— Vi registrerer at tilsynet har hatt store og krevende oppgaver i år, men også at tilsynsaktiviteten skal økes drastisk i 2012. Det synes departementet er bra. Antall tilsyn forteller lite om den samlete effekten av Datatilsynets personvernarbeid. Det viktige for tilsynsaktiviteten er at denne bygger på strategiske prioriteringer. Departementet er derfor mer opptatt av et hensiktsmessig utvalg valg av virksomheter det skal føres tilsyn med, enn et spesifikt antall tilsyn.

Les også

  1. Facebook må snu etter norsk klage

  2. Vil la NAV sjekke alle som får støtte

  3. Network Norway lagrer kundenes nettbruk

  4. Skatteetaten har oversikt over kjønnssykdommene til gifte nordmenn