Norge

Høyrekvinner kjemper for kjønnsnøytral verneplikt

Unge Høyre får støtte: Også Høyres Kvinneforum inn for kjønnsnøytral verneplikt.

Julie M. Brodtkorb, leder av Høyres kvinneforum.
  • Marie Melgård

Mot to stemmer gikk Høyres programkomité imot kjønnsnøytral verneplikt. Men det blir omkamp på partiets landsmøte: Nå melder Høyres Kvinneforum seg på i debatten.

Denne uken vedtok Høyre-kvinnene at de er for kjønnsnøytral verneplikt:

— Det vil gi Forsvaret tilgang på de beste av begge kjønn, men vi må også tenke på sammenhengen i likestillingspolitikken: En del gutter ønsker ikke å ta førstegangstjenesten og føler det er urettferdig at jenter slipper.Skal vi ha troverdighet på at borgerlig feminisme dreier seg om at alle skal ha like plikter og rettigheter uavhengig av kjønn, er det naturlig at vi går inn for kjønnsnøytral verneplikt, sier leder av kvinnepolitisk nettverk, Julie M. Brodtkorb.

Hun sier kjønnsnøytral verneplikt er en av de tre viktigste sakene for kvinneforumet på landsmøtet.

Hos de rødgrønne partiene har det blant annet vært kvinnenettverkene som har vært mest negative til en likestilt verneplikt.

- Det viser at vi i Høyre tør å være mer offensive i likestillingspolitikken. Jeg har ikke sett en eneste sak fra Aps kvinnenettverk hvor de utfordrer eget parti til å bli mer offensivt i likestillingspolitikken. Men deres rolle er kanskje å være kommunikatorer for partiledelsen? sier hun.

- Sløsing

Unge Høyre tok dissens i programkomiteen og er en pådriver for å få partiet til å snu i spørsmålet:

- Nå har jeg skikkelig troen. At vi får støtte fra flere hold i partiet gir saken mer slagkraft, sier leder Paul Joakim Sandøy.

At SV og Senterpartiet har gått for kjønnsnøytral verneplikt, legger press på Høyre, mener Sandøy.

Ine Marie Eriksen Søreide, forsvarspolitisk talskvinne i Høyre.

Når lyset til og med har gått opp for Sp, da må Høyre innse at tiden er moden, sier han. Også Høyres forsvarspolitiske talskvinne, Ine Marie Eriksen Søreide, er for:

— Det er en naturlig modernisering av samfunnet og verneplikten. Man kan kjøpe så mange kampfly og stridsvogner man vil, men det er personell og kompetanse som er avgjørende for fremtiden. Forsvaret trenger variert kompetanse. Da er det sløsing hvis vi ikke tar i bruk kompetansen kvinner har, sier Eriksen Søreide.

Da Aftenposten først omtalte at Høyre går i mot kjønnsnøytral verneplikt, sa leder av programkomiteen i partiet, Bent Høie, at kjønnsnøytral verneplikt vil føre til mer byråkrati:

— Så lenge Forsvaret får tak i all kompetanse og de personene de er på jakt etter, mener vi det ikke er behov for å innføre kjønnøytral verneplikt. Det vil bare føre til mer byråkrati å kalle inn jenter som ikke vil inn i Forsvaret, og det vil skape en usikkerhet for jentene hva gjelder jobb og videre utdanning. Det er ikke positivt, sa Høie den gang.

Borgerlig motstand

Men ikke alle de borgerlige partiene er like begeistret.

I Frp har flertallet i landsstyret gått inn for å fjerne verneplikten, men hvis det ikke går igjennom, kan det åpne opp for en diskusjon om likestilt verneplikt. KrF sier nei til kjønnsnøytral verneplikt.

Hos de rødgrønne har SV og Spvedtatt kjønnsnøytral verneplikt på sine landsmøter. Aps programkomité går imot, men motstanden øker innad. Avgjørelsen faller på deres landsmøte neste helg.

I går kveld voterte Venstre over verneplikten. Unge Venstre vil fjerne hele førstegangstjenesten. Får de ikke igjennom det, vil de etter planen votere om verneplikten skal være kjønnsnøytral. Venstre-leder Trine Skei Grande sier hun er for.

Les også

  1. 2000 kvinner takket ja til tjeneste i Forsvaret - bare halvparten møtte til førstegangstjenesten

  2. SV-ledelsen enige om kvinnelig verneplikt

  3. - Skal menn ta like mye ansvar i hjemmet, må kvinner ta ansvar i Forsvaret

  4. Forsvaret når ikke mål om kvinneandel