Norge

NSB kan miste monopolet

En ny EØS-floke er i anmarsj for Regjeringen. Før jul kommer EU-kommisjonen med en jernbanepakke som trolig medfører full konkurranse om all innenlands persontrafikk med tog.

Nye EU-direktiver om jernbane kan bety at NSB får hard konkurranse i fremtiden. Foto: STEIN J. BJØRGE

  • Sveinung Berg Bentzrød
    Journalist
  • John Hultgren
    Midtøsten-korrespondent

Samferdselsminister Marit Arnstad (Sp) vil jobbe for å endre EUs fjerde jernbanepakke, slik at Norge fortsatt kan la NSB beholde monopolet på innenlands togreiser.

  1. desember legger EU-kommisjonen frem forslag til nye jernbanedirektiver. Detaljene er ikke kjent, men ifølge Samferdselsdepartementet venter man at dette blir hovedpunktene:

Krav om full konkurranse og bruk av anbud på alle strekninger når det gjelder innenlands persontrafikk med tog. Dette innebærer at staten ikke lenger kan tildele NSB ruter direkte slik som i dag.

Krav om rettslig skille mellom infrastruktur og transport. Dette skillet er allerede gjennomført i Norge gjennom opprettelsen av NSB og Jernbaneverket.

- Dårlig egnet

Kravet om full liberalisering av togtrafikken er svært vanskelig å svelge for den rødgrønne regjeringen. I Soria Moria-erklæringen fra 2005 slår partiene fast at ingen strekninger innen persontransport skal legges ut på anbud. Dermed er en ny konfliktsak med klare paralleller til striden om postdirektivet under oppseiling.

- Forslaget fra EU kan få konsekvenser både for tilbudet til passasjerene, og for arbeidsplassene til de som jobber i jernbanen. Man risikerer en større deling av tilbudet, der interessen er størst for å operere på strekningene i de mest folkerike delene av landet, sier samferdselsminister Marit Arnstad til Aftenposten.

Hun mener norsk jernbane er dårlig egnet for konkurranse, blant annet fordi markedsgrunnlaget er for lite i store deler av landet og fordi jernbanen stort sett bare har ett spor.

Prøver å endre

Arnstad sier Regjeringen har formidlet sine synspunkter overfor EU, og kommer til å gjøre det også når forslaget foreligger. Til våren overtar Irland formannskapet i EU. Arnstad har planlagt et møte med sin irske kollega i desember for å drøfte saken.

Samferdselsministeren har foreløpig ikke tatt stilling til om det er aktuelt å bruke reservasjonsretten i EØS-avtalen.

- Regjeringen vil arbeide for at lovverket får en utforming som gjør at de ulike landene ikke må konkurranseutsette, men kan velge ulike løsninger, sier Arnstad.

SV-leder Audun Lysbakken åpner allerede nå for å reservere seg mot jernbanepakken.

- Hvis det kommer et direktiv som pålegger oss å konkurranseutsette jernbanen, er det et av de verste eksemplene til nå på at EØS-avtalen er en ren importordning for høyrepolitikk. Hvis så galt skulle skje, er det åpenbart at vi må vurdere å bruke reservasjonsretten, sier Lysbakken.

LO går mot

Også LO mobiliserer mot privatisering av norsk jernbane. Leder Kjell Atle Brunborg i Norsk Jernbaneforbund tror konsekvensen av liberalisering kan bli høyere billettpriser eller økte kostnader som veltes over på skattebetalerne.

- Hvis flere selskaper skal konkurrere om strekningene for eksempel rundt Oslo, vil de måtte ha egne togsett og eget personale. Det blir et mye mindre fleksibelt system, og langt dyrere å drifte, mener Brunborg.

Han er også bekymret for lønns— og arbeidsvilkårene til de ansatte. Lederen av LO-forbundet opplever at han har Regjeringen i ryggen i kampen mot konkurranseutsetting. Statsminister Jens Stoltenberg deltok tidligere denne uken på Jernbaneforbundets landsmøte. Her lovet han å arbeide for å forhindre privatisering og konkurranseutsetting av jernbanen.

Ingvild Kylstad er daglig leder ved Brusselkontoret, en uavhengig instans som driver rådgivning for norske interesser overfor EU. Transport er et felt kontoret følger tett.

— Jeg vil anta at kommisjonen vil forsøke å få vedtatt direktivet før våren 2014, da det er valg på nytt parlament i EU, og det vil bli dannet en ny kommisjon, sier hun.

— Hvis Norge ønsker å påvirke denne prosessen er tiden for å gjøre det nå, og i 2013, sier Kylstad.

Nye EU-direktiver om jern-bane kan bety at NSB får hard konkurranse i fremtiden.

Les også

  1. Opprustet Bergensbane koster 50 milliarder

  2. NSB skroter trang seteløsning