Startet laksekamp på hytta

En langvarig strid om oppdrettsanlegg ved fritidseiendommen i Sveio, fikk lege Anne-Lise Bjørke Monsen til å bli en av laksenæringens hardeste kritikere.

Anne-Lise Bjørke Monsen skiftet 21 mai til dette profilbildet på Facebook.

«Ikke gi laks til barna» skrev VG på sin forside i dag, 10. juni. Avisen siterte spesiallege i barnemedisin ved Haukeland Universitetssykehus inne i avisen:

— Jeg anbefaler ikke gravide, barn eller unge å spise oppdrettslaks. Det er for usikkert både hvor mye giftstoffer laksen inneholder og hvordan disse stoffene påvirker barn, unge og gravide, sier Anne-Lise Bjørke Monsen til avisen.

Hun fastholder advarselen til BT.

— Når det gjelder barn og gravide, anbefaler man i nesten alle henseender føre var-prinsippet, sier hun. Hun etterlyser en grundig diskusjon om hvor mye laks unge og gravide kan spise, og om hvor sikre dagens grenseverdier er når det gjelder miljøgifter som dioksin, PCB og bromerte flammehemmere.

Lege Anne-Lise Bjørke Monsen advarer gravide og barn mot oppdrettslaks.

— Fet fisk inneholder miljøgifter, og pr i dag er oppdrettslaks den fete fisken som det blir spist mest av i Norge, sier hun.

Småbruk i Sveio

Bjørke Monsen bekrefter at hennes interesser for lakseoppdrett og virkningen av miljøgifter begynte gjennom en langvarig strid om plassering av et oppdrettsanlegg ved småbruket hun og hennes mann har ved Ålfjorden i Sveio.

— I forbindelse med denne saken begynte jeg å se på miljøforurensingen, og så begynte jeg å se på hvilken effekt dette hadde på barn, sier hun.

Les også

Svømmende maiskolbe og miljøsvin - men sunn

Bjørke Monsen har også markert seg som kritisk til oppdrettsnæringen på sin Facebook-side.Hun ser ikke sitt engasjemement som problematisk.

— Som lege bør man si fra dersom man mener det trengs en diskusjon. Vi ønsker en diskusjon om grenseverdiene man bruker når man gir matråd. Har man tatt tilstrekkelig hensyn til hvordan miljøgiftene overføres til spebarn gjennom svangerskap og amming, spør Bjørke Monsen.

Pressemelding fra sykehuset

Haukeland Universitetssykehus sendte mandag ut en pressemelding der sykehuset understreker at det forholder seg til nasjonale ernæringsråd.

«Det er ulike meiningar i forskarmiljøet innan ernæring rundt om i verda, og det er viktig at ulike standpunkt kjem opp og blir ein del av ein pågående debatt. Haukeland universitetssjukehus ønskjer å understreke at sjukehuset ikkje har utarbeid eigne ernæringsråd, men forheld seg til gjeldende offisielle nasjonale ernæringstilrådingar,» skriver informasjonsdirektør Mona Høgli.

— Hvorfor er det nødvendig å understreke dette i en pressemelding?

— Vi har fått en del spørsmål på om dette er vår profil i dag, det er det ikke. Det finnes mange syn på denne saken i forskermiljøene, og ulike forskningsresultater. Derfor understreker vi at vi forholder oss til gjeldende offisielle ernæringsråd, sier Høgli.

Høgli ble også kjent med at Monsen går sterkt ut mot oppdrettsnæringen på sin Facebook-side

— Jeg har fått høre om den i dag, men dette er hennes private meninger. Privat må hun få mene hva hun vil.

- Er det ikke interessant vite om henne privat meninger kan få betydning for forskningen hennes?

— Det kan være aktuelt, men da tar vi det internt. Dette må jeg nesten se på, sier Høgli til BT.

Støttes av amerikanske barneleger

Bjørke Monsen er på reise i utlandet og var ukjent med sykehusets pressemelding da hun ble kontaktet av BT.

Les også

- Trygt å spise oppdrettslaks

— Det er jo mange ulike meninger. Det er veldig mange amerikanske barneleger som mener det samme som oss. Det å advare barn, gravide og unge mot å spise miljøgifter er jo vanlig strategi i mange land.Forskningsdirektør Jannecke Utne Skåre kritiserer forskere som advarer mot å oppdrettslaks for å mangle et helhetsyn, der fordelene veies opp mot ulempene.

Et underlig resonnement, mener Bjørke Monsen.

— Hvordan skal man måle om studier om fordeler ved omega 3 oppveier miljøgiftene, sier hun.

Les også

Forskere advarer mot å spise oppdrettslaks

Førstesideoppslaget i VG mandag er basert på sitater fra lege og laksemotstander Anne-Lise Bjørke Monsen.