Norge

Utenlandske studenter vil ha jobb i Norge

Norsk natur og gratis utdanning lokker studenter til Norge. Andelen som ønsker jobb i Norge er doblet på fire år.

Universitetet i Oslo hadde i 2012 drøye 3000 utenlandske studenter. HEDVIG IDÅS HEDVIG IDÅS

 • Jørgen Svarstad

Stadig flere utlendinger kommer til Norge for å studere. Antallet utenlandske studenter har økt fra rundt 12.000 i 2008 til 16.000 i 2012, ifølge Database for statistikk om høyere utdanning (DBH).

Nå viser en fersk undersøkelse fra Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) at hele 60 prosent av studentene som tar en hel grad i Norge kunne tenke seg å bli her etter endte studier. Det er en dobling siden 2008, da bare 30 prosent svarte dette.

Økonomisk krise

— Vi har ikke spurt om årsaker til dette i vår undersøkelse, men det er ikke unaturlig å se økningen i sammenheng med finanskrisen og det gode arbeidsmarkedet i Norge. Det er uansett positivt for norsk næringsliv at faglært arbeidskraft med internasjonal kompetanse ønsker å jobbe her, sier kommunikasjonssjef ved SIU Kristin Solheim i en pressemelding.

Det er relativt små forskjeller mellom landene i dette spørsmålet, men portugisiske og spanske studenter er mest positive til å jobbe i Norge, mens franske studenter er minst positive.

Norsk natur og gratis studier

Omdømmeundersøkelsen for 2012 ble presentert på SIUs internasjonaliseringskonferanse onsdag.

Selv om det stadig hevdes at kvaliteten på norsk utdanning er for dårlig, viser undersøkelsen at mange utenlandske studenter velger å studere i Norge på grunn av «kvalitet på utdanningen og godt omdømme på studier og forskning».

Dette går igjen på topp fire-listen både hos utvekslingsstudenter og helgradsstudenter. Blant de som tar en hel grad i Norge var også fravær av studieavgifter avgjørende. Over 80 prosent oppga dette som en viktig faktor for sitt valg. Dette var spesielt viktig for kinesiske og russiske studenter.

Mange oppga også undervisning på engelsk som en viktig grunn til at de valgte Norge. «Norsk natur» var også på topp fire-listen hos utvekslingsstudentene.

Dyrt

Det ser også ut til at studentene er fornøyde med norgesoppholdet.

Rundt halvparten av studentene endret oppfatning av Norge etter ankomst, 70 prosent av disse i positiv retning. Nesten ni av ti sa seg fornøyde eller svært fornøyde med norgesoppholdet, noe som er en liten økning fra de forrige undesøkelsene i 2008 og 2010.

- Jeg visste ingenting om Norge før jeg kom hit, men jeg har det kjempebra her. Jeg elsker naturen, friluftslivet, byene, det sosiale livet, velferdssystemet, ja alt bortsett fra prisene, sier en amerikansk bachelorstudent i undersøkelsen.

- Ikke sol om høsten

Av positive overraskelser ble særlig norsk natur fremhevet. Andre påpeker at nordmenn ikke var så lukket som de hadde forventet. Av negative overraskelser ble særlig prisnivået nevnt. Men også det norske klimaet kommer som en overraskelse på flere. Som en kinesisk masterstudent sa:

- Jeg trodde det skulle være litt sol om høsten. Men det var faktisk ikke noe sol i det hele tatt.

2104 internasjonale studenter fra 36 utdanningsinstitusjoner deltok i undersøkelsen. Svarprosenten var på knappe 40 prosent. Senter for internasjonalisering av utdanning, som står bak undersøkelsen, ligger under Kunnskapsdepartementet.

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. DEBATT

  Det er uklokt å innføre skolepenger | Curt Rice

 2. DEBATT

  Utdanning er så attraktivt at det bør koste noe | Lars Gauden-Kolbeinstveit

 3. NORGE

  Strengere krav gjør at færre kom inn på lærerutdanningen

 4. LEDER

  Aftenposten mener: Ja til studiepenger for utenlandske studenter

 5. VERDEN

  Ber norske studenter reise hjem fra Hongkong

 6. KARRIERE

  Elisabeth og Fanny studerer nøyaktig det samme. Men Fanny betaler 200.000 kroner mer.