Retten ville løslate politimannen. Spesialenheten anket, men trakk så anken.

Politimannen er siktet for misbruk av sin stilling etter at han har hatt seksuell omgang med en mindreårig jente.

Politimannen ble fremstilt for fengsling i Oslo tingrett fredag.

Spesialenheten for politisaker fikk fredag ikke medhold av Oslo tingrett til å fengsle 30-åringen.

Tingretten mener at vilkårene for fengsling ikke er oppfylt og ville løslate politimannen fredag ettermiddag.

Spesialenheten anket imidlertid avgjørelsen på stedet.

Etterforskningsleder Knut Wold ba da om oppsettende virkning. Dette tok retten til følge. Det betyr at politimannen ikke kan løslates før lagmannsretten har behandlet saken.

Men mandag morgen opplyser Borgarting lagmannsrett at Spesialenheten har trukket anken.

30-åringen blir derfor løslatt. Han ble pågrepet onsdag forrige uke. Aktor ønsket å fengsle mannen i full isolasjon i en uke.

«Misbruk av stillingen»

Mannen er siktet etter straffelovens paragraf 295 som gjelder «misbruk av overmaktsforhold og lignende». Paragrafen omhandler misbruk av stilling for å skaffe seg eller en annen person seksuell omgang, eller for å få noen til å utføre seksuelle handlinger.

Ifølge kjennelsen fra Oslo tingrett har 30-åringen hatt seksuell omgang med en mindreårig jente.

Paragrafen omhandler også misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold, eller å utnytte noens psykiske lidelse eller psykiske utviklingshemning samt å utnytte en person under 18 år i en særlig sårbar livssituasjon.

Slike handlinger kan straffes med fengsel i opp til seks år.

Begjærte lukkede dører

Politimannens forsvarer begjærte lukkede dører før fengslingsmøtet, men vant ikke frem. Dommeren bestemte at det skulle være åpne dører. På grunn av begjæringen ble fengslingsmøtet kraftig forsinket.

Det er ikke vanlig å føre vitner i fengslingsmøter, men i denne saken ble det ført tre vitner, to av dem fra Kripos. Vitnene belyste hvorvidt sikring av bevis fra sosiale medier kan utføres uten at politimannen får slettet eller endret bevisene.

Bevisforspillelsesfare var nemlig et sentralt tema i retten da aktor mente at det var nødvendig å fengsle den siktede på grunn av fare for bevisforspillelse.

I kjennelsen heter det blant annet at «etter rettens syn er det imidlertid ikke en
tilstrekkelig nærliggende fare for slike bevisforspillelse i denne saken».

Les også

Tidligere politimann dømt til ett år og ni måneder i fengsel

– Gjort i fritiden

Politimannens forsvarer, advokat Eva-Marie Stryker, sier at hennes klient ikke erkjenner straffskyld. Ifølge Stryker er han tilfreds med at retten ønsker å løslate ham. Mannen har for øvrig erkjent den seksuelle omgangen med jenta.

Advokat Eva-Marie Stryker forsvarer den siktede politimannen.

– Det er helt i tråd med våre påstander om at det ikke foreligger bevisforspillelsesfare, sier Stryker etter rettsmøtet.

Politiet har beslaglagt flere enheter med datautstyr som tilhører den siktede politimannen. Blant annet mobiltelefoner. Nå skal Kripos gå igjennom enhetene for å finne bevis. Mannen har allerede oppgitt brukernavn og passord til sine kontoer på sosiale medier.

30-åringen er ansatt i et politidistrikt på Østlandet. Stryker sier at forholdet som han er siktet for, ikke har noe sammenheng med hans jobb som politimann.

– Han mener at disse forholdene som inngår i det faktiske grunnlaget for siktelsen, er noe han har gjort på sin fritid og har ingenting med hans virke som polititjenestemann å gjøre, sier Stryker som beskriver forholdet mellom siktede og jenta som «av privat karakter».

Ifølge forsvarer ble de to kjent via sosiale medier. Forsvarer visste fredag ettermiddag ikke om politimannen var suspendert fra sin stilling eller ikke.

Aktor: Jobber med å sikre bevis

Aktor Knut Wold mener at bevisforspillelsesfaren er fremdeles til stede.

– Vi mener at bevisforspillelsesfaren knyttet til sosiale medier er til stede hvis den siktede blir løslatt. Nå skal vi gjennomføre flere avhør i saken og fortsette jobben med å sikre bevis, sier Wold.

Både siktede og fornærmede i saken er avhørt av Spesialenheten. Det er planlagt flere avhør av dem fremover.

Inger Johanne Reiestad Hansen er fornærmedes bistandsadvokat. Hun ønsker ikke å kommentere saken på nåværende tidspunkt.