Norge

En «flying start» når far er hjemme

Barnepsykolog mener trenden er ett skritt tilbake.

- Menn har erfart at de har fått kreditt på jobb for denne erfaringen hjemme, sier forsker. I mai i fjor koste Åsmund Kveim Lie (33) seg med lille Cornelius på en benk på Grünerløkka i Oslo. ARKIVFOTO: HEIKO JUNGE NTB/ SCANPIX

 • Kristine Grue Langset

Vi skriver i dag om at bedrifter betaler opptil 50.000 kroner i måneden mot at far sier fra seg hele eller deler av pappapermen. Familier får bonus betalt av fars arbeidsgiver slik at far kan jobbe og mor kan være hjemme i ulønnet permisjon. Flere kilder bekrefter trenden, vi kjenner til rundt femten tilfeller.

Les også : Bedrifter betaler seg ut av pappapermen med bonus

Barnepsykolog og forfatter Elisabeth Gerhardsen møter mange familier som, uavhengig av politisk ståsted, er misfornøyd med permisjonsordningen og synes de får for lite selvbestemmelse.

— Jeg får to tanker når jeg hører om bonusordningen: Det ene er at dette kanskje er et svar på at mange foreldre opplever kvoteordningen som lite fleksibel. Samtidig ser jeg at permisjonsdelingen fører til ønskede samfunnsendringer, sier Gerhardsen.

Hun peker på at tanken med kvoten var at det skulle bli enklere for far, å gå med hevet hode til arbeidsgiver å kreve sin rett til å være hjemme med barnet sitt.

Åsmund Kveim Lie var hjemme med sønnen Cornelius i fjor.

— Jeg var strålende fornøyd med det. Det var svært givende for meg, og noe som jeg kommer til å gjøre igjen, sier han i dag.

- Toget er ikke gått

Elisabeth Gerhardsen PRIVAT

— Brer en praksis med frikjøp om seg, vil det være ett skritt tilbake, sier Gerhardsen som mener relasjonen far-barn får en «flying start» ved at far er hjemme alene med barnet i denne fasen.- Men det er ikke slik at toget er gått, og det er ikke slik at barn ikke blir glade i sine fedre dersom de ikke har vært hjemme, sier Gerhardsen.

- Positivt for arbeidslivet

Førsteamanuensis Ingerid Bø ved Universitetet i Stavanger har skrevet doktoravhandling om blant annet samspillet mellom arbeid og familie.

Hun ser at det kan virke attraktivt for arbeidsgivere at fedre foreslår en slik løsning for pappapermen, men mener at det i det lange løp er gunstig også for arbeidsgiver at mannlige ansatte deltar mer hjemme.

Ingerid Bø Jonas Haarr Friestad

— Forskning peker i retning av at forholdet far-barn, mor-far og familien som helhet oppnår fordeler, både på kort og lang sikt, ved en deling av permisjonen. Jeg tenker at for familier som velger slik som i eksemplene her, skusles noe bort, sier hun.

Det kan for eksempel handle om verdien av at far kommer tettere på barnet sitt og av at far og mor i fortsettelsen bedre kan støtte hverandre fordi begge har oppgavene på hjemmebane «i ryggmargen». Det er også en verdi at mor unngår for lange fravær fra arbeidslivet, blant annet med tanke på hennes selvstendige inntjeningsevne.

— Arbeidslivet kan ha utbytte av å se på de positive utviklingsmulighetene en ansatt får av å ha daglig omsorgsansvar for barn. Flere bedrifter har uttrykt at erfaringen gir en type kompetanse som ikke minst er verdifull i en ledergjerning, og menn har erfart at de har fått kreditt på jobb for denne erfaringen hjemmefra, sier Bø.

Eksempelvis fant en stor norsk studie fra 2007 at likestilt praksis var knyttet til økt livskvalitet. Større trivsel gir mer stabile parforhold og sterkere familier og dette kommer arbeidslivet til gode.

Relevante artikler

 1. DEBATT

  Tegnehanne: En kjærlighetserklæring til pappapermen

 2. DEBATT

  Forskning avliver mytene om virkningene av en større pappakvote

 3. KRONIKK

  Lengre fedrekvote økte ikke likestillingen i arbeidslivet

 4. DEBATT

  Fedre om foreldrepermisjon: Barnas beste er ikke polarisering mellom pupp og pappa

 5. DEBATT

  Sylvi Listhaug, må du være så negativ overfor dem som gikk opp løypa for deg?

 6. LEDER

  Aftenposten mener: Fedre kan få styrkede rettigheter likevel