Norge

Arendal-politiker forlanger ny vurdering av Akson-avtale etter Aftenposten-avsløring

Leder for helsekomiteen i Arendal kommune ber landets ordførere behandle intensjonsavtalen for milliardprosjektet Akson på nytt etter å ha lest Aftenpostens avsløringer.

IKT-prosjektet som nå planlegges, skal etablere et system som gir alle landets kommuner et felles journalsystem mellom ulike helsetjenester. Blant disse er legesentre, legevakt, helsestasjoner og sykehjem (bildet).
  • Kristian Havnes Klemetzen
    Journalist

Arendal kommune vedtok før fristen 1. juli å signere intensjonsavtalen for videre deltagelse i arbeidet med et felles journal- og samhandlingssystem for helsetjenesten i Kommune-Norge.

Det omstridte prosjektet har fått navnet Akson, og det er beregnet at det vil koste 22 milliarder de neste 17 årene.

Les hele saken med abonnement