– Det som er nytt, er at også yngre, friske får sykdommen. Også i alvorlig form.

– Det er fortsatt sånn at eldre og de med kroniske sykdommer er overrepresentert. Men nå ser vi at unge og friske rammes blindt, sier Dag Jacobsen ved intensivavdelingen på Ullevål sykehus.

Akuttmottaket ved Ullevål sykehus. 135 pasienter var fredag lagt inn på norske sykehus med påvist koronasmitte.

VG kunne i går opplyse om at 11 pasienter under 50 år ligger til intensivbehandling med koronasmitte ved norske sykehus. To av pasientene er under 24 år.

Leder for medisinsk intensivavdeling ved Ullevål sykehus, Dag Jacobsen, mener nye data fra USA, Danmark og Norsk intensivregister om sykehusinnlagte pasienter er foruroligende.

– Det som er nytt er at også yngre, friske får sykdommen. Også i alvorlig form, slik at de må ha hjelp av respirator. Det er fortsatt sånn at eldre og de med kroniske sykdommer er overrepresentert. Men nå ser vi at unge og friske rammes blindt.

– Dette må vi få ut og gjøre kjent i befolkningen slik at de unge også forstår at de må ta sine forholdsregler. De har til nå levd i et slags fristed, men det må det bli slutt på, sier han.

Dag Jacobsen er leder for medisinsk intensivavdeling ved Ullevål sykehus.

Ønsker skjerpede råd

Rådene fra myndighetene ut til folket har fokusert på at eldre og personer med underliggende tilstander som blant annet diabetes, kreft og fedme er i risikogruppe for å få alvorlige helseplager ved koronasmitte.

Jacobsen forventer nå at helsemyndighetene vil gå ut med skjerpede råd til unge i befolkningen. Han roser overlege Mads Gilbert ved Universitetssykehuset i Nord-Norge for å ha tatt opp problematikken i en artikkel i Aftenposten torsdag.

Helseminister Bent Høie (H) sier det har vært åpenhet om at yngre også kan bli rammet av koronaviruset, men innrømmer at han er bekymret:

– Hovedregelen er at unge tåler dette viruset bedre enn andre. Men når det rammer mange, vil det også være noen yngre som vil tåle denne sykdommen dårligere, sier han til VG.

Justisminister Monica Mæland benyttet anledningen på regjeringens pressekonferanse fredag ettermiddag til å advare unge mot å gå på fest og drikke utepils nå.

Det er de høyt kompetente legene og sykepleierne ved landets intensivavdelinger som skal hjelpe pasientene gjennom denne farlige fasen på intensivavdelingene, sier overlege Preben Aavitsland.

Overlege Preben Aabitsland, Folkehelseinstituttet, sier at tall fra Wuhan tyder på at person i 20-årene med denne sykdommen hadde en risiko på 1 av 1700 for å måtte på intensivavdeling, mens en person i 70-årene hadde en risiko på 10 prosent.

– Vi skal være varsom med å overføre data til Norge, men det ser altså ut til at risikoen er 175 ganger høyere for den eldre, både for å havne på intensivavdeling og for å dø, sier Aavitsland.

– Hva vet vi om unge som blir alvorlig syke av koronaviruset?

– Unge kan også få lungebetennelse av dette viruset og i verste fall akutt hjertesvikt (sjokk) eller akutt lungesvikt («ARDS»). Dette er svært alvorlige tilstander også for unge.

Gjennomsnittsalder på intensiven blir lavere

Overlegen sier videre at sykehusene forbereder seg på intensivbehandling av pasienter i alle aldre.

– Men de eldste, skrøpelige pasientene vil i liten grad komme på intensivbehandling ettersom de neppe vil ha nytte av behandlingen. Det betyr at gjennomsnittsalderen for pasienter på intensivavdelingen vil være lavere enn gjennomsnittsalderen for alle pasientene.

– Blir det underspilt at også unge kan bli alvorlig syke?

– Jeg synes ikke det. Vi har iallfall vært tydelige på at dette er en sykdom som kan ta livet av hvemsomhelst, men at risikoen er mye høyere for skrøpelige eldre. De fleste vil også huske de unge legene i Wuhan som døde av denne sykdommen. Jeg er stygt redd for at vi må belage oss på at denne epidemien vil ta livet av noen av våre ungdommer og unge voksne.

Helsedirektoratet: Vil ikke innføre spesielle tiltak mot ungdommen

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad i Helsedirektoratet sier de ikke vil innføre spesielle tiltak rettet mot ungdom og unge voksne selv om gjennomsnittsalderen på smittede frem til nå er i 46 år. Dette begrunner han med at man vet mye om de som er blitt syke.

– Mange av de syke er smittet i Nord-Italia og Østerrike. Alle aldersgrupper kan bli smittet av dette, og vi har hele tiden visst at også ungdom og unge voksne kan bli syke. Men det er ingen tvil om at de tåler sykdommen bedre enn de eldste, sier han.

Fredag kveld er 135 pasienter innlagt på sykehus med påvist koronavirus. Helsedirektoratet vil ikke si noe om gjennomsnittsalder på de innlagte pasientene eller om høyest og lavest alder på de syke.

Mads Gilbert: – Folk vil ta det på større alvor enn de gjør nå

Mads Gilbert

Overlege Mads Gilbert, spesialist i anestesiologi og akuttmedisin, advarer om at mange av de pasientene som blir sykehusinnlagt er under 50 år.

Han mener folk må få klar beskjed om at man godt kan havne på intensiven med livstruende lungebetennelse selv om du er 24, 35 eller 55 år.

– Da vil folk ta dette på større alvor enn man kanskje gjør nå, og dermed ta større forholdsregler som gjør at vi kan unngå smitte og smittespredning, sa Gilbert torsdag.

Totalt fikk 34 personer intensivbehandling på norske sykehus tirsdag 17. mars. 22 av disse pasientene hadde tilleggssykdommer som kreft, astma og andre hjerte-, lunge- og karsykdommer. Det er uklart hvor gamle disse 22 pasientene er.

Tall fra Italia viser at 99 prosent av alle som er døde av koronaviruset i Italia, led av en eller flere sykdommer og var i gjennomsnitt nærmere 80 år gamle.

Viruset ser annerledes ut hos barn

Selv om det kan se ut som at barn slipper billigere unna koronaviruset enn voksne, er det viktig å vite at også barn får viruset, og er med på å spre smitte, skriver Washington Post.

Hos barn ser sykdommen annerledes ut, ifølge en studie gjort på kinesiske barn med koronaviruset som ble publisert i tidsskriftet Pediatrics denne uken.

Hos over 90 prosent av de smittede barna finner man milde til moderate symptomer. Noen er også asymptomatiske, som betyr at de ikke har symptomer på viruset i det hele tatt.

Tallene i studien kommer fra det barnemedisinske senteret i Shanghai. Dette sier de om sykdomsforløpet hos barn:

Fem prosent av barna i studien hadde ikke symptomer i det hele tatt, selv om de testet positivt på viruset.

Barna med milde symptomer (52 prosent av tilfellene) får typiske forkjølelsessymptomer, med feber, hoste, halsvondt, tett og rennende nese og nysing.

Barna med mer moderate symptomer (39 prosent) hadde lungebetennelse med feber og hoste.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad i Helsedirektoratet beroliger norske foreldre.

– Det ser ut til til at de aller yngste barn og ungdommer ikke blir så syke. Det har vi noe belegg på fra internasjonale studier, sier han.

– Svært lav risiko for unge friske

Henrik Vogt, allmennlege og forsker ved Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo, påpeker at det har vært kjent en tid at også unge uten underliggende sykdommer kan rammes.

– Dette kom blant annet frem i en studie i JAMA 24. februar og en studie fra 12. mars dokumenterte barn innlagt på sykehus i Kina. Tall fra amerikanske CDC viser også risiko for å dø blant unge, men den er svært lav, sier han.

Han anslår, basert på estimat over smittede i USA og et premiss om at kun en av ti smittede er kjent der, og FHIs anslag over hvor mange som kan bli smittet i alderen 20–44 år følgende: Så mange som 3000 personer i aldersgruppen 20–44 vil kunne trenge intensivbehandling og om lag 100 personer i aldersgruppen vil kunne dø i Norge.

– De fleste av disse vil ha tilleggssykdommer, men vi vil også kunne se noen få tilfeller som dør som både er unge og ellers friske. Jeg understreker at dette er svært grove anslag, det reelle antallet smittede er ukjent og kan i USA godt være betydelig høyere enn ti ganger det kjente antallet, sier han.

Vogt understreker også at regnestykket hans forutsettetter et stort antall smittede i Norge - hele 57 prosent - et tall som er hentet fra FHIs estimater.

Forstår bekymringen til intensivlegene

Han sier det ikke er rart man vil rope varsku hvis man jobber på instensivavdeling og ser de yngre pasientene som kommer inn, men understreker at bildet fastlegene møter vil se annerledes ut.

Også han synes nordmenn skal vite at det går an å bli alvorlig syk og dø, også i
yngre aldersgrupper, men mener at den jevne, friske unge personen i Norge ikke bør bekymre seg for å dø av sykdommen.

– De skal først og fremst unngå smitte for å beskytte mer sårbare aldersgrupper, men kan godt tenke på den lille risikoen der for å bli alvorlig syk og dø også i deres aldersgruppe, sier han.