Legenes råd: Har du lungesykdom, hjerteproblemer eller kreft? Hold deg hjemme. Ikke pass andres barn.

Hold dere unna andre, er hovedrådet fra allmennlegene til utsatte pasientgrupper. Pårørende bes om å holde kontakt med slektninger i risikogrupper på telefon.

Pasienter i risikogruppene bør holde seg unna andre, også slektninger som de ikke bor sammen med. Det er rådet fra allmennlegene.

Allmennlegene er opptatt av at særlig utsatte pasientgrupper bør skjermes på grunn av risiko for utvikling av alvorlig sykdom.

– Vi frykter at det skal være for mange pasienter som krever respiratorbehandling på én gang og at man dermed må gjøre vanskelige prioriteringer, sier Marit Kvittum Tangen og Nils Kristian Klev.

De leder henholdsvis Norsk forening for allmennmedisin og Allmennlegeforeningen.

– De aller mest utsatte vil være de som er over 65 år og samtidig har en av de
underliggende sykdommene, men risikoen er ikke lik for de ulike gruppene.

– De aller mest utsatte vil være de som er over 65 år og samtidig har en av de underliggende sykdommene, sier Nils KristianKlev og Marte Kvittum Tangen.

Dette er risikogruppene

 • Eldre personer (over 65 år).

Voksne personer med underliggende kronisk sykdom som:

 • hjerte- og karsykdom
 • diabetes
 • kronisk lungesykdom
 • kreft
 • høyt blodtrykk

Personer som røyker har muligens også en høyere risiko for alvorlig koronavirus-sykdom (covid-19), ifølge de to foreningene.

Forskjell på behandlet og ubehandlet blodtrykk

Ca. 900.000 nordmenn har utfordringer med blodtrykket sitt.

De som er blodtrykkspasienter og har høy risiko for å bli syke av viruset, er sannsynligvis underbehandlet eller utilstrekkelig behandlet, mener direktør Steinar Madsen i Legemiddelverket.

Han er derfor innstendig i sitt råd:

– Alle risikopasienter må bruke medisinene sine akkurat som de har fått beskjed om. Det er viktig at sykdommene holdes under kontroll ved å bruke medisiner, sier Madsen.

Rådene til de utsatte

Styrene i Allmennlegeforeningen og Norsk forening for allmennmedisin prioriterer arbeidet med koronaviruset og har opprettet en felles innsatsgruppe som jobber bare med dette.

De har gitt råd om hvordan barn bør beskyttes. Nå kommer rådene til de gruppene som er mest utsatt:

Være hjemme så mye som mulig for å unngå å bli eksponert for smitte.

 • Hold minst én meters avstand til andre enn egne husstandsmedlemmer.
 • Hvis et husstandsmedlem får symptomer på luftveisinfeksjon: Hold avstand.
 • Unngå offentlig transport hvis mulig.
 • God håndhygiene ved hjelp av håndvask eller hånddesinfeksjon.
 • Begrens pass av mindre barn. Disse kan smitte deg som er i en risikogruppe.
 • Hold kontakt med noen som kan bidra med å hente medisiner på apotek,
  handle mat osv.
 • Gjennomfør kontroller hos fastlegen ved hjelp av telefon eller
  videokonsultasjon. Systemene er enkle å forholde seg til så lenge du har en smarttelefon, et nettbrett eller en datamaskin. Ikke møt opp på legekontoret uten avtale med legen din om dette.
 • Ta kontakt telefonisk med fastlege eller legevakt ved symptomer på alvorlig luftveisinfeksjon. Der får du beskjed om hvor du skal møte, eller om helsehjelp blir sendt til deg.
Pasienter med høyt blodtrykk som er underbehandlet eller utilstrekkelig behandlet, har høy risiko for å bli syke av viruset, ifølge Legemiddelverkets direktør, Steinar Madsen.

Mange pårørende er også usikre på hvordan de best kan trygge slektninger og venner som er i risikogruppene. Anbefalingene til Norsk forening for allmennmedisin og Allmennlegeforeningen er like klar: Hold deg unna.

Råd til alle:

Helsedirektoratet gikk mandag ut med en melding til alle om å være ekstra forsiktig etter luftveisinfeksjon: Vær hjemme. Hold deg inne en dag etter symptomer.

Ifølge Medisinsk leksikon er luftveisinfeksjon en fellesbetegnelse på infeksjoner i luftveiene som omfatter nese- og munnhulen, svelget, strupehodet og bronkiene.