Norge

Satte ut politibåten 8,5 km fra Utøya

 • Per Anders Johansen
  Aftenpostens Moskva-korrespondent

Bildene av politibåten som havarerer på vei til Utøya, er blitt stående som et symbol på politiets beredskapsinnsats 22. juli.

Nye kartmålinger fra Hole kommune viser at politibåten ble satt ut 8,5 kilometer unna Utøya. Det er mye lengre vekk enn det man hittil har fått inntrykk av.

Samtidig med massakren ved pumpehuset, var den overlastede politibåten i ferd med å synke utenfor Storøya. Men politiaksjonen hadde gått på tverke helt fra starten.

Valgte båtrampe de var kjent med

Politibåten ble satt på vannet ved Strandveien, om lag 8,5 kilometer fra Utøya. På en pressekonferanse 18. august i fjor sa politiet at der er det en båtrampe som de var godt kjent ved.

Det er også kommet frem at politifolkene som rykket ut fra politihuset i Hønefoss med båten på henger, var redd for at de kunne bli stående fast i kø hvis de fortsatte lenger mot Utøya på den trange E16 i fredagstrafikken.

Med bare to mann om bord, mente de at de ville klare å kjøre båten raskt på vannet til det planlagte oppmøtestedet.

— Ganske utrolig

Lokalkjente rundt Tyrifjorden reagerer med forbauselse når Aftenposten forteller hvor langt vekk politiaksjonen egentlig startet fra.

— Det er ganske utrolig at båten ble satt ut så langt vekk fra Utøya. Det viser at lokalpolitiet manglet lokalkunnskap, sier Jørn Øverby, som var en av de første båtheltene på fjorden 22. juli.

Mellom 17.40 og 18.10 kjørte han frem og tilbake mellom Utøya og fastlandet og reddet 25-30 ungdommer.

Han har fått takkebrev og ros. Men selv er han mest opptatt av hvordan en person kunne få mulighet til å gjøre så stor skade, og hvorfor hjelpen ikke kom frem før.

— Jeg vil ikke kritisere de enkelte politifolkene som gjorde sitt beste. Problemet er bare at politiets innsats rett og slett ikke var god nok. Når vi snakker med politiet selv, legger de seg helt flate, sier Øverby.

— Dette var en naturlig konsekvens av vi ikke har noe lokalt lensmannskontor. Det er slik politiet er blitt, sier Øverby,

Aftenposten. no har tidligere publisert videobildene, som viser hva som skjedde da politibåten tok om bord beredskapstroppens mannskaper på Utøya. De færreste er imidlertid klar over at to mannskaper fra Nordre Buskerud da allerede hadde vært ute og kjørt i lang tid.

Utsettingsstedet er langt nord i Steinsfjorden, på høyde med Steinsletta på veien mot Hønefoss.

Evaluererer seg selv

 1. mars legger politidirektør Øystein Mæland frem politiets egen evaluering utført av Sønderland-utvalget. Siden 22. juli har flere hundre dokumenter, rapporter og analyser har vært hemmeligstemplet «av hensyn til intern saksbehandling» eller fordi de ved å bli offentliggjort kunne svekke «politiets operative evne».

Tjenestemenn som har uttalt seg kritisk om politiets 22.-juli-innsats er blitt truet med etterforskning fra Spesialenheten for politisaker.

Utvalget presenterer minst 100 «læringspunkter», blant annet bedre planer, mer trening, nye varslingssystemer, og endrede rutiner.

I rapporten innrømmer Nordre Buskerud politidistrikt at politiet «teoretisk» kunne vært på Utøya kl. 18.10. Ifølge politiet selv tapte man ingen tid på å sette ut politibåten så langt vekk fra Utøya.

På dette tidspunktet hadde gjerningsmannen ennå ikke kommet frem til Pumpehuset på Utøya, hvor mange av ungdommene holdt seg skjult etter å ha rømt fra Kafebygget.

Håvard Vederhus var en av de 69 ungdommene som ble drept på Utøya 22. juli. Han var leder av Oslo AUF og ble 21 år. I Aftenposten i dag kommer familien til Håvard Vederhus med hard kritikk mot politiets og Regjeringens manglende vilje til å erkjenne at det tok altfor lang tid før gjerningsmannen ble pågrepet.

Derfor gikk det 75 minutter før hjelpen kom frem

En på vakt i sentralen Politiet i Nordre Buskerud var organisert slik at en operasjonsleder var på vakt. Nordre Buskerud politidistrikt har 184 ansatte.

Overlesset kriseledelse Operasjonsleder i Hønefoss skulle sørge for å ta telefoner fra Utøya, kalle inn mannskaper, ha kontakt med andre etater og samtidig organisere politiets redningsaksjon.

Politiets kriseledelse sent på plass Klokken 16.48, nesten halvannen time etter eksplosjonen, samles hele krisestaben i Oslo politidistrikt, I mellomtiden ble ledelsen ivaretatt av den sterkt overbelastede operasjonsledelsen.

Manglet lokalkunnskaper Liten kunnskap om lokal forhold gjorde at politibåten ble satt ut 10 kilometer fra Utøya, og 7 kilometer fra Storøya.

Kjørte feil Flere politipatruljer kjørte feil på veien, eller måtte stoppe underveis for å finne ut hvor de skulle kjøre.

Båthavariet Nordre Buskerud mener båthavariet alene forsinket operasjonen med seks minutter.

Sjekket ikke fluktrutene Det eneste politidistriktet rundt Oslo som sjekket fluktruter da de fikk vite bilnummeret, var Follo. Det skjedde ikke i Asker og Bærum eller Nordre Buskerud.

Endret oppmøtested Rett før klokken 18.00 ble oppmøtestedet, landsiden ved Utøya-kaia, forkastet av lokalt politi og Beredskapstroppen og de kjørte videre til Storøya.

Dødt samband Cirka kl 18.00 var flere sivile båter klare ved Utøya-kaia. Beskjeden kom ikke frem til Beredskapstroppen på grunn av sambandsproblemer.

Helikopterbeskjed: Vent Mannskapene som betjener politihelikopteret i Oslo ringte selv inn til sine sjefer og meldte seg til tjeneste rett etter at bomben gikk av. Fikk beskjed om å vente.

Sjefen fikk nei Sjefen for helikoptertjenesten ringte operasjonssentralen først klokken 18.08. Han fikk da melding av operasjonslederen om at de foreløpig ikke trenger helikopter.

«Umulig å forstå » Politiet ved Utøya brukte et analog system utviklet på 1960-tallet. De tre politipatruljene fra Hønefoss som rykket ut til Utøya beskriver sambandet som «umulig» og «vanskelig å forstå».

Nødnett-forsinkelsene Det nye digitale nødnettet er nesten 4 år forsinket som følge av svak prosjektstyring, leverandørproblemer og utsettelser i utbyggingen. Det er ikke på plass i hele landet før i 2015.

«Dårlig beredskap» I et internt møtereferat fra 16. august i fjor vedgår både politiet og Forsvaret at beredskapen i Norge ikke har vært «tilfredsstillende» siden 2009.

Ingen varsling Kl. 15.35 varslet et vitne om bilnummeret. kl. 16.43 sendte Kripos ut riksvarsel. Varslingssystemet på e-post sviktet.

FS00019329.jpg

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Les mer om

 1. 22. juli

Relevante artikler

 1. NORGE

  Gjørv om kritikken: Én eller flere gjerningsmenn påvirker ikke plikten til umiddelbar inngripen

 2. NORGE

  Sentralbordassistenten skjønte hun hadde fått vite noe av enorm betydning. Men det forsto ikke politisjefene

 3. NORGE

  Han ledet politiets beredskapstropp 22. juli 2011. Fremdeles mener han at antiterrorarbeidet i Norge har store svakheter.

 4. NORGE

  22.juli-rapporten filleristet Politi-Norge - nå kommer kritikken av konklusjonene

 5. NORGE

  I nesten seks år har de vært tause. Nå forteller politifolkene for første gang om de avgjørende minuttene i den omstridte Utøya-aksjonen.

 6. A-MAGASINET

  Han drepte i tjeneste for politiets beredskapstropp. Ingen får vite hvem han er.