Norge

Tar høyde for å utbetale 75 millioner til vaksineofre

Så langt har 19 personer fått erstatning etter å ha blitt syke av svineinfluensa-vaksinen. Regjeringen belager seg på å betale ut erstatninger til langt flere.

Einar Lunden Eide elsker å bygge lego og stå på snowboard. Men han må leve resten av livet på medisin mot narkolepsi; Ritalin, som er et sentralstimulerende middel. I budsjettet for 2013 har Helsedepartementet satt av 75 millioner til vaksineerstatning. TOR ERIK SCHRØDER

 • Jørgen Svarstad
 • Tine Dommerud
 • Mats Bleikelia

Høsten 2009 og vinteren 2010 dro helsemyndighetene i gang tidenes massevaksinasjonsprogram i Norge.

2,2 millioner nordmenn — 45 prosent av befolkningen - ble vaksinert med Pandemrix for å verne folk mot svineinfluensapandemien. Nesten 600 000 var barn og unge under 19 år.

Men for noen barn var ikke vaksinen ufarlig, slik Folkehelseinstituttet først påsto. Mange barn fikk den alvorlige sykdommen narkolepsi. Så langt er er det betalt ut nesten 10 millioner kroner i erstatning til vaksineofre, ifølge Vårt Land.

I statsbudsjettet, som ble lagt frem mandag, står det at 19 vaksineofre så langt har fått erstatning.

Men i statsbudsjettet tas det også høyde for at langt flere enn disse vil få utbetalt penger etter å ha blitt syke av vaksinen.

Regjeringen foreslår å sette av 75 millioner kroner i erstatningspenger til vaksineofre.

— Det foreslås 75 millioner til erstatninger ved vaksiner, heter det i forslaget til statsbudsjett.

Les også

5.500 har fått reaksjoner på svineinfluensavaksinen

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) tror det vil bli store erstatningsutbetalinger i flere av narkolepsisakene som gjelder barn. I tillegg er det enkelte tilfeller der voksne har fått andre skader etter vaksineringen.

Assisterende direktør Rolf Gunnar Jørstad opplyser at i hver enkelt medholdssak som vedrører narkolepsi skal erstatningen fastsettes konkret og individuelt. Han kan derfor ikke si hvor mange det dreier seg om.

— Skadeomfanget vil variere fra barn til barn, og dette vil innebære at erstatningsbeløpene også vil variere. De 10 millionene som hittil er utbetalt er kun delutbetalinger og det er for tidlig å si hva sluttbeløpet blir i disse sakene. I tillegg forventer vi flere medhold der vi heller ikke nå kjenner erstatningsbeløpet.

Assisterende direktør Jørstad sier at som en del av budsjettprosessen for 2013 spilte de inn spilt inn 75 millioner kroner som et anslag for forventede erstatningsutbetalinger knyttet til skader som følge av Pandemrixvaksinen.

— Dette anslaget er basert på opplysninger om mottatte saker, antall gitte medhold og myndighetenes anslag over antall barn og unge som kan ha fått narkolepsi som følge av vaksinen. Hittil i år har NPE utbetalt i overkant av 10 millioner kroner i erstatninger i disse sakene. Ingen av sakene der barn og unge har fått narkolepsi er hittil sluttført når det gjelder erstatningen. Det vil derfor utbetales ytterligere erstatning i mange av disse sakene også i 2013. I tillegg forventer vi utbetalinger i 2014, sier Jørstad.

Ifølge statsbudsjettet hadde Norsk pasientskadeerstatning (NPE) i juli i år mottatt 57 erstatningskrav for barn som har utviklet narkolepsi. NPE hadde i juni fått inn 206 saker som gjelder personer som har fått pandermixvaksine mot svineinfluensa, ifølge Vårt Land.

- Kan ikke misfortås

— Det er jo en flott ting at de er så tydelige. Det kan ikke misforstås, sier Liv Kirsten Eide når hun får referert innholdet i post 2.5 i Helse og Omsorgsdepartementets budsjett for 2013.

Les også

Fikk narkolepsi av influensavaksine

Hun er mor til åtte år gamle Einar, som utviklet livsvarig narkolepsi etter å ha blitt vaksinert mot svineinfluensa i 2010.

Tiden etterpå har vært en daglig kamp for familien. De har søkt NPE om erstatning. Saken er fremdeles til behandling.

— Einar skal inn til undersøkelse i slutten av oktober i forbindelse med erstatningssaken. Vi har ikke noen tidshorisont utover det.

— Vi sliter med å få hjelp på skolen, med å få rett medisin, og med å få hverdagen til å gå i hop. Jeg har ikke hatt krefter til å tenke noe lenger enn det, sier Eide.

For åtteåringen er livet snudd på hodet.

— Det er ikke enkelt for en åtteåring å håndtere dette her. Det er en utfordring når det gjelder lekser og til alt annet som skal skje som man trenger overskudd til. Man sier at når narkoleptikere får «anfall» så er de like trøtte som voksne personer er etter å ha vært våkne 48 timer i strekk, og det sier jo om noe hvor trøtt han er.

Noe av utfordringen er at fagmiljøet på narkolepsi er svært lite, både i Norge og Europa.

— Einar går jo på medisiner, men i tillegg til det må han ha noe søvn i løpet av dagen. Det er ikke alltid like lett å få inn i en hverdag, i en skolesituasjon, for eksempel. Han sovner jo på et knips, og skal da helst ikke sove mer enn i femten minutter, ellers kan han bli veldig ør. Fysisk aktivitet er også veldig bra. Dette har vi prøvd og feilet for å finne ut av, sier Eide.

Situasjonen tynger også på andre måter.

— Det fungerer ikke at begge foreldre er i full jobb, og da er det klart det får økonomiske konsekvenser. Dessuten går Einar i tredjeklasse nå, og da er det viktig å følge opp så han ikke blir akterutseilt.

Hun håper og tror på en løsning, og er glad for at familien har fått aksept for at det er en sammenheng mellom influensavaksinen og Einars sykdom.

— Vi brukte masse krefter på å bli hørt og få en diagnose, også har vi nok falt litt sammen etterpå.

- Har erkjent erstatningsansvar

— Det at det er satt av såpass betydelige beløp betyr at Regjeringen er klar over at det blir en betydelig erstatningsutbetalinger i disse sakene, sier advokat Christian Lundin.

Han representerer rundt 30 personer som har søkt om erstatning etter å ha utviklet narkolepsi som følge av Pandemrix-vaksinen, deriblant familien Eide.

— Det som hittil er utbetalt i erstatning er såkalte a konto erstatningsoppgjør. Disse sakene er fremdeles på utredningsstadiet, sier Lundin.

Ifølge Lundin opplever de fleste av hans klienter at de har fått god oppfølging.

— De opplever at det blir tatt seriøst i den forstand at de har fått en del informasjon. Generelt opplever de oppfølgingen som rimelig god. Men det pågår en diskusjon om valg av sakkyndig. Dette med narkolepsi hos barn er veldig sjelden. Og da er det et sentralt spørsmål hvem skal mene noe om det og utrede disse narkolepsiofrene med hensyn til skadefølger. Foreldrene ønsker sakkyndige som har forståelse for kombinasjonen narkolepsi og barn, og der er det et veldig lite fagmiljø. Det er der saken står.

— Staten har erkjent erstatningsansvar i alle sakene der det er påvist narkolepsi hos barn som tok svineinfluensavaksinen og der symptomene inntraff rimelig raskt etter at vaksinen ble tatt. I noen saker er ansvaret ikke avklart fordi det er uklart om det er sammenheng mellom vaksinen og narkolepsien. I de sakene der det er erkjent erstatningsansvar står man igjen med spørsmålet om erstatningsutmålingen. Der er sakkyndigerklæringen en viktig faktor, fordi den sier noe om omfanget av den medisinske skaden.

 1. Les også

  93 har søkt erstatning etter svineinfluensavaksine

 2. Les også

  18 barn har fått erstatning etter å ha blitt syk etter svinevaksine

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. NORGE

  Må vurdere erstatning etter svineinfluensavaksine på nytt

 2. DEBATT

  Vaksineskepsis behøver ikke være tullete

 3. NORGE

  Foreldrene krever at staten betaler for hjelp til Nora i USA

 4. VERDEN

  Hundrevis av barn døde av meslinger på Madagaskar

 5. NORGE

  50 år gammel mann dømt for overgrep mot 106 barn

 6. DEBATT

  Kort sagt, søndag 2. april