Mohammad kan ta Raja-trusseldom til Strasbourg

Mohyeldeen Mohammads advokat Brynjar Meling regner med at klienten vil ta fredagens høyesterettsdom til Den europeiske menneskerettsdomstol i Strasbourg.

Mohyeldeen Mohammad er dømt til to år og seks måneders fengsel for trusler mot Venstre-politikeren Abid Raja (bildet). Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
  • NTB- Dag Kjørholt

Mohammad ble i Høyesterett dømt til to år og seks måneders fengsel for trusler mot Venstre-politikeren Abid Raja.

Straffen ble dermed hevet med tre måneder i forhold til dommen fra Borgarting lagmannsrett. Høyesterett kom også til at oppreisningserstatningen på 130.000 kroner bør bli stående.

Mohammads forsvarer, advokat Brynjar Meling, skriver i en tekstmelding til NTB at dette er en sak som handler om ytringsfrihet.

– Jeg antar at min klient vil få resultatet vurdert av Den europeiske menneskerettsdomstol, skriver han.

Mohammad er dømt for trusler mot Raja i en videotale på YouTube. Truslene var rettet mot stortingsrepresentanten og innebar derfor også et angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet, bemerker Høyesterett.

Takker PST og aktoratet

Venstres parlamentariske nestleder skriver på sin Facebook-side at det har vært og er uhyggelig å stå i konflikt med ekstremistiske islamister.

– Jeg vil takke PST og aktoratet i saken for god oppfølgning, og alle dere her på Facebook som har stått med meg hele veien og vist deres støtte. Det har gjort meg sterkere, skriver han.

Raja lover at han vil fortsette å stå opp mot ekstremistiske krefter i Norge og globalt.

– Det er viktig at vi som er moderne og urbane muslimer, taler ekstremistene midt imot, slik at de ikke kan operere fritt med sin grufullhet. Vi må ikke la dem vinne terreng. Det er vår samtid, vår vakt. Alle tre rettsinstanser har satt ned foten for at ekstremister som Mohyeldeen kan dure fritt fram. Dette er rettsstaten på sitt beste, skriver stortingspolitikeren.

– Dommen speiler belastningen

Advokatene Olle Nohlin og Halvard Helle har representert Raja.

– Dommen speiler hvordan det er å bli truet av landets verste ekstremistmiljø og leve med det i flere år. Både straffen og oppreisning speiler at det har vært en forferdelig belastning for Raja. Samtidig synes jeg dette er en viktig kamp å ta av en politiker. Man skal ikke tåle hva som helst, sier Nohlin til NTB.

Anken knyttet seg til lagmannsrettens forståelse av innholdet i videotalen. Høyesterett kom til at talen inneholdt alvorlige trusler om straffbare forhold, inkludert trusler om dødsstraff.

Verken den religiøse konteksten, eller domfeltes ytrings- og religionsfrihet kunne lede til straffrihet, mener retten.

Høyesterett var enig med aktor, statsadvokat Fredrik G. Ranke, i at riktig straff var fengsel henimot tre år, men satte likevel straffen til fengsel i to år og seks måneder, som var i samsvar med aktors påstand.

Ved Oslo tingretts dom 27. november 2018 ble Mohammad dømt etter tiltalen til fengsel i to år og seks måneder. Han ble videre dømt til å betale oppreisningserstatning til Raja med 150.000 kroner.