Norge

Avslutter observasjonen av Breivik

Ti personer fra Dikemark sykehus har hatt ansvaret for døgnobservasjonen av Breivik. Nå avslutter de sakkyndige dette arbeidet.
  • Randi Johannessen

Les også:

Les også

  1. Åpner for påstandom fengselsstraff

  2. Behring Breivik observeres uten fotlenker

I snart tre uker har fagfolk fra Dikemark sykehus gått i skift gjennom døgnet for å gjennomføre observasjonen av Anders Behring Breivik. Det var Oslo tingrett som besluttet at den terrortiltale 33-åringen skulle underlegges tvangsobservasjon, med oppstart 29. februar i år.

Avslutter

Observasjonen har blitt gjennomført av ansatte ved Dikemark, som på grunn av sikkerhetsmessige årsaker har flyttet arbeidsplassen sin til Ila mens de har jobbet med Breivik for å vurdere om han er strafferettslig tilregnelig.

Les også

- Interessant å bli observert

Nå avslutter de sakkyndige i terrorsaken døgnobservasjonen av Anders Behring Breivik, en uke før fristen går ut, melder NTB.

Ti spesialopplærte vernepleiere, sykepleiere og psykiatere har gått i en skiftordning der to lag på fire personer følger terroristen på dagtid, mens to har fulgt ham på natten.

Observasjonen har blitt gjennomført i et spesialbygd rom på rundt 60 kvadratmeter. Her har Breivik hatt tilgang til TV, bøker, en datamaskin og treningsapparater.

Det var avsatt fire uker til arbeidet, men psykiater og seniorforsker Pål Hartvig ved Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels— og rettspsykiatri for Helseregion Sør-Øst utelukket ikke at observasjonen kunne avsluttes før da observasjonen startet. Begrunnelsen var da at Breivik ønsket å samarbeide med de to sakkyndige Terje Tørrisen og Agnar Aspaas.

Les også

Tror på raskere observasjon av Behring Breivik

Til NTB sier Aspaas at de har et fyldig materiale fra observasjonen.

Fyldig materiale

– Vi har besluttet å avslutte nå, fordi vi har fått et veldig fyldig materiale fra teamet som observerer Breivik, og vi tror ikke vi vil få ytterligere ny informasjon ved å fortsette en uke til, sier Aspaas.

Aspaas og Tørrisen ble oppnevnt som nye sakkyndige etter at den første rapporten, utarbeidet av Synne Sørheim og Torgeir Husby, møtte sterk kritikk fra flere hold. Sørheim og Husby konkluderte med at Breivik er paranoid schizofren og dermed strafferettslig utilregnelig.

De fikk blant annet kritikk for at de ikke møtte Breivik hver for seg og fordi samtalene med terrortiltalte ikke ble tatt opp på bånd. Breivik mener at mye i den første rapporten ikke stemmer, og da Høyesterett forkastet avslo hans anke over oppnevnelsen av to nye psykiatrisk sakkyndige, bestemte han seg for å samarbeide under observasjonen.

Han satte imidlertid som premiss at samtalene skulle tas opp på bånd, et ønske de sakkyndige har etterkommet. Den nye sakkyndigerapporten skal være ferdig innen 10. april.

Les mer om

  1. 22. juli