AUF-lederen kan bli stevnet som vitne

Aktoratet droppet Eskil Pedersen som vitne i terrorsaken. Nå er det mulig forsvarerne vil ha ham på sin vitneliste.

- Vi vurderer å stevne Eskil Pedersen, blant flere, men har ikke konkludert, sier Vibeke Hein Bæra, én av Behring Breiviks forsvarere.

Statsadvokat Svein Holden mener det ikke var hensiktsmessig å stevne Pedersen som vitne, selv om han har en viktig og sentral rolle i Arbeiderpartiet.

- Eskil Pedersen gjorde ikke observasjoner på Utøya som er nødvendige å bevisføre for retten, sier Svein Holden.

Les også

Mangelfull vitneliste

Sammen med statsadvokat Inga Bejer Engh sendte han fredag over aktoratets bevisoppgave til Oslo tingrett. Den viser hvordan de to vil føre saken mot Anders Behring Breivik for retten. Aktoratet har stevnet 99 vitner. Eskil Pedersen er ikke blant dem, selv om han av mange ble ansett som en av gjerningsmannens hovedmål.Eskil Pedersen reddet livet ved å komme seg om bord i fergen MS «Thorbjørn» sammen med åtte andre overlevende. Skipperen er stevnet som vitne.

- Bevegelsene til MS «Thorbjørn» vil bli belyst gjennom skipperens forklaring i retten. Vi har dessuten kalt inn AUFs generalsekretær Tonje Brenna. Hun har det øverste organisatoriske ansvaret og er best rustet til å besvare spørsmål om hvordan Utøya-leiren var organisert, sier Svein Holden.

Så ingen gjerningsmann

John Christian Elden er Eskil Pedersens bistandsadvokat.

- Hensett til at han bare har sett lik, ikke gjerningsmann, forstår jeg at at statsadvokatene ikke ser behov for hans forklaring i retten, sier Elden.

- Er du og Pedersen forberedt på at Behring Breiviks forsvarere vil kalle ham inn?

- Stevnes han, vil han selvsagt følge sin borgerplikt, men jeg kan vanskelig se at han har så mye å bistå med for forsvaret, sier John Christian Elden

Opptatt av sikkerheten

Forsvarerteamet til Behring Breivik har tidligere sagt at de er svært opptatt av sikkerheten til arrangøren på Utøya og hvilken mulighet for evakuering som forelå på forhånd.

Forsvarerne har varslet at de vil kalle inn rundt 60 vitner, men deres bevisoppgave er ikke klar før om en drøy uke.

- Vi vurderer å stevne Eskil Pedersen, blant flere, men har ikke konkludert, sier Vibeke Hein Bæra, én av Behring Breiviks forsvarere.