Disse endringene gjelder fra 15. juni

Det blir enklere å reise i Norden, treningssentre åpnes og større arrangementer tillates fra 15. juni. Men fortsatt frarådes reiser til land utenfor Norden.

Erna Solberg la fredag frem regler som åpner for fritidsreiser mellom Norge og de nordiske landene fra 15. juni.
  • Marianne Stensland

Den gradvise gjenåpningen av Norge fortsetter. Fredag la statsminister Erna Solberg og helse- og omsorgsminister Bent Høie frem nye regler og råd som gjelder fra 15. juni.

Solberg la innledningsvis vekt på at en for rask åpning kan bidra til at smittesituasjonen kommer ut av kontroll.

– Da risikerer vi å måtte stramme til igjen. Det er altså like viktig som før at vi følger smittevernseglene og de rådene som blir gitt, understreket statsministeren.

Her er hovedpunktene fra fredagens pressekonferanse:

1. Reiser i Norden

Det åpnes for reiser i nordiske land, forutsatt at regionen har et «akseptabelt smittepress».

I praksis vil det foreløpig bety reiser til Danmark, Finland, Island, Grønland, Færøyene og øya Gotland i Sverige. Karantenekrav og innreiserestriksjoner gjelder fortsatt for regioner med mye smitte.

– Vi håper flere områder i Sverige kan innlemmes etter hvert, sa Høie på pressekonferansen.

«Akseptabelt smittepress» vil si at regionen oppfyller kriterier som blant annet omfatter antall smittede i forhold til folketall, antall innleggelser på intensivavdelinger og hvor stor andel av befolkningen som tester positivt.

Regjeringen vil legge frem detaljerte regler og en oversikt over områder som ikke tilfredsstiller kriteriene. Denne skal oppdateres minst hver 14. dag og publiseres på FHI sin nettsider og regjeringen.no.

Det åpnes også for gjennomreise i områder med forhøyet smitterisiko til og fra Danmark og Finland i eget kjøretøy. Forutsetningene er at man ikke overnatter, tar korteste reisevei og holder avstand dersom man må stanse.

Innbyggere i de nordiske landene kan reise til Norge uten innreiserestriksjoner eller karantene, dersom de ikke reiser fra regionene med for høy smitte.

Alle har et selvstendig ansvar for å sette seg inn i lokale regler.

Fredag meldte NTB at norske turister kan overnatte i København i sommer, etter at den danske regjeringen tidligere i år forbød turister å overnatte i den danske hovedstaden.

2. Reiser utenfor Norden

UD fraråder fortsatt reiser som ikke er strengt nødvendig til alle land utenfor Norden.

Innen 20. juli vil det vurderes å endre reiseråd og innreisekarantene for enkelte andre europeiske land. Smittesituasjonen i de ulike landene vil være bestemmende for dette.

– Smitteimport er den største risikoen for at utbruddet skal blusse opp igjen. Nå har vi alle sammen gjort en formidabel innsats for å slå ned pandemien. Da er det avgjørende at vi åpner gradvis opp slik at vi over tid kan komme tilbake til en tilnærmet normal situasjon, sa Høie.

3. Familiebesøk

EØS-borgere som har nær familie i Norge kan fra 15. juni komme på besøk.

– Dette gjelder uavhengig av om familiemedlemmet er norsk borger, EØS-borger eller kommer fra et land utenfor EØS, sa Høie.

Helseminister Bent Høie på fredagens pressekonferanse.

Reglene gjelder for besteforeldre, barn og barnebarn (også for voksne barn og barnebarn). EØS-borgere som vil besøke familie i Norge må fortsatt i karantene etter gjeldende regler.

4. Åpne treningssentre og svømmehaller

Treningssentre, badeland og svømmehaller får åpne igjen, forutsatt at de følger bransjestandardene for smittevern som er utarbeidet i samarbeid med Folkehelseinstituttet.

Garderober kan være åpne, men kommunene kan selv vurdere behovet for lokale tilpasninger i områder med økt smittetrykk.

5. Arbeidsreiser

Arbeidsreisende fra områder i Norden med forhøyet smitte vil fortsatt være unntatt karanteneplikt, men har karanteneplikt på for reiser som gjennomføres i fritiden.

Regjeringen opprettholder inntil videre kravet om innreisekarantene for arbeidstagere fra land utenfor Norden.

6. Inntil 200 personer på arrangementer

Den øvre grensen for deltagere på arrangementer heves fra 50 til 200 personer.

I forbindelse med arrangementer gjøres det unntak fra kravet om en meter avstand mellom profesjonelle utøvere innen kultur og idrett. Det samme unntaket vil også gjelde for personer under 20 år som deltar på sommerskole, sommerleir og lignende tilbud.

Kravet om en ansvarlig arrangør som har oversikt over deltagere opprettholdes av hensyn til smittesporing.

Forbudet mot arrangementer med mer enn 200 personer gjelder også for varemesser og midlertidige markeder, men ikke for loppemarkeder i regi av frivillige organisasjoner.

7. Private arrangementer

Den øvre grensen på 20 personer gjelder fortsatt for private arrangementer.

Solberg sa fredag at det ikke kan gjennomføres for mange og omfattende lettelser på en gang, selv om de enkelte lettelsene hver for seg kan være godt begrunnet.

– Det vi gjør som enkeltpersoner også fremover, vil avgjøre om vi kan fortsette å ha kontroll, understreket hun.

8. Kyst- og ekspedisjonscruise på Svalbard

Det åpnes for kyst- og ekspedisjonscruise på Svalbard for fartøyer med maksimum 250 personer om bord, forutsatt at driften oppfyller strenge vilkår.

Det er utarbeidet en egen veileder for kystcruisenæringen.

Som alltid understreket også Bent Høie det mest grunnleggende, enten du skal på treningssenter eller ekspedisjon: Vask hendene og hold avstand.