Norge

Disse skal være med i 22. juli-kommisjonen

 • Stine Barstad
 • Vi skal lære av terrorangrepet, og målet er at det ikke skal skje igjen. Målet er mer trygghet, sa Stoltenberg da han la frem 22. juli-kommisjonen.

Les også:

Statsminister Jens Stoltenberg presenterte på en pressekonferanse fredag formiddag 22. juli-kommisjonen

— Fortsatt er vi et land preget av sorg. Fortsatt begraver vi våre døde, og fortsatt ligger hardt skadede på sykehus. Mange har sår som ikke synes.

— Tusenvis av mennesker i landet trenger omsorg og hjelp. For dem er det avgjørende å få svar på spørsmålene - hva skjedde og hvordan skjedde det. Det er også viktig for oss som nasjon, sier Stoltenberg.

- Alle fakta skal på bordet, sa statsministeren.

— Vi skal lære av terrorangrepet, og målet er at det ikke skal skje igjen. Målet er mer trygghet, sier han.

Til etterretning

Opposisjonspartiene på Stortinget har godkjent regjeringens forslag til kommisjonsleder, og Stoltenberg sier at dialogen med opposisjonspartiene har vært god.

Ifølge Stoltenberg støtter lederne for Høyre, Venstre og Krf Regjeringens forslag til kommisjon, mens Frp har valgt å «ta forslaget til etterretning».

— Jeg opplever fortsatt at det er bred politisk enighet om kommisjonen. Men det er en liten nyanse - Frp har, siden det er Regjeringen som oppnevner utvalget, av prinsipp sagt at de vil ta det til etterretning, sier Stoltenberg.

I mandatet til 22. juli-kommisjon går det frem at den skal se nærmere på samfunnets og myndighetenes evne til:

 • å avdekke planer om og avverge angrep.
 • å beskytte seg mot og redusere konsekvensene av angrep.
 • å håndtere situasjonen under og etter slike hendelser, herunder ivaretakelse av skadede og pårørende. Kommisjonen bes også se hen til at mange av de berørte var unge.
  Stoltenberg sier Regjeringen ikke vil vente på kommisjonens rapport med å sette inn tiltak de mener riktige i kjølvannet av terrorangrepene.

Han viser til at Regjeringen for eksempel blant annet allerede har økt bevilgningene til PST og Politiet, og at Regjeringen vurderer fortløpende å øke disse ytterligere.

- Føler ærefrykt

Foto: Falch, Knut

Alexandra Bech Gjørv (45) blir leder av kommisjonen. Hun er partner i advokatfirmaet Hjort, og har tidligere hatt ledende stillinger i Hydro og Statoil. Hun er nestleder i NRKs styre og sitter i styret til Norske Skog, men har ingen kjent politisk tilknytning. Gjørv har også vært styremedlem i Schibsted og stiftelsen SINTEF.

Gjørv sier hun ikke var i tvil om at hun ville påta seg oppdraget.

— Da dette skjedde, følte jeg tomhet og avmakt, og tenkte - om jeg bare kunne bidra med noe i denne situasjonen, sier hun.

- Jeg føler en enorm ærefrykt for arbeidet og alle de berørte, legger hun til.

Selv har hun en nær familievenn som var på Utøya, men som hun tror «kom så godt ut av det som mulig».

Se video fra pressekonferansen der kommisjonen ble presentert under.

Kommisjonen skal ellers bestå av flere forholdsvis unge eksperter på sine fagfelt, blant annet terror, politiarbeid, helse og samfunnssikkerhet.

— Jeg oppfatter sammensetningen av utvalget som klok. Medlemmene har viktig erfaring fra de viktigste kompetanseområdene for kommisjonen, og en betydelig personlig ballast, sier hun.

- Vil ikke skape nye ofre

Gjørv sier kommisjonens oppgave er å prøve å finne ut om terrorhandlingene kunne vært stoppet eller avverget. Kommisjonen vil se på om noe har sviktet på samfunnsmessig plan, på ressurspørsmål, samhandlingsmetoder, rutiner, behov for endringer i lovverk, eller prinsippielle holdninger til samfunnsproblemstillinger.

- Så er det ikke til å unngå at vi kommer inn på enkeltpersoners handlinger og beslutninger, sier hun.

Hun sier kommisjonen blant annet må se nærmere på beslutningene som har vært gjenstand for debatt de siste dagene, blant annet om politiets valg av oppmøtested ved Utøya.

Hun understreker at kommisjonen så langt det går vil ta hensyn til de pårørendes ønsker, men innenfor grensene av rimelig saksbehandling.

- Vi ønsker ikke å skape nye ofre ved å overkjøre mennesker som føler de har strukket seg til det ytterste, men som fremover kommer til å møte kritikk.

Hun sier kommisjonen trolig også vil hente innspill fra utenforstående aktører.

Her er kommisjonens medlemmer:

 • Tidligere politimester i Hordaland, Ragnar Line Auglend, Bergen
 • Forhenværende politidirektør i København, Hanne Bech Hansen, Hillerup, Danmark
 • Forsker Laila Bokhari, Oslo
 • Tidligere konsernsjef i NSB Einar Enger, Rakkestad
 • Generalløytnant Torgeir Hagen, tidligere sjef for Forsvarets etterretningstjeneste, Hamar
 • Professor Guri Hjeltnes, Oslo.
 • Visepresident i Røde Kors, Linda Motrøen Paulsen, Stavanger
 • Fylkeslege Karin Straume, Vadsø
  I tillegg varslet Stoltenberg at kommisjonen vil bli supplert med ett mannlig medlem med politibakgrunn fra ett av våre naboland.

Les også

 1. – Alexandra Bech Gjørv skal lede 22. juli-kommisjonen

 2. - Ringte flere ganger for å overgi seg

 3. - Debatt på FpU-forum viser Breiviks radikalisering