Norge

- Forsøker å begrense en advokats ytringsfrihet

Bistandsadvokat Sjak R. Haaheim reagerer på Knut Storbergets telefonsamtale. FOTO: CARL MARTIN NORDBY
 • Stein Erik Kirkebøen
 • Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist
 • Dette harmonerer veldig dårlig med det som skulle være regjeringens svar på terrorhandlingen, nemlig mer demokrati og mer åpenhet, sier bistandsadvokat Sjak R. Haaheim.

Sjak R. Haaheim er bistandadvokat for en rekke personer i forbindelse med terroraksjonen på Utøya. Selv har han ikke hørt fra justisministeren, men han reagerer kraftig på at statsråden skal ha forsøkt å få en av de andre bistandadvokatene til å dempe sin krittikk av politiet.

— Har forsøkt å dempe kritikk av seg selv

– Det harmonerer veldig dårlig med det som skulle være regjeringens svar på terrorhandlingen, nemlig mer demokrati og mer åpenhet, at justisministeren forsøker å begrense en advokats ytringsfrihet for å hindre kritikk mot en etat han selv leder, nemlig politiet. Han har rett og slett forsøkt å få en advokat til å dempe kritikk av seg selv, sier Haaheim.

Han mener dette forsøket føyer seg inn i et bildet etter Utøya hvor politiet har en defensiv holdning til sine egne handlinger, det venter og venter og fremstår som om det ønsker å dempe mulig kritikk mot seg selv.

– Når en toppleder søker å unndra seg et nødvendig kritisk søkelys, er det forståelig at organisasjonen under ham også havner i forsvarsposisjon. For åpenhet og demokrati er det prinsipielt uheldig. Når historikerne skal skrive om terrorhandlingene i 2011, ønsker jeg at de skal konkludere med at åpenhet og rettssikkerhet også for ofrene ble ivaretatt, sier Haaheim.

- Alvorlig rolleblanding

Aftenposten har vært i kontakt med en rekke av bistandsadvokatene, ingen er blitt kontaktet av Storberget.

Selv om ikke alle er like fornøyde med alt alle kolleger har gjort ønsker ingen gå ut med kritikk. Og de er helt samstemte om at politiker Storberget ikke har noe med hvordan en advokat velger å skjøtte sin jobb, og at advokat Storberget burde ha full forståelse for det.

– Hvilke konsekvenser bør denne manglende forståelsen få?

– I motsetning til statsråden, skal ikke jeg blande kortene. Han bør selv vurdere sine egne handlinger. Men vi står her overfor en åpenbart alvorlig rolleblanding som lett kan ramme ofrenes rett til å få svar på svært alvorlige og fundamentale spørsmål, sier Haaheim.

advokat Arvid Sjødin

- Selv justisministre kan gjøre feil

Christian Lundin, bistandsadvokat for over femti personer etter 22.juli er ikke like kritisk som Haaheim.

— Flere av mine klienter har tidligere reagert på at Larsen og enkelte andre bistandsadvokater på et tidlig tidspunkt trakk raske slutninger og var kritisk til politiets opptreden. Flere av dem jeg bistår, har reagert på dette fordi det tar fokuset bort fra at det kun er én person som er ansvarlig for denne grusomme handlingen.

- Kan du skjønne at Storberget tok en slik telefon?

— Jeg kjenner ikke denne saken godt nok eller foranledningen til hvorfor han tok kontakt, for å kunne kommentere det. Men prinsipielt er det ikke noe i veien for at en justisminister har dialog med bistandsadvokater, mener Lundin.

Heller ikke Arvid Sjødin mener det er noen stor sak, selv om han mener justisminsteren ikke har vært heldig i sin fremgangsmåte.

— Jeg tenker at selv justisministre kan gjøre feil av og til. Dette er åpenbart uheldig, men jeg tror at Mette Yvonne Larsen tåler dette.

- Arne Seland har sagt at han mener Storberget bør gå av som følge av dette. Hva mener du om det?

— Jeg har mange andre årsaker til at jeg synes han burde gå av, men det vi jeg ikke gå inn på nå. Men dette er ikke så farlig. Her dreier det seg om en oppegående advokat som nok er i stand til å ta en slik irettesettelse og tolker dette politisk, fortsetter Sjødin

Prinsipielt uheldig

Harald Stabell er kollega av Mette Yvonne Larsen. Han er for tiden i utlandet, og presiserer at han ikke kjenner fakta i saken utover det som har blitt forelagt ham av Aftenpostens journalist, og at han ikke har kommet i kontakt med Larsen. Han gjør seg allikevel noen prinsipielle betraktninger.

— Prinsipielt er det helt uakseptabelt at en justisminster tar kontakt med advokatene i en pågående straffesak, sier Stabell.

Aftenposten har også bedt Advokatforeningen kommentere saken. Det gjør generalsekretær Merete Smith.

–En advokat skal ha sin klients interesser for øyet, ingen andres, og skal ikke la seg påvirke av andres interesser. Det er ofte nettopp en advokats oppgave å kritisere politiet og andre offentlige myndigheter. Dette viser hvor utorlig viktig det er at vi har uavhengige advokater i Norge. I et ikke–demokratisk land ville en eventuell oppringning fra justisminister kunne få følger for advokatbevillingen, om advokaten valgte å ikke ta instruksene til føgle.

–Det du sier gjelder også for den aktuelle situasjonen i Norge?

–Selvfølgelig.

– Mener dermed Advokatforeningen at Knut Storberget har trådt feil, ut fra omtalen i Aftenposten og BT?

– hvilken grad det var klokt å gjøre dette kan andre vurdere bedre enn meg. Men sett fra vårt synspunkt er det viktig at advokaten ikke har latt seg påvirke, sier Smith.

Storberget: - Må tåle at noen er uenig

Til NTB utdyper Storberget tirsdag at han reagerte på Mette Yvonne Larsens kritikk av regjeringen i etterkant av terrorangrepene.

– Jeg husker jeg reagerte ganske sterkt på bistandsadvokat Mette Yvonne Larsens beskyldninger om at regjeringen, og jeg spesielt, ikke hadde kontakt med de pårørende. Jeg ble litt opprørt, siden vi hadde kontakt og flere møter var planlagt. De ble også gjennomført, sier Storberget til NTB.

Storberget sier videre at han ikke kan huske at han ba Larsen «dempe seg».

– Jeg kan ikke erindre at jeg har bedt henne roe seg ned. Jeg sa riktignok klart ifra hva jeg synes om påstanden om manglende kontakt, men bistandsadvokater må tåle at noen er uenig med dem, sier Storberget til NTB.

 • Jeg tenker at selv justisministre kan gjøre feil av og til. Dette er åpenbart uheldig,
 1. Les også

  Foss: - Høyst uvanlig

 2. Les også

  Storberget ba bistandsadvokat roe seg

 3. Les også

  Storberget: Øvet ikke press