Norge

Ap vil ha egen boligstatsråd

Boligpolitikken må legges om, mener Ap. Et utvalg i partiet vil ta fra Liv Signe Navarsete (Sp) boligpolitikken og samle ansvaret hos en ny statsråd.

På Fornebu kunne det vært bygget opp mot 5000 flere boliger – dersom kommunen hadde lagt til rette for det, mener Aps Håkon Haugli. Nå vil et nytt Ap-utvalg at staten skal få kommunene til å bygge mer.
  • Thomas Boe Hornburg
    Thomas Boe Hornburg
På Sørengautstikkeren i Bjørvika er det planlagt ca. 800 boliger. Tomten er på 35 mål, og ytterst på utstikkeren kommer et park- og badeanlegg som vil være åpent for alle.

Sverige og Finland har det. Danmark har nettopp skaffet seg det. Trenger Norge også en egen boligminister?

38000 nye boliger må bygges hvert år frem til 2020, ifølge Prognosesenteret. I fjor viste fasiten magre 27700 nye boliger, ifølge SSB. Nå rører Ap på seg for å legge om boligpolitikken for å møte med den sterke befolkningsveksten som er ventet i de store byene det neste tiåret. Et Ap-utvalg som denne uken legger frem sin rapport, konkluderer etter det Aftenposten erfarer med at flere kontroversielle tiltak må til for å øke byggingen av nye boliger.

Det er spesielt viktig i pressområder som Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Drammen. Viktige stikkord i forslaget til ny boligpolitikk for Ap er:

Sterkere statlig styring og kraftigere press overfor kommunene, alt i regi av en egen boligminister.

Snevrere adgang til å klage på boligutbygging for fylkesmenn og statlige etater.

Forenkling av regelverk og krav om raskere saksbehandling i byggesaker.

Norge henger etter naboland

Forslaget om en egen boligminister bringer Ap på kollisjonskurs med Senterpartiet. Liv Signe Navarsete (Sp) har så langt styrt boligpolitikken i Regjeringen, som en av mange gjøremål i Regional— og kommunaldepartementet. Regjeringen har så langt prioritert boligtilgang for svake grupper fremfor flere boliger for folk flest. Den hovedkursen kan ikke fortsette, mener sentrale Ap-politikere nå.

Utvalgsleder Håkon Haugli (Ap) bekrefter at utvalget vil foreslå en egen ministerpost for bolig – en statsråd med makt til å tvinge kommunene til å få fortgang på reguleringsarbeidet som mange steder er en flaskehals.

– Vi trenger en egen statsråd for bolig. Skal vi få opp boligbyggingen er det nødvendig å samle ansvaret ett sted, hos en statsråd som kan være en sterk pådriver og rydde av veien hindringer, sier Haugli.

Han vil ikke kommentere ytterligere detaljer i det utkastet fra utvalget som Aftenposten har tilgang til.

Sp favoriserer distriktene

Utvalget skal blant annet ta til ordet for at boligministeren får ansvaret for hele plan- og bygningsloven. Ansvaret for den viktige loven er i dag delt mellom Navarsetes departement og Miljøverndepartementet.

Staten skal også fastsette hva som er nødvendig utbyggingstempo i den enkelte kommune og avkreve kommunene særskilte boligplaner. Ap ønsker dessuten å øke støtten til de store byene som opplever sterkest befolkningsvekst.

På alle disse områdene trekker Sp i en annen retning, dels av hensyn til det kommunale selvstyret og dels fordi partiet prioriterer distriktspolitikk høyt. I høst lanserte Navarsete et eget program på 20 millioner for økt boligbygging – i distriktene.

– Helt på jordet å dra distriktspolitikk inn i dette når boligmangelen er størst i byene, sa direktør Baard Schumann i Selvaag Bolig til Dagens Næringsliv da prosjektet ble lansert.

SV forsvarer miljøet

SV og Ap står sammen i kravet om en bredere boligpolitikk. Men i SV ønsker man ikke – slik Ap-utvalget legger opp til – at hensyn til naturvern og kulturminner skal tones ned til fordel for økt boligbygging. Utvalget skal også argumentere for at statens rett til å klage på reguleringsvedtak i kommunene begrenses. Det kan bety at statens miljøetater og fylkesmennenes miljøavdelinger får mindre makt. Det ønsker ikke SV.

I Ap-utvalget sitter i tillegg til Haugli også Torgeir Michaelsen, som leder finanskomiteen på Stortinget, og Marianne Aasen, leder av kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Rapporten inngår i arbeidet med Aps nye partiprogram som skal vedtas på landsmøtet våren 2013.

Etter hva Aftenposten erfarer har ikke kravet om en egen boligminister så langt vært diskutert med statsminister Jens Stoltenberg (Ap).

Les også

  1. Frykter nordmenn kan få problemer når renten stiger

  2. – Blir dørgende kjedelig

  3. Sterk januarstart i boligmarkedet