Norge

Ble dømt for voldtekt av datteren - som senere erkjente å ha løyet

Mannen til seks års fengsel for voldtekt av sin mindreårige datter, og ble ikke trodd etter to runder i retten. Så erkjente jenta at hun hadde løyet.

Mannens forsvarer Solveig Kristine Høgtun er svært kritisk til rettsprossessen hennes klient har vært igjennom. I to rettsinnstanser har han blitt dømt for voldtekter av sin mindreårige datter til tross for manglende bevis. Nå har jenta erkjent at ikke snakket sant. Foto: Stein J Bjørge

 • Marie Melgård
 • Inge D. Hanssen
  rettskommentator

I januar i år ble en 48 år gammel mann dømt i Oslo tingrett til seks års fengsel for å ha voldtatt sin egen datter fra hun var ni til hun var elleve år gammel. Mannen ble også idømt å betale 250000 kroner i oppreisning til datteren.

Retten fant det bevistutover enhver rimelig tvil at mannen hadde forgrepet seg seksuelt på datteren slik som hun hadde forklart seg om, og levnet liten tillitt til mannens forklaring.

Det forelå ingen bevis i saken – foruten jentas beskrivelser og forklaringer til helsepersonell som hun hadde betrodd seg til.

48-åringen har hele tiden bedyret sin uskyld, og anket saken inn til Borgarting lagmannsrett.

Jury ville frikjenne

I lagmannsretten fikk mannen medhold hos lagretten: Flertallet av juryen på ti mente at det var såpass mye tvil knyttet til skyldspørsmålet at de ikke kunne kjenne mannen skyldig.

Men tre fagdommere i saken valgte å sette denne kjennelsen til side.

De mente mannen utvilsomt var skyldig i overgrepet.

Fagdommerne besluttet at saken skulle behandles på ny, med nye dommere i en såkalt meddomsrett.

 1. oktober anket mannen lagmannsrettens beslutning om å tilsidesette juryens kjennelse.

Jenta ga falsk forklaring

Men en måned etter at dommen falt, og før lagmannsretten tok stilling til anken, fikk statsadvokaten og mannens forsvarer en e-post fra kvinnens bistandsadvokat.

— NN har medelt meg at hun har avgitt falsk forklaring, skriver bistandsadvokaten.

Jenta, som nå har fylt 16 år, har forklart at hun ikke ble utsatt for overgrepene som ble beskrevet i rettsforhandlingene i lagmannsretten og i dommen fra tingretten.

Vern i ubalanse

Mannens forsvarer Solveig Kristine Høgtun sier at saken er trist for mannen og familien.

— Han har måttet leve med alvorlige anklager mot seg i 2 og et halvt år, han har blitt dratt igjennom to rettsinnstanser og fikk en dom i Oslo tingrett på seks års fengsel. Han har vært langt nede, men hele veien bedyret sin uskyld. Selv om han har fått støtte fra de nærmeste har det vært tungt å bære at påtalemyndigheten og domstolen trodde han var skyldig, sier Høgtun.

Hun er svært kritisk rettsprosessen for sin klient, og mener vernet av fornærmede går på bekostning av tiltalte.

- Jeg mener fornærmedes rettigheter har blitt styrket i så stor grad at det har blitt en ubalanse i rettegangen med et for sterkt fokus på fornærmede, sier Høgtun.

Les hele historien og mer om forsvarerens kritikk norsk rettsvesen i fredagens papirutgave av Aftenposten.

Frifinnes

Lagmannsretten må nå ta stilling til hvordan mannen skal bli frifunnet:

Høgtun har lagt ned påstand om at man omgjør beslutningen om å sette lagrettens kjennelse til side, slik at lagrettens frifinnelse blir stående.

Konstituertstatsadvokat Schløsser Møller vil heller ta saken inn på ny for lagmannsretten – men som en frifinnelsessak.

— Lagmannsretten har ikke begått en saksbehandlingsfeileller lovanvendelsesfeilved å sette lagrettens kjennelse til side,selv om det har kommet opplysninger i ettertid som gjør det klart at tiltalte må frifinnes. Derfor er vi uenig i atlagmannsrettens beslutningskal bli kjent ugyldig. Vivil så snart som mulig sende saken til lagmannsretten og be om frifinnelsesdom, sierSchløsser Møller.

- Ser alvorlig på falske anmeldelser

Ifølge konstituertstatsadvokat Schløsser Møller er det ikke klart om hvorvidt man vil ta ut tiltale mot jenta for å ha avgitt falsk forklaring:

— Vi ser svært alvorlig på falske anmeldelser.Det er derfor opprettet straffesak mot jenta og hun ogflereandre personer er avhørt av politiet. Saken vil ikke være ferdigbehandlet før jul.

Jentas bistandsadvokat Maria Bergram Aas ønsker ikke å kommentere saken.

Dommere vil ikke kommentere saken

Dommer i Oslo tingrett, Dagfinn Grønvik, som først dømte mannen til seks års fengsel, ønsker ikke å kommentere saken.

— Tingrettsdommen viser hvordan vi har vurdert bevisene, sier han til Aftenposten.

Heller ikke lagdommer i Borgarting lagmannsrett, Anne Magnus, som tilside satte juryens frifinnende kjennelse vil kommentere saken:

— Jeg har ingen kommentarer til at fornærmede i den saken som du viser til, i ettertid hevder at hun har forklart seg uriktig, sier hun.

Relevante artikler

 1. NORGE
  Publisert:

  Derfor kunne voldtektssaken i Hemsedal ende med frifinnelse

 2. NORGE
  Publisert:

  I dag møtes de i retten igjen. Dette er Jensens siste sjanse.

 3. NORGE
  Publisert:

  Foreldrene mishandlet og kidnappet barna: Dømt, frikjent, dømt på nytt

 4. NORGE
  Publisert:

  Elden vil ta Hemsedal-saken videre: Vurderer ny anmeldelse eller erstatningskrav

 5. KOMMENTAR
  Publisert:

  Ingen overraskelse fra juryen i Kristin-saken

 6. NORGE
  Publisert:

  Tiltalt for vold mot barna: Foreldrene ble frifunnet av juryen, men fagdommerne satte dommen tilside