Støre: - Som å drive vanntortur mot økonomien

Jonas Gahr Støre og hans palestinske kollega Salam Fayyed er rasende på at Israel har frosset palestinske skattepenger.

Statsminister Salam Fayyeds inntekter har skrumpet inn etter at Israel holder tilbake pengeoverføringer. Han er på besøk i Oslo for å ha samtaler med Jonas Gahr Støre og for å møte statsminister Jens Stoltenberg.

For tre uker siden besteme Israels regjering å stanse overføringen av skatte — og avgiftspenger som den samler inn på vegne av de palestinske myndighetene. Israel sier at pengene holdes tilbake som et straffetiltak etter at palestinerne fikk medlemskap i UNESCO (FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon), til tross for protester fra USA og Israel.

- Vanntortur

Jonas Gahr Støre, som har besøk av palestinernes statsminister Salam Fayyad i Oslo, er rasende.

— Dette er som å drive vanntortur mot økonmien. Du dreper den nesten, sa Støre på en pressekonferanse torsdag ettermiddag.

Han utydper ordvalget overfor Aftenposten.no:

— Israel tar oksygenet fra økonomien. Den er på randen av kollaps. Derfor velger jeg å si det som det er, og bruker det uttrykket jeg gjør, sier Støre til aftenposten.no.

— Dette er noe jeg selvfølgelig tar opp med israelerne, både her i Norge og i Jerusalem. Vi har protestert veldig tydelig, sier utenriksministeren.

Tollavgifter

Israel overfører hver måned flere titalls millioner dollar i skatter og tollavgifter til palestinske myndigheter. Dette er penger som kreves for varer til det palestinske marked med transitt i israelske havner, og overføringene utgjør to tredjedeler av skatte- og avgiftsinntektene til de palestinske myndighetene.

— Det er snakk om rundt 100 millioner dollar i måneden. Det er våre penger, og israelerne nekter å gi dem til oss, sier Fayyad.

Denne formen for sanksjon har blitt brukt av Israel ved flere anledninger.

Den palestinske statsministeren er fortvilet:

— Vi nærmer oss punktet hvor vi blir ute av stand til å overleve. Hvis Israel ikke er i stand til å opprettholde kravene i en internasjonal avtale, hvordan skal vi da tro dem på at de er villige til å samarbeide med oss videre, sier Fayyad.

FN involvert

Nå går palestinske myndigheter til FN for hjelp. Utenriksminister Riyad al-Malki ber FNs generalsekretær Ban Ki-moon om å gripe inn og sørge for at midlene frigis, og at innsamlingen og overføringen av pengene sikres.

FNs generalsekretær har i dag tatt kontakt med Israels statsminister Benjamin Netanyahu. I en telefonsamtale understreket Ban Ki-moon hvor viktig det er å trappe ned konfliktnivået slik at direkte samtaler mellom israelere og palestinere kan gjenopptas, melder FN.

Ban Ki-moon ber Netanyahu å gjenoppta overføringene umiddelbart, i tråd med Israels juridiske forpliktelser.

Les også

Hamas og Fatah skal være enige om palestinsk valg