Sykehusansatt smittet etter bruk av falsk vernemaske: – Skyldes menneskelig svikt

Sykehuset i Tromsø ble advart om de falske maskene. Likevel ble 800 tatt i bruk. Nå har én ansatt testet positivt for korona.

Det øverste bildet viser en original P3-maske. Det nederste viser den falske masken sykehuset i Tromsø tok i bruk.

Mandag formiddag ble det kjent at en ansatt ved intensivmedisinsk avdeling ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) har testet positivt for covid-19.

Sykehuset tror vedkommende er blitt smittet etter å ha brukt en piratkopiert åndedrettsmaske. Det skriver universitetssykehuset i Nord-Norge i en pressemelding.

Sykehuset er nå i gang med testing av 121 ansatte etter at en isolatpost ved intensivmedisinsk avdeling skal ha tatt i bruk 800 av de falske maskene. Testingen foregår innenfor et tidsrom på 14 dager og er ikke ferdig.

Les også

Norske helsearbeidere ble sendt i viruskrigen med ubrukelige masker fra Kina. Instruksjonen: Tape igjen åpningene.

6000 masker fra privat aktør

Åndedrettsmasker er en del av smittevernutstyret sykehusansatte bruker i arbeidet med koronasmittede pasienter.

Sykehuset i Tromsø fikk 20. mars en leveranse på 6000 åndedrettsmasker, også kalt P3-masker, fra en privat aktør.

– Disse maskene ble levert i en fase der vi og alle de andre sykehusene var engstelige for å gå tomme for smittevernutstyr, sier administrerende direktør Anita Schumacher til Aftenposten.

Sykehuset var derfor takknemlige for private tilbud. Maskene var en gave fra Store Norske Gruvedrift på Svalbard, og kartongene var merket 3M.

En ansatt ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) har testet positivt for covid-19 etter bruk av falsk åndedrettsmaske.

Advarte om piratkopier

Jan Morten Ertsaas, administrerende direktør i Store Norske Gruvedrift på Svalbard, forteller at de advarte UNN om maskene.

I en SMS til Aftenposten forteller Ertsaas at UNN kontaktet dem og lurte på om de hadde noen masker de kunne avse. Da fant de 3–4000 masker av typen P3 som de kunne gi fra seg. I tillegg hadde de et parti masker de mistenkte var piratkopier.

– UNN ble muntlig og skriftlig gjort oppmerksomme på at vi var usikre på kvaliteten på disse maskene og mistenkte produksjonsfeil, eller at de kunne være piratmasker. UNN ønsket likevel disse maskene oversendt, skriver Ertsaas videre.

Han opplyser at pallene med masker ble merket grundig før de ble sendt til Tromsø, og at UNN ble informerte om hvordan pallene var merket.

Selskapet har ikke levert masker til andre sykehus enn UNN.

Les også

Sverige sender tilbake kinesiske munnbind

Ble satt til side

UNN bekreftet at disse maskene var godt merket fra Store Norskes side, og at de var klar over at de var usikre på kvaliteten. Maskene ble derfor satt til side i påvente av en kvalitetssjekk.

– De skulle i utgangspunktet ikke brukes før vi hadde fått avklart om dette var masker som tilfredsstilte alle krav til sikkerhet, sier Grethe Andersen, drifts- og eiendomssjef ved UNN.

Siden maskene manglet produktbeskrivelse, tok sykehuset selv kontakt med 3M som de trodde var produsenten av maskene. 3M avviste å ha laget maskene.

Forsvarets forskningsinstitutt har også testet maskene. De konkluderte med at kopimasken ikke tilfredsstiller krav til åndedrettsvern og ikke bør brukes på sykehuset.

– Ved en menneskelig feil ble dessverre mange av disse maskene likevel delt ut før vi visste om dette var godkjente masker, sier Andersen.

Anita Schumacher er administrerende direktør ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

Menneskelig svikt

– Det skulle ikke ha skjedd, sier administrende direktør Schumacher.

800 masker har vært i omløp fra 26. mars til 2. april. Ifølge Schumacher er samtlige masker nå hentet tilbake. Hun understreker at sykehuset i utgangspunktet har gode rutiner for kvalitetssikring.

– Denne feilen skyldes en menneskelig svikt, sier Schumacher.

Den ansatte som nå er smittet, skal ha blitt testet flere ganger etter at de falske maskene ble brukt. De første prøvene var negative, men for noen dager siden fikk den ansatte symptomer og har holdt seg hjemme etter dette. Nå har den ansatte testet positivt.

Sykehuset antar at det er lite sannsynlig at vedkommende har smittet andre ettersom alle prøvene som ble tatt mens den ansatte var på jobb, var negative.