Norge

Oslo-politiet vil ikke prioritere kjøreforbudet

– Politiets viktigste oppgave er å ivareta trafikksikkerheten, sier seksjonsleder Tore Soldal ved trafikktjenesten ved Oslo politikammer.

Oslo bystyre vedtok onsdag kveld å forby dieselbiler og tungtransport i Oslo på dager med høy luftforurensning.
  • Siri Gedde-dahl
  • Magne Johansen

Miljø— og samferdselsbyråd Ola Elvestuen (V) får dermed lite drahjelp fra politiet i håndhevelsen av nye miljøtiltak i hovedstaden. Onsdag kveld vedtok bystyret å forby dieselbiler og tungtransport i Oslo på dager med høy luftforurensning. Ifølge Norges Astma- og Allergiforbund kan forbudet bli iverksatt en til to uker i året, alt avhengig av værsituasjonen.

— Vi skal selvsagt også håndheve loven de dagene det blir forbudt å kjøre med dieseldrevene biler og tungtransport på kommunale veier, sier Soldal. Men han tror ikke politiet vil bruke ekstra tid eller ressurser de dagene den nye loven vil gjelde.

– Vi må veie oppgaven opp mot alt annet vi har å gjøre den dagen. I tillegg ser jeg helt klart at vi vil ha praktiske problemer med å håndheve forbudet, fortsetter Soldal.

Han sier det er ikke alltid enkelt å skille mellom bensindrevne og biler med dieselmotor i trafikken. Soldal kjenner vedtaket i Oslo bystyre utelukkende fra det han har lest i avisene.

Staten skal med

Elvestuen ser helst at kommunens egne trafikkbetjenter håndhever forbudet, dersom det er mulig.

— Vi har felles interesse at å holde utslippene nede. Jeg forutsetter at byens innbyggere følger de reglene som gjelder. Regjeringen har gitt oss adgang til å ilegge bøter, men det er foreløpig uavklart om kommunens egne trafikkbetjenter kan gjøre det, eller om vi er avhengig av politiet, sier byråden.

Bystyrets vedtak gjelder utelukkende kommunale veier. Oslo kommune vil nå innlede en dialog med Statens vegvesen for å få utvidet forbudet til å gjelde alle veier i Oslo. Elvestuen regner med at dette går i orden, fordi det er Regjeringen som har gitt kommunene adgang til å lage lokale forbud i miljøets tjeneste. Han sier at det blir ikke noe forbud, hvis ikke staten samarbeider med sitt veinett. Da vil miljøtiltakene som bystyret vedtok, bli meningsløse, mener han.

Signalet fra Statens vegvesen er positivt.

— Vi er glade for at Oslo kommune tar problemene med luftforurensning på alvor og at de nå har skaffet seg virkemidler til å kunne iverksette tiltak, sier avdelingsdirektør Ing-Christine Ericson i Statens vegvesen til NTB.

Skuffelse i NAF

Bilorganisasjonene er ikke positive.

— Nå har Oslo hatt nærmere tre år på seg til å finne ut hvordan de skal løse problematikken på kalde vinterdager. Da er det skuffende at dette er alt de kommer med. Det trengs langt kraftigere lut enn å drive med symbolpolitikk, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF. Hun mener Bergens datokjøring ga lite effekt på miljøet.

Regjeringen har tidligere oppfordret folk til å kjøpe dieselbiler fordi man trodde de var mindre forurensende enn bensinbiler. Nå er tonen en annen. Avgiftene på dieselbiler ble satt ned, og så opp. Mange har klaget over stor grad av uforutsigbarhet, blant dem bystyremedlem Rune Gerhardsen (Ap) under bystyredebatten onsdag.

magne.johansen@aftenposten.no