Prøvesvar i Sigrid-saken kommer ikke før i 2013

Etterforskerne må vente til utpå nyåret før de får svar på flere sentrale prøver fra beslag og spor i saken.

Etterforskningsleder Knut Jensen (f.v.), politiadvokat Cecilie Gulnes og 64-åringens forsvarer Heidi Ysen snakker sammen i rettssal 227 i Oslo tingrett før fengslingsmøtet 4. oktober.

Det opplyser politiadvokat Cecilie Gulnes i Oslo politidistrikt.

— Det er gjennomført veldig omfattende kriminaltekniske undersøkelser, og vi er ikke ferdig med å undersøke alt vi har beslaglagt, sier hun.

Selv om saken ifølge Oslo-politiet er den det brukes mest ressurser på av alle, er det ikke kommet frem mye ny informasjon de siste syv ukene.

Det reagerer forsvareren til en av de siktede på.

- Grunnlaget for mistanke blir svakere når politiet ikke kommer med noe nytt, sier Anne Karine Sigmond, en av forsvarerne til den drapssiktede 64-åringen.

Kutter etterforskere

Nå har politiet kuttet en rekke etterforskere i saken.

— Vi har gått ned flere titall i antall etterforskere. Det er en naturlig justering ut fra hvor vi er i etterforskningen, og fordi behovet for ressurser er mindre. Vi må også prioritere andre ting, sier Grete Metlid, politioverbetjent i Oslo politidistrikt.

Sigmond har hele tiden hevdet at hun ikke ser at mistankegrunnlaget gir rom for fengsling.

- Det er ikke kommet noe til, tvert imot. Min vurdering er at selv om dette er en alvorlig sak, og jeg skjønner at man kan kvie seg for løslatelse, er mistankegrunnlaget blitt svakere ved at de ikke kommer til noe nytt. Det at man ikke har fått svar på alle prøver betyr ikke at han må holdes fengslet. Det er jo noe han ikke kan påvirke, sier hun.

Politiadvokat Gulnes vil ikke diskutere mistankegrunnlaget utover at hun viser til forrige fengslingskjennelse, der retten tok stilling til det.

50 prosent

Det grunnleggende vilkåret for å varetektsfengsle er at det er skjellig grunn til å mistenke den siktede for det straffbare forholdet. Mistankegrunnlaget må være oppfylt mer enn 50 prosent.

Retten kan likevel ikke fengsle siktede dersom det vil være et uforholdsmessig inngrep overfor 64-åringen å holde ham i varetekt. Det blir en vurdering, der det blant annet spiller inn hvor sterk mistanken mot siktede er.

Ina Strømstad, tingrettsdommer i Oslo tingrett og medlem av domstolens mediegruppe, sier det kan være slik at mangel på progresjon i etterforskningen svekker mistanken mot siktede.

— Det beror på en konkret vurdering, der retten blant annet vurderer hva denne manglende progresjonen skyldes, sier Strømstad.

Kravet om sannsynlighetsovervekt for mistanken er det samme uansett. Men ligger mistanken i nedre sjikt, vil det med tiden bli lettere å vurdere fortsatt varetektsfengsling som et uforholdsmessig inngrep, ifølge Strømstad.

- Det skal med andre ord mer til for at fortsatt varetektsfengsling er uforholdsmessig hvis mistanken er veldig sterk, eller hvis bevisforspillelsesfaren er veldig sterk, sier hun.

andreas.bakke.foss@aftenposten.no