Askøy kommune skal teste vannrørene

Askøy kommune skal undersøke vannrørene til høydebassenget etter diskusjoner om at sprengingsarbeid kan ha forårsaket skade på dem.

Det ble fredag påvist høye konsentrasjoner av E.coli-bakterier i høydebassenget i Øvre Kleppe i kommunen. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix
  • NTB-Synne Lykkebø Hafsås
Sykdomsbildet er nokså uforandret på Askøy. 37 personer har fått legekonsultasjoner ved Askøy legevakt siden lørdag ettermiddag. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix
Forrige uke sendte Askøy kommune ut et kokevarsel til alle innbyggere. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix
Alle innbyggere i Askøy kommune må koke vannet for å ikke bli syk. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Kommunens varaordfører Bård Espelid sier til NRK at teorien om at sprengingsarbeid ved høydebassenget kan ha forårsaket skade på rørene, var oppe til diskusjon i et møte søndag.

Han sier det ikke er gitt at høydebassenget er kilden til smitten og mener rørene kan være årsaken.

– Dette er jo gamle rør og naturlig aldring kan være en årsak. Vi er kjent med sprengingsarbeidet på begge sider av fjellet høydebassenget ligger i, så ristingene derifra kan ha ført til brudd, sier Espelid til kanalen.

Varaordføreren sier målingene fra ristingene i utgangspunktet ikke tilsier at rørene skal ha blitt skadd, men sier at slik situasjonen er nå, utelukker de ikke noe som helst.

Tester oftere

Espelid sa til NRK tidligere søndag at høydebassenget, hvor det nå er påvist tarmbakterier, trolig ikke har blitt testet på mange år. Ifølge VG tester andre kommuner høydebassengene hver måned.

Mattilsynet, som fører tilsyn med alle vannverkseiere i Norge, sier at Askøy kommune har tatt prøver av vann som har gått inn i høydebassenget, men ikke det som har gått ut til beboerne.

– Sett i lys av det som har skjedd, vil dette være ett av flere naturlige momenter å se nærmere på når vi skal føre tilsyn med Askøy kommune i etterkant av hendelsen, sier Aslaug Sandvin, avdelingsleder i Mattilsynet, avdeling Bergen og omland, til avisen.

Otto Kaurin Nilsen, avdelingsleder ved VA drift i Askøy kommune, sier til VG at det aktuelle høydebassenget fungerer som et reservelager.

På spørsmål om hvorfor de ikke hadde tatt prøver av vann som gikk ut til beboerne, sier han at det får være en del av evalueringsarbeidet internt og i Mattilsynet.

Nesten 50 på sykehus

Totalt har 47 personer, 13 barn og 34 voksne, vært innlagt på Haukeland sykehus som følge av epidemien, viser ferske tall fra Helse Bergen.

Bare det siste døgnet har 14 pasienter blitt innlagt på Haukeland. Ingen av de innlagte pasientene er kritisk syke. Søndag formiddag er det ingen barn som er innlagt, men 18 voksne.

Siden lørdag morgen klokken 7 og fram til søndag klokken 13 har 62 pasienter fått legekonsultasjoner ved Askøy legevakt, mens 13 pasienter har blitt henvist til Haukeland universitetssjukehus. Totalt 140 pasienter fått råd fra sykepleier over telefon.

Forventer flere syke

Tallet på nye smittede stiger. Kommunen, som har over 27.000 innbyggere, har foreløpig ikke kontroll på årsaken bak epidemien, ifølge kommunens vareordfører.

Over 50 barn ble søndag sendt hjem fra Håndballfestivalen på Stord, fordi de var rammet av symptomer knyttet til epidemien, skriver Bergensavisen.

– Det er ingenting som tyder på at intensiteten vil avta med det første. Vi forventer at flere vil bli syke utover i neste uke, sier varaordfører Bård Espelid til NTB.

Bakgrunnen er at bakterien Campylobacte, som er påvist hos pasientene fra Askøy, kan bryte ut lenge etter at man har fått i seg bakterien. Inkubasjonstiden er på opptil 10 dager.

– Sannsynligheten for at drikkevannet er smittekilden er svært høy, men vi må likevel få det bekreftet, sier Espelid.

De vil nå undersøke om de som er rammet bor i nærheten av det kommunale vannverket.

Intervjuer pasienter

Videre skal representantene intervjue pasienter som har hatt helseplager, for å undersøke omfanget av epidemien. Målet er å få et klarere bilde av hvor epidemien er i utvikling.

Ettersom det er funnet en flora av tarmbakterier i drikkevannet, vil Folkehelseinstituttet jakte på hvor i vannettet bakteriene har oppstått. Espelid håper at Mattilsynet vil bistå dem i arbeidet.

Rundt 2.000 personer er trolig blitt syke som følge av drikkevannet på Askøy. Kommunen har fått rapporter om at folk som har vært innom kommunen, ligger syke flere steder i landet.

– Jeg har også hørt om et sykt spedbarn i Tyrkia, sier Espelid til Bergens Tidende.

Avventer obduksjon

En ett år gammel gutt døde av tarminfeksjon onsdag. Det er fortsatt ikke bekreftet om dødsfallet kan knyttes til smitte fra drikkevannet i Askøy.

– Vi avventer obduksjonsrapporten. Vi må forholde oss til det som blir funnet, sier Espelid.

Det ble fredag påvist høye konsentrasjoner av E.coli-bakterier i høydebassenget i Øvre Kleppe i kommunen. Det er også gjort funn av Clostridium og intestinale enterokokker.

Kommunen har plassert vannvogner ute på flere sentrale steder, for å gjøre det enklere for innbyggerne å få tilgang på rent drikkevann.