Norge

Tingretten ber partene uttale seg

Ingen bemerkninger, sier rettsmedisinsk kommisjon om rapporten om Breiviks helse. Hva skjer videre?

  • Randi Johannessen

Torsdag ble det klart at den rettsmedisinske kommisjonen ikke har vesentlige bemerkninger til de to sakkyndiges rapport om Anders Behring Breiviks psykiske helse. Rapporten konkluderer med at Breivik har diagnosen paranoid schizofren, og at han er strafferettslig utilregnelig.

Det betyr at han vil bli dømt til psykisk helsevern og ikke vil sone en fengselsstraff.

De to sakkyndige i saken, Torgeir Husby og Synne Sørheim, var aldri i tvil om konklusjonen, og de var heller ikke uenige om diagnosen.

Den rettsmedisinske kommisjonen fikk så i oppgave å vurdere den sakkyndige erklæringen. Syv medlemmer har gått gjennom rapporten. Deres oppgave har vært å gjennomgå og faglig kvalitetssikre rapporten.

Les også:

Les også

  1. - Tre kommisjonsmedlemmer kritiske til rapporten om Breivik

  2. Vil at nordisk ekspertgruppe vurderer Breivik-diagnosen

  3. - Oppsiktsvekkende av kommisjonen

  4. Dette ordet er vesentlig

Spørsmålet er om vurderingen nå blir stående, noe som i praksis også betyr at de sakkyndiges erklæring blir endelig.

Det er mulig for partene i saken å be retten om å oppnevne nye sakkyndige. Skjer det, vil prosessen i så fall starte på nytt.

Kan be om nye sakkyndige

Forsvarer Geir Lippestad, påtalemyndigheten ved statsadvokatene Svein Holden og Inga Bejer Engh og bistandsadvokatene kan be om nye sakkyndige for å foreta en ny rettsmedisinsk undersøkeklse av erklæring om Anders Behring Breivik, og avgi en ny rettsmedisinsk erklæring om siktede.

Det er til syvende og sist retten, i dette tilfellet Oslo tingrett, som formelt tar endelig stilling til om Breivik er strafferettslig tilregnelig eller ikke. I Norge er det imidlertid sterk tradisjon for at retten følger de sakkyndiges konklusjon og råd. Rapporten veier derfor tungt.

To ukers frist

I et brev ber nå Oslo tingrett partene i terrorsaken om å uttale seg om det er ønskelig at retten utnevner nye sakkyndige. Retten åpner i tillegg for at partene ber om en mer begrenset undersøkelse og erklæring.

Partene, som er statsadvokatene, forsvarere, koordinerende bistandsadvokater og Oslo politidistrikt, har fått to ukers frist til å uttale seg om dette. De bes i tillegg om å kommentere hvordan de vil stille seg dersom noen andre ber om nye sakkyndige selv om de selv mener at dette ikke er nødvendig.

Tingrettsdommer Anne Margrethe Lund vil høre partenes ønsker.

Det er uvanlig at retten ber partene uttale seg om de ønsker nye sakkyndige. Det ønsker imidlertid ikke tingrettsdommer, Anne Margrethe Lund, kommentere.— Da de sakkyndige kom med sin erklæring, uttalte aktørene at de ville avvente den rettsmedisinske kommisjonens vurdering når den forelå. Da synes jeg det er riktig at vi ber dem om å komme med sine vurderinger nå. Hovedforhandlingene er i april, og det er greit å ha en fremdrift for hva som skjer videre, sier Lund til Aftenposten.no.

Vil legge inn Breivik

Samtidig ber retten partene vurdere en uttalelse fra bistandsadvokat John Arild Aasen, som representerer tre av de overlevende fra Utøya.

Aasen mener Breivik bør legges inn ved en akuttpsykiatrisk skjermet avdeling, hvor han vil kunne bli underlagt døgnkontinuerlig observasjon i en tidsperiode fastsatt av retten.

Aasen vil ha et bredere vurderingsgrunnlag enn de sakkyndige har fått gjennom sine til sammen 13 samtaler med siktede.

Vurderer behov

Statsadvokatene Inga Bejer Engh og Svein Holden, som skal føre rettssaken mot Anders Behring Breivik, sier i en uttalelse at de har mottatt brevet fra den rettsmedisinske kommisjon.

— Påtalemyndigheten vil nå vurdere om det er behov for å iverksette ytterligere undersøkelser for vurdering av siktedes tilregnelighet. Vi regner med å ha tatt standpunkt til spørsmålet i løpet av første uken av januar 2012, sier Bejer Engh og Holden.

Geir Lippestad, som forsvarer terrorsiktede Brevik, sier til Aftenposten. no at han ikke har en kommentar til saken før han har møtt siktede.