Norge

I dag avgjøres skjebnen til Oslos nye sykehus

Helse Sør-Øst avgjør i dag om de skal gå videre med planene om å legge ned Ullevål og bygge nye sykehus på Aker og Gaustad.

Helse Sør-Øst vil bygge et nytt regionsykehus inntil dagens Rikshospital (bilde). Foto: Hans O. Torgersen

 • Frøydis Braathen
  Journalist

Planene om nye sykehus i Oslo har pågått i snart åtte år. Underveis er de blitt endret flere ganger. Avgjørelsen om å legge ned Ullevål og bygge sykehus på Aker og Gaustad ble vedtatt allerede i 2016, men avgjørelsen har møtt mye motstand.

Tomten på Gaustad har vist seg å være for liten til å få plass til det sykehuset Helse Sør-Øst i utgangspunktet ønsket, og fagmiljøene har ment at pasientsikkerheten ikke vil bli like god ved de nye sykehusene innen enkelte behandlinger.

Blir mest sannsynlig vedtatt

Mye tyder imidlertid på at kritikken ikke får gjenklang i avgjørelsen som skal tas i styremøtet til Helse Sør-Øst torsdag. I styrepapirene foreslås det å gå videre med planene om å legge ned Ullevål og bygge nye sykehus på Aker og Gaustad, vegg i vegg med Rikshospitalet.

Mest sannsynlig blir forslagene vedtatt, fordi representantene for ledelsen er i flertall i styret. I så fall sendes avgjørelsen videre til politikerne, som i forbindelse med høstens statsbudsjett skal ta stilling til lånesøknaden for bygging av de nye sykehusene. Prislappen for sykehusene er nå oppe i over 37,5 milliarder kroner.

Slik ser planene ut for det nye sykehuset på Gaustad. Foto: Ratio/ARKITEMA

Varsel om mistillit mot øverste leder

I løpet av det siste året har motstanden mot sykehusplanene vært massiv. I begynnelsen av juni skrev Aftenposten om at en arbeidsgruppe på 13 ledende fagpersoner i akuttmiljøet ved Ullevål og Rikshospitalet konkluderte med at behandlingen av akuttpasienter ved de nye sykehusene ikke vil bli like trygg som i dag.

Tillitsvalgte og fagansatte mener dessuten at ledelsen ved OUS ikke lytter til deres faglige innspill om hva som skjer når avdelingene ved Ullevål skal splittes opp og flyttes til Gaustad og Aker.

Tirsdag kveld sendte de et varsel til styret om at de ikke lenger har tillit til administrerende direktør Bjørn Erikstein. Brevet er undertegnet av foretakstillitsvalgte for Legeforeningen, Norsk Sykepleierforbund, Fagforbundet og flere andre organisasjoner, som representerer nesten alle de 20.000 ansatte ved Oslo universitetssykehus (OUS).

Som følge av varselet kalte Gunnar Bowim, styreleder i OUS, inn til et ekstraordinært styremøte førstkommende mandag.

Les også

Aksjonister slo ring om Ullevål sykehus

Dramatikken er neppe over

Uansett hva som skjer på styremøtet til OUS mandag, ligger avgjørelsen om sykehusplanene hos Helse Sør-Øst.

På forrige styremøte i januar ba Helse Sør-Øst om at Ullevål skulle «belyses» som alternativ til Gaustad. Bakgrunnen var kritikk fra flere hold om at det ikke er blitt gjennomført en skikkelig utredning av om det kan være bedre å bygge et nytt sykehus på Ullevål enn på Gaustad.

Ifølge styrepapirene konstaterer Helse Sør-Øst at Ullevål-alternativet «også kan gi tilfredsstillende bygningsmessig funksjonalitet og kapasitet, men innebærer mer nybygg og dermed gjennomføring over lengre tid og til vesentlig høyere kostnader».

Mange kritikere mener at den såkalte belysningen er gjort på feil grunnlag og at Ullevål fortsatt ikke er blitt godt nok utredet som alternativ. Selv om planene mest sannsynlig blir vedtatt på torsdagens styremøte, tyder mye på at dramatikken rundt planene ikke er over.

Les mer om

 1. Sykehus
 2. Oslo universitetssykehus (OUS)
 3. Utbygging
 4. Legeforeningen

Relevante artikler

 1. NORGE

  De ansatte ved Oslo universitetssykehus varsler mistillit mot direktøren

 2. NORGE

  Helse Sør-Øst går videre med planene om å legge ned Ullevål

 3. OSLOBY

  Aksjonister slo ring om Ullevål sykehus

 4. NORGE

  Helse Sør-Øst: Nytt sykehus til Ullevål vil bli dyrere

 5. NORGE

  Bjørn Erikstein fratrer som direktør ved Oslo universitetssykehus

 6. NORGE

  Akuttleger mangler tillit til sykehusledelsen etter kritisk rapport