Norge

Ny kampflybase sprekker med flere milliarder

Ørland ble valgt som kampflybase foran Bodø blant annet på grunn av pris. Nye beregninger viser at Ørland-utbygging blir minst like dyrt som anslaget for Bodø-alternativet.

Når de nye F-35-flyene kommer, er det Ørland i Sør-Trøndelag som vil bli deres flystasjon.
  • Andreas Slettholm
    Andreas Slettholm
    Kommentator

Det er fagbladet Forsvarets Forum som melder om overskridelsene. Ifølge magasinet vil kostnadene bli 3–4 milliarder kroner høyere enn rammen på fem milliarder.

Ifølge sjefen i Forsvarsstaben, generalløytnant Erik Gustavson, regnet Forsvaret med at det ville komme overskridelser.

— Med QRA-basen på Evenes skulle den nye kampflybasen koste litt over fem milliarder kroner. Men vi visste at det ville komme milliarder på toppen som ikke ligger direkte inne i etableringen av basen, sier han til Forsvarets forum.

Årsaken er blant annet skjerpede krav til sikring av stasjonen og de nye kampflyene fra de amerikanske produsentene.

I tillegg kommer generell prisøkning i byggebransjen, større omfang på bygg og operative flater enn opprinnelig planlagt, og lengre rullebane.

Oppgraderinger av eksisterende bygningsmasse er alene beregnet til nesten fire milliarder kroner over tredve år.

- En alvorlig sak

Forsvarspolitisk talsmann i Fremskrittspartiet Jan Arild Ellingsen har tidligere kjempet hardt for at basen for de nye F-35-flyene skulle legges til Bodø.

- Det viser seg at Stortingets informasjon sannsynligvis ikke er riktig, og at vedtaket i 2012 er fattet på feil grunnlag. Hvis tallene er riktige og de blir verifisert av Forsvarsdepartementet, har vi en alvorlig sak på gang, sier han til NRK Nordland.

Beregningene den gang viste at Bodø-alternativet ville kostet omtrent åtte milliarder, mens etablering av ny kampflybase på Ørland ville få en prislapp på rundt fem milliarder.

Dragkampen om lokalisering av ny flybase har hard, men Ørland i 2012 ble valgt i 2012 på grunn av pris, nærhet til skytefelt over både sjø og land. Bodø skal imidlertid fortsatt brukes som base for F-16-flyene, (QRA, ekstra rask respons) så lenge disse fortsatt brukes av Forsvaret.

Når disse fases ut med de nye F-35-flyene, er denne operasjonsbasen planlagt lokalisert til Evenes, men dette er fortsatt under planlegging.

Les også:

Les også

Utenlandske flyteknikere skal holde norske F-35 i luften