Myndighetene regner med 60.000 flyktninger innen utgangen av 2016. Lager kriseplan for langt flere.

Integreringsmyndighetene vil også be kommunene bosette flere flyktninger enn de hittil har bedt om.

UDI har inngått leieavtale med eier av det tidligere Smart Club-bygget i Råde i Østfold, for å etablere et ankomstsenter for inntil ett tusen asylsøkere. Tirsdag ble det satt opp telst og senger i det gamle kjøpesenteret.

— Det vi gjør hele tiden nå, baserer seg på de anslagene som er nevnt, men også på anslag som kan ligge høyere enn det – og hvordan vi da kan vi få opp nødvendig kapasitet raskets mulig, sier Frode Forfang, UDI-direktør til Aftenposten.

Vil be landets kommuner om mer

Samtidig varsler Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) at de i slutten av oktober vil be landets kommuner om å bosette flere flyktninger enn de hittil har bedt om.

Imdi økte i august kravet om bosetting i kommunene til 14.000 i 2016. Svaret fra kommunene er så langt at de kan bosette 9000.

Oppdatert kart:

Les også

Her planlegges 33 nye asylmottak

Nye tall

ta8cd020_doc6m3rohsrn7oqjdu3o12-CnnCr_I0Ph.jpg

I UDI har Forfang lagt alle tidligere anslag for asylankomster til side. Bare de tre siste ukene har anslagene for i år og neste år økt med 15.000.

Nå opererer myndighetene med tall Norge aldri tidligere har sett:

UDIs anslag er nå på 20.000-25.000 asylsøkere i 2015 og mer enn 30.000 i 2016.

I tillegg er det planlagt å hente 5000 kvoteflyktninger, i hovedsak syriske borgere, innen utgangen av 2016.

Det betyr at de alvorligste scenariene i UDIs beredskapsplan er i ferd med å slå til. Det innebærer at mottaksapparatet er presset til det ytterste av hva det kan tåle. Midlertidige løsninger planlegges for fullt.

— Vi er på et håndterlig nivå i øyeblikket, sier Frode Forfang.

En ekstra milliard til å hjelpe flyktningene og mer støtte til kommunene som skal ta imot asylsøkere neste år. Se hva Røde Kors vil be om i møte med finanskomiteen:

Les også

Ekstraordinært flyktningmøte på Stortinget før budsjettet

UDIs tre scenarier

I et brev til Justis— og beredskapsdepartementet sendt 15. september, beskriver UDI hvilke tre scenarioer de har tatt utgangspunkt i i arbeidet med sine beredskapsplaner.

Ett av scenariene er en «kriseplan hvor situasjonen ikke er håndterlig etter ordinær og ekstraordinær beredskapsplan».

Forfang mener imidlertid vi «absolutt ikke» er der nå.

— Nei. Dette er scenarier som innebærer at vi er på et vesentlig høyere nivå enn i dag. Disse scenariene handler ikke bare om hvor mange som kommer, men også på hvor mange som kommer på én gang, sier Forfang.

— Det vi hele tiden jobber med er scenarierhvor situasjonen blir mye mer akutt og dramatisk enn det vi ser for øyeblikket. Vi må ta tenkt igjennom hvordan det skal løses og hvilke ressurser vi trenger fra andre. Dette er noe vi jobber med, sier UDI-direktøren.

Ifølge Forfang har UDI tett samarbeid flere statlige myndigheter og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

— Vi er nødt til å forberede en situasjon som kan være mye mer krevende enn i dag. Det gjør vi samtidig som vi håndterer dagens situasjon.

Tilstrømningen av flyktninger til Europa har fått EU til å be Tyrkia om hjelp:

Les også

EU planlegger leirer i Tyrkia for to millioner flyktninger

Går ut over sine fullmakter

Erna Solberg i Stortingets trontaledebatt tirsdag.

— Vi arbeider på spreng, forsikret statsminister Erna Solberg (H) i Stortingets trontaledebatt tirsdag.

Det innebærer blant annet at Regjeringen går ut over sine fullmakter og gir aksept for ekstraordinære bevilgninger, før Stortinget har sagt ja til pengebruken.

Hun bekrefter at flyktningstrømmen vil koste Norge milliarder av kroner, men det er ikke avklart hvor pengene skal tas fra. Det vil heller ikke bli håndtert i statsbudsjettet som offentliggjøres onsdag. Første nærmere jul vil Stortinget bli informert om det endelige pengebehovet.

Strever med situasjonen

At myndighetene strever med å håndtere den dramatiske situasjonen, understrekes av en sak om ekstrabevilgninger som Regjeringen fremmet i midten av september.

Da ble anslaget for asylsøkere i år økt fra 11.000 til 16.000, og Stortinget bedt om å bevilge 227 millioner kroner ekstra. Det inkluderer ikke økte bevilgninger til asylmottak.

Bare tre uker senere anslår altså UDI at antall asylsøkere i år kan bli inntil 9000 flere enn dette igjen, bare i år.

Erna Solberg skal 13. oktober holde en redegjørelse i Stortinget om flyktningsituasjonen i Middelhavet og Europa.

Hver dag kommer over 1000 nye asylsøkere til Sverige. Les hvordan de løser det i nabolandet:

Les også

Sverige planlegger enkle hus til 75.000 flyktninger

Vil be kommunene om mer

For 2016 har IMDI oppfordret kommunene til å bosette rundt 14.000, etter at de først spurte om 10.000.

Så langt har kommunene svart med tilsammen vedtak på rundt 9000 plasser.

Men nå varsler IMDi at de i slutten av måneden nok en gang vil høyne sin forespørsel til kommunene.

— Men mange kommuner sier de allerede har strukket seg svært langt i år. Hvordan vurderer IMDi neste år?

— Dette blir svært utfordrende for hele apparatet. Mange kommuner føler seg nok presset, både på kapasitet og kompetanse. Vi vet mer om det eksakte bosettingsbehovet når UDI kommer med sine prognoser for vedtak. Det er åpenbart at kommunene må fortsette å bygge ut kapasiteten sin for å møte behovet neste år, sier Marit Elin Eide, regiondirektør i IMDi Midt-Norge.

- Asylstrømmen presser oss på absolutt alle nivåer

Anders Anundsen (Frp), justis- og beredskapsminister åpnet høringen i kommunal- og forvaltningskomiteen tirsdag.

- Dette viser hvor raskt situasjonen endrer seg, og i det siste har vi hatt betydelig flere ankomster enn vi tidligere la til grunn, sa justisminister Anders Anundsen (Frp) da han åpnet høring i kommunal— og forvaltningskomiteen i Stortinget tirsdag ettermiddag.Les mer om høringen her:

Les også

Anundsen: Asylstrømmen presser oss på absolutt alle nivåer

  1. september foreslo Regjeringen å bevilge 227 millioner kroner ekstra for å håndtere den kraftig økende tilstrømmingen av asylsøkere.

Tallet var basert på at det i år ville komme totalt 16.000 asylsøkere til landet. I går oppjusterte UDI anslaget sitt til 20.000-25.000 personer.

- Dette er bare anslag, og tallene gjelder for 2015. Det betyr at det ikke er siste gang Stortinget møter denne problemstillingen, sa Anundsen.

Han understreket at det allerede i forbindelse med fremleggelsen av neste års statsbudsjett i vil komme en tilleggsproposisjon med oppdaterte anslag og tall for neste år.

Oppdatert kart:

Les også

UDI jobber på spreng: Se hvor de nye mottaksplassene er blitt opprettet

Anundsen: Ingen grunn til å reagere før

På spørsmål om de nye anslagene betyr at ekstrabevilgningen Regjeringen har foreslått, allerede er for liten, svarte Anundsen:

- På noen områder vil det være det, på andre områder ikke. Dette er noe vi vil komme tilbake til i tilleggsproposisjonen (til statsbudsjettet i dag, red anm.).

- Hvorfor reagerte man ikke før?

- Det er et godt spørsmål, men svaret er enkelt: Det var det ingen grunn til, sa Anundsen. Han viser til at det frem til i sommer var en reduksjon i asylankomster.

- Da august kom, endret bildet seg veldig fort, sa han.

Fungerende avdelingsdirektør i Politidirektoratet, Atle Roll Mathiesen, understreket at situasjonen er krevende for politiet.

- De siste ukene har det kommet mange flere asylsøkere enn Politiets utlendingsenhet har kunnet håndtere, og det har sprengt kapasiteten til mottaksapparatet på Tøyen. Men selv om det har vært enkelthendelser som har skapt negativ oppmerksomhet, mener jeg vi har klart å håndtere situasjonen tilfredsstillende, sier han.

Les også

UDI venter opptil 25.000 asylsøkere i år