Norge

Polsk mann dømt for overfallsvoldtekt i Bærumsmarka

En 41 år gammel polsk mann er dømt til fire og et halvt års fengsel for å ha overfalt og voldtatt en kvinne i 70-årene som var på skogstur i Bærumsmarka i fjor.

  • NTB

Dommen i Borgarting lagmannsrett er et halvt år mildere enn dommen fra Asker og Bærum tingrett i mars, der straffen ble på fem års fengsel. Mannen er, som i tingretten, også dømt til å betale kvinnen 140.000 kroner i oppreisning.

– Aktor har lagt ned påstand om fengsel i fem år. Dette finner lagmannsretten for strengt, skriver lagdommerne i dommen.

Overfallsvoldtekten skjedde mens den nå 72 år gamle kvinnen skulle finne turorienteringsposter i området ovenfor Bykrysset i Lommedalen, ikke langt fra Aurevann. Mannen har nektet for å ha hatt noe med overgrepet å gjøre og anket over skyldspørsmålet.

DNA-spor

Også lagmannsretten trakk fram at mannen hadde sonet en fengselsstraff på syv år og fire måneder i Tyskland for fire voldtekter. I Østerrike var han mistenkt for én til, og det var DNA-spor fra Østerrike som felte mannen.

Som i tingretten ble det vurdert som særlig skjerpende at overfallsvoldtekten skjedde på lyse dagen i et område som i stor grad benyttes som rekreasjonsområde for befolkningen, og som for de fleste har framstått som trygt. Lagmannsretten fastslår at det ikke har framkommet noen formildende omstendigheter i saken.

– I dette tilfelle er det tale om en klar overfallsvoldtekt, noe som tilsier at straffen skjerpes betraktelig, fastslår retten.

Bodde i nærheten

41-åringen bodde i en campingvogn sammen med sin bror, bare 1.300 meter i luftlinje fra stedet der overfallsvoldtekten skjedde.

I tingretten antydet både tiltalte og hans forsvarer at tiltaltes bror kunne være overgriperen og at DNA kunne ha smittet over fra broren til ham.

Les mer om

  1. Voldtekt
  2. DNA
  3. Bærum