Køer i vente i storbyene

Politikerne må ta hensyn til en befolkningsvekst på opptil 40 prosent i de største byene innen 20 år. Det betyr igjen en halv million flere bilturer hver dag – bare i Oslo og Akershus.

De store byene vil slite enda mer med køer i de neste årene. Bildet er fra Oslo ved Operaen.

Les mer:

Forutsetningen er at folk bruker bilen like mye som i dag.

Beregningen er gjort av forsker Bård Norheim i Urbanet Analyse, som har lagt tall fra Statistisk sentralbyrå til grunn.

Resultatet kan bli lange køer, om ikke politikerne øker satsingen på kollektivtilbudet kraftig, slår Norheim fast overfor NRK.

— Kortere reisetid på regionveier

Nasjonal transportplan legges frem senere i dag, fredag. Der er veiene mellom byene prioritert: Samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) lover betydelig kortere reisetid i den nye transportplanen. Hun nevner følgende eksempler på strekninger som får redusert reisetid:

  • E6 Trondheim-Alta: 1 time og 15 minutter raskere enn i dag.
  • E39 Stavanger-Trondheim: 1 time.
  • Oslo-Ålesund, Oslo-Trondheim, Bergen-Ålesund og Bodø-Tromsø: 30-35 minutter.
    – Det blir kortere reisetider på flere veistrekninger som binder regioner sammen. Dette er ikke minst viktig for næringslivet, sier Navarsete til Nationen. Hun sier det også vil være mange flere strekninger som får mindre reduksjoner i reisetid i tillegg til de nevnte. Til NRK sier hun at Regjeringen vil utbedre såkalte flaskehalser, slik at man kan holde høyere gjennomsnittsfart. Dessuten legges det opp til å bygge flere bruer og tunneler, slik at reisestrekningene blir kortere. Satsingene er – som alt annet i transportplanen – avhengig av at fremtidige regjeringer følger opp planene som peker fram mot 2019.

Ulykkesvei prioriteres

Riksvei 3 gjennom Østerdalen får 1,4 milliarder kroner. I nasjonal transportplan som legges fram senere fredag, går Regjeringen inn for å sette av 140 millioner kroner årlig de neste ti årene til den belastede strekningen. Samferdselsminister Liv-Signe Navarsete (Sp) gir mye av æren til partikollega og stortingsrepresentant fra Hedmark, Trygve Slagsvold Vedum: – Det er ingen norske veier jeg er blitt så kraftig minnet om som riksvei 3. På det meste sendte Trygve minst fem SMS-er i døgnet for å få løftet fram riksvei 3, sier Navarsete.

Ulykkesbelastede riksvei 3 prioriteres i Nasjonal transportplan.