Norge

Bruk av smertestillende hos barn fordoblet

Barn bruker dobbelt så mye av feber- og smertemedisinen paracetamol nå enn i 1990.

Nyhetsbrev Få oversikten over ukens viktigste saker i Aftenpoddens nyhetsbrev.

– Det er ingen grunn til å tro at barn har dobbelt så mye vondt nå som i 1990. Det dreier seg om en holdningsendring hos foreldre, sier fagdirektør Anne Smedstad i Apotekerforeningen til Dagbladet.

Nye tall fra Apotekerforeningen og Folkehelseinstituttet viser nær en dobling av forbruket av paracetamol hos barn under tolv år fra 1990 til 2006. Tallene viser at ca. 1800 barn fikk medisinen hver dag i 1990, mens 3500 barn fikk medisinen hver dag i 2006.

– Økningen er voldsom og bekymringsfull. Problemet er at vi ikke sikkert vet hvorfor man gir barn mer paracetamol nå, sier førsteamanuensis Per Lagerløv ved Institutt for allmenn— og samfunnsmedisin i Universitetet i Oslo.

Ifølge Lagerløv er det grunn til å tro at økningen også er stor blant ungdom.

Hvorvidt slik medisinering er farlig for barna er usikkert.

– Vi vet lite om langtidsbivirkninger. Forskningen er begrenset, sier Lagerløv.