Plukker fjærene av hjemmeoffiserene

Offiserer som har marsjert, svømt og skutt seg til imponerende uniformsbryst, skal ikke lenger få overstråle dem som har utført bragder på slagmarken.

På medaljene skal storkrigerne kjennes, i hvert fall i større grad enn før. Medaljer og båndstriper av mindre viktighet skal røskes av uniformsbrystene til norske offiserer, har forsvarssjef Sverre Diesen besluttet.

Det militære marsjmerket. Det militære skimerket. Norges Svømmeforbunds Den store havhesten. Dette er utmerkelser som i en årrekke har kvalifisert norske offiserer til å bære medaljer på brystet. Enten i form av fysiske medaljer eller fargerike striper — såkalte båndstriper - som symboliserer bragdene som ligger bak. At man spesielt ved seremonielle anledninger har kunnet påtreffe ranke befalingsmenn med tallrike medaljer, eller et betydelig fargespekter på brystet, har altså ikke betydd at man har stått overfor personer med imponerende, militære bragder bak seg.

Uheldig dekor.

Dette forholdet har forsvarssjef Sverre Diesen sett seg lei på. Når flere nye medaljer nå innføres i Forsvaret, samtidig som "utenlandske dekorasjoner gir bæretillatelse", vil han redusere det totale antall medaljer og båndstriper. Opprydningen har ett overordnet mål: Norske offiserer som har gjort seg fortjent til utmerkelser gjennom f.eks. risikofylt innsats i Afghanistan, skal skinne mer enn dem som gjennom stor iver har samlet utmerkelser med ski og børse, i fredelige norske skoger."Gitt antall ferdighetsmerker, åpner dagens system for at en person med et høyt antall ferdighetsmerker i gull, men liten eller ingen aktiv operativ tjeneste, kan fremstå som betydelig høyere dekorert enn en person med færre merker, men med mer operativ innsats. Dette er lite ønskelig gitt behovet for å fremheve aktiv deltagelse i skarpe operasjoner som det mest fortjenstfulle Forsvarets personell kan foreta seg", heter det i en omtale av opprydningen i veterantidsskriftet "Sjekkposten".I stedet for flere gullmedaljer for ulike feltsporter, og ditto for ulike skyteøvelser, skal det blitt ett fellesordensbånd for skyting og ett for feltsport. Kravene til disse båndene blir høyere enn tidligere. Båndstripe for skyting krever f.eks. nå at man oppnår gull i to skytemerker, hvorav det ene skal være det militære skarpskyttermerket.

Medaljer skal vekk.

I fremtiden skal det ikke lenger være tillatt å bære medaljer for ferdighetsmerker på uniform, bare båndstriper. Personell som ikke lenger er i daglig tjeneste, og som har mottatt utmerkelsene før 1. januar 2008, skal få bære medaljer, merker og bånd frem til 1. januar 2010. De av disse som innen den tid innkalles til aktiv tjeneste, må frem med saksen.Etter det Aftenposten erfarer har opprydningen vakt betydelig harme internt i Forsvaret. Flere mener blant annet. at mulighetene til å inspirere tjenestemenn til å ta de ulike merkene, nå vil bli redusert til null.