Nå er luften helseskadelig i Bergen - igjen

«Svært stor helserisko», heter det om luften i Bergen.

På enkelte kalde dager legger det seg et lokk med forurensing over Bergen. Da skaper NO2-gass problemer.

Luften på Danmarks plass i Bergen er tirsdag morgen så dårlig at den innbærer «svært stor helserisiko» for folk som oppholder seg i området.

Årsaken er høye konsentrasjoner av NO, som i hovedsak skyldes utslipp fra dieselmotorer og oljefyrer.

Det skriver Bergens Tidende.

I 10-tiden var konsentrasjonen av nitrogendioksid 230 milligram pr. kubikkmeter luft, godt over grenseverdien på 200 mikrogram målt som gjennomsnitt i én time.

Også midt i Bergen sentrum er NO-tilstanden ille. Måleren på Rådhuset melder om «helserisiko i visse områder», melder Norsk institutt for luftforskning.

Et «lokk» 250 meter over bakken

Den dårlige luften har sammenheng med de meteorologiske forholdene for tiden: Kald luft, lite vind og inversjon, forteller Gunnar Livik, metorolog ved Vervarslinga på Vestlandet.

Inversjon vil si at temperaturen stiger med høyden, det motsatte av hva som er normalt. Da vil den varme luften ligge som et lokk over den kalde luften, som er tyngre.

Da forurensningen i Bergen var på sitt verste i 2010, skyldtes det at et et slikt lokk hadde lagt seg over byen.

Ifølge Livik ligger «lokket» tirsdag formiddag cirka 250 meter over bakken.

— Dermed vil forurensningen som slippes ut på bakkenivå bli liggende i dette luftlaget mellom bakken og drøye 200 meter opp, sier han.

Les også

<span style="font-size:90%">Partikkelfilter i bilen øker<br/>helseskadelige utslipp</span>

Han forteller at bergensernes reise— og levevaner setter tydelige spor på luftmålingene:

— Om morgenen og ettermiddag er det spesielt nitrogendioksid fra biltrafikken som merkes. Når folk kommer hjem om ettermiddag og kvelden, og i helgene, er det særlig finkornet svevestøv fra vedfyring, sier Livik.

Dårlig luft også de neste dagene

Meteorologen forteller at inversjonen vil bli svakere etter hvert som solen varmer opp luften på bakken, men at den nok vil bli forsterket igjen utover ettermiddagen og kvelden.

Les også

- Disse fjellene i USA er fem ganger så viktige for Norgesklima enn Golfstrømmen

Det ser heller ikke lyst ut for morgendagen.

— Frem til torsdag vil situasjonen være ganske lik. Først på fredag vil det komme litt mer vind og skyer, og mulighet for nedbør. Med en gang det kommer skyer og vind, så forsvinner inversjonen fort. Men de nærmeste dagene er det stor sannsynlighet for at inversjonen vil holde seg og at luftkvaliteten vil være stedvis svært dårlig, sier Livik.